e-learning

Przedłużona rejestracja na Szkołę Partycypacji Społecznej

Do 5 maja trwały zapisy na Szkołę Partycypacji Społecznej. Kurs metodą blended-learning w ramach Szkoły będzie prowadzony przez trenerów Fundacji Rozowju Społeczeństwa Obywatlskiego.

W okresie między majem a listopadem 2012 br będziemy realizować cztery cykle szkoleniowe, pomiędzy którym odbędzie się 18 tyg. kurs e-learningu składający się z modułów nawiązujących do tematów szkoleń stacjonarnych.
Projekt zakłada pracę w dwóch grupach, łącznie zakwalifikowanych do udziału będzie 50 osób z całej Polski.

Harmonogram zjazdów Szkoły Partycypacji Społecznej

Trwają prace nad przygotowaniami progamu Szkoły, 11 stycznia na spotkaniu ekspertów do spraw programu ustaliliśmy harmonogram szkoleń. Równocześnie toczą sie pracę nad budową platformy e-learningowej do nauki pomiędzy szkoleniami.

Zdobądź "Partycypacyjne Prawo Jazdy"

 

Udział w zajęciach wzmocni umiejętności liderów organizacji pozarządowych w obszarze współpracy z administracją i poszerzy ich wiedzę dotyczącą polityk publicznych. Pierwszy zjazd szkoleniowy odbędzie się w maju 2012. Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Subskrybuje zawartość