Edukacja

Appetyt na applikacje

Praktyczny przewodnik
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Sylwia Żółkiewska
Rok wydania: 
2016
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
978-83-939960-2-5
Wydawca/cy: 
Fundacja Orange
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę" (koordynacja merytoryczna)
Numer w starym katalogu: 
Z11

Autorzy postanowili wykazać, że aplikacje mobilne mogą być przydatnym narzędziem także dla osób zajmujących się kulturą, edukacją i działaniami społecznymi czy akcjami charytatywnymi.

Jak czytamy w informacji prasowej, Poradnik „w przyjazny, prosty i zrozumiały sposób prowadzi przez wszystkie etapy tworzenia aplikacji: od koncepcji i prototypu, określenia grupy odbiorców, przez wybór technologii i narzędzi, aż po publikację i utrzymanie. (…) Wydawcy postawili sobie cel, by zachęcić szkoły, instytucje kultury i organizacje pozarządowe do wykorzystania nowoczesnych narzędzi mobilnych”.

Od trzeciej strony

(o organizacjach pozarządowych nie tylko dla licealistów)
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Anna Błaszkiewicz
Ola Rzążewska
Rok wydania: 
2015
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
978-83-930060-3-8
Wydawca/cy: 
Stowarzyszenie Dziennikarzy i Dokumentalistów KONCENTRAT
Numer w starym katalogu: 
T65

Książka jest próbą przybliżenia czytelnikowi podstawowych kwestii wiążących się z problematyką trzeciego sektora, takich jak formy działalności społecznej, zasada jednego procenta, wolontariat itd. Przyjęta przez autorki forma – krótkich wywiadów z osobami działającymi w organizacjach pozarządowych, reportaży z różnorodnych działań organizacji i słownikowych wyjaśnień głównych terminów – zdaje się trafiać w potrzeby młodych odbiorców.

Słowa kluczowe:

Efekt motyla

Scenariusze rozwoju sektora społecznościowego w Polsce
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Redakcja naukowa: Rafał Krenz, Stanisław Mocek, Bohdan Skrzypczak
Rok wydania: 
2015
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
978-83-61067-15-3
Wydawca/cy: 
Collegium Civitas
Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL
Numer w starym katalogu: 
T64

Prof. Wojciech Łukowski (UW): "Autorzy w systematyczny i analitycznie uporządkowany sposób poszukują odpowiedzi na pytanie, dlaczego między rodziną i zindywidualizowanymi jednostkami a organizacjami pozarządowymi wytwarza się przestrzeń ludzkiej aktywności? (...) proponują zarówno koncepcje teoretyczne, jak również dzielą się wynikami badań empirycznych, podróżują po współczesnej Polsce, spotykając obywateli i społeczników".

Grupa robocza 12 postulatów - Ekonomia Społeczna w PO WER

Data: 
15 październik, 2013 - 14:00
Osoba: 
Michał Dymkowski, Piotr Frączak, Ewa Latoszek

15 listopada odbyło się spotkanie grupy roboczej 12 postulatów poświęcone uwagom stałej konferencji do spraw konsultacji funduszy europejskich OFOP do ekonomii społecznej w programie operacyjnm Wiedza, Edukacja, Rozwój. W spotkaniu wzieli udział przedstawiciele grupy 12 postulatów oraz stałej konferencji ds. ekonomii sołecznek (SKES). Podczas spotkania opracowano postulaty, których treść w stanowisku można przeczytać pod tym adresem: http://nowaperspektywa.ngo.pl/files/nowaperspektywa.ngo.pl/public/Postul...

Dziedzictwo Kulturowe Żydów na Lubelszczyźnie

Materiały dla nauczycieli
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Praca zbiorowa
Rok wydania: 
2003
Miejsce wydania: 
Lublin
ISBN: 
83-912837-3-9
Wydawca/cy: 
Ośrodek"Brama Grodzka"
Numer w starym katalogu: 
04104

Publikacja jest efektem projektu zainicjowanego przez dr.Hansa Guggenheima i obejmującego zorganizowane w Ośrodku"Brama Grodzka"-Teatr NN" cyklu zajęć dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli, jest pierwszą propozycją tego rodzaju opracowaną na Lubelszczyźnie.

Prawo do edukacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Raport z monitoringu
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Ciechanowski Jacek
Chmielewska Bogna
Czyż Elżbieta
Kołodziej Zenon
Rok wydania: 
2010
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
978-83-62245-10-9
Wydawca/cy: 
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Numer w starym katalogu: 
523

Specjalne potrzeby edukacyjne dotyczą dzieci z zaburzeniami rozwoju, z deficytami rozwoju oraz dzieci szczególnie zdolnych, a zatem osób z odchyleniami od normy, zarówno "w górę", jak i "w dół". Stawia to szczególne zadania przed nauczycielami i szkołą. Jak system edukacji je realizuje i w jaki sposób uwzględnia indywidualne potrzeby uczniów? - na to pytanie stara się odpowiedzieć niniejszy raport.

EDUKACJA OBYWATELSKA MŁODZIEŻY

DOBRE PRAKTYKI
Dane szczegółowe
Rok wydania: 
2009
Miejsce wydania: 
Warszawa
Wydawca/cy: 
Fundacja Civis Polonus
Numer w starym katalogu: 
683

W niniejszej publikacji znajduje się opis kilkunastu projektów, dzięki którym młodzi ludzie
mogli doświadczać bycia aktywnym obywatelem: konsultowali decyzje władz, organizowali
dyskusje, prowadzili różnego rodzaju działania na rzecz swojej społeczności lokalnej.
Wybierając projekty do tej publikacji, chcieliśmy pokazać, jak różnorodna jest praca organizacji
pozarządowych oraz jak ważne jest to, że NGO (Non-governmental organizations

Słowa kluczowe:

Działalność stowarzyszeń kadr zarządzających oświatą

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Bednarczyk Henryk
Rok wydania: 
1996
Miejsce wydania: 
Radom
ISBN: 
83-87039-00-4
Wydawca/cy: 
Instytut Technologii Eksploatacji
Instytut Badań Edukacyjnych
Numer w starym katalogu: 
01716

Anglielski abstract materiałów zamieszczonych w książce o tym samym tytule (nr inw. 01715 w tym katalogu)

Słowa kluczowe:

Praca w grupach

Wybór artykułów
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Butz M.
Faltus R.
Cohen E.
Rok wydania: 
1993
Miejsce wydania: 
Warszawa
Wydawca/cy: 
Fundacja Edukacja dla Demokracji
Numer w starym katalogu: 
01966

Broszura  zawiera następujące teksty:

M. Butz, Praca w grupach a proces demokratyczny;

R. Faltus, Przygotowanie do pracy w grupach;

E. Cohen, Polecenia wielozadaniowe.

Filozofia dla dzieci w Polsce

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Diduszko Hanna, Elwich Beata, Łagodzka Anna, Piłat Robert,
Tworkiewicz-Bieniaś Grażyna
Rok wydania: 
1996
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-86304-47-2
Wydawca/cy: 
Fundacja Edukacji dla Demokracji
Numer w starym katalogu: 
01846

"Filozofia dla Dzieci" o program edukacyjny opracowany w latach 70. w USA. Cztery krótkie teksty składające się na tę publikację są próbą podsumowania doświadczeń w przenoszeniu tego programu na grunt polski.

Słowa kluczowe:

Budowanie demokracji w szkole

Wybrane materiały z seminariów i warsztatów organizowanych przez PSPF
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Frankiewicz Wanda (red.)
Rok wydania: 
1995
Miejsce wydania: 
Otwock-|Warszawa
Wydawca/cy: 
Polskie Stowarzyszenie Animatorów Podagogiki C. Freineta
Numer w starym katalogu: 
01370

Publikacja prezentuje teksty referatów  wygłoszonych podczas seminariów i warsztatów dla nauczycieli i metodyków w roku 1995 - które starały się przyczyniać do promowania pluralistycznego społeczeństwa demokratycznego i budowania demokracji w szkole. Zbiór składa się z dwóch typów wypowiedzi: tych, które rozważają szanse i możliwości zaistnienia demokracji w szkole, jej uwarunkowania i ograniczenia, oraz tekstów, które opisują już praktykowane w szkole, klasie udane próby edukacji dla demokracji.

Dyrektor zarządzający

Narzędzia i metody wspomagające podejmowanie decyzji
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Hiam, Alexander
Rok wydania: 
1990
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-87916-11-0
Wydawca/cy: 
Dom Wydawniczy ABC Sp. z o.o.
Numer w starym katalogu: 
455

101 gotowych do natychmiastowego zastosowania metod rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji i poprawy wydajności. Metody te zostały wybrane jako najskuteczniejsze w swoich dziedzinach spośród nowatorskich rozwiązań wprowadzonych przez najlepsze firmy w Stanach Zjednoczonych.

Słowa kluczowe:

Nauczanie kreatywne

Część 1. Podstawy i metody nauczania całościowego
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Thanhoffer Michael
Reichel Rene
Rabenstein Reinhold
Rok wydania: 
1997
Miejsce wydania: 
Lublin
ISBN: 
83-907451-3-5 (całoś
Wydawca/cy: 
Wydawnictwo Klanza
Numer w starym katalogu: 
03684

Książka napisana przez austriackich pedagogów, których fascynuje odkrywanie metod ułatwiających całościowe nauczanie. Odbiega od przyzwyczajeń nauczycieli, którym zależy na dyscyplinie i dobrym odtworzeniu przekazywanych treści, ale znajdzie zrozumienie wśród tych, którzy chcą podtrzymywać dialog z uczniem, którym zależy na kontakcie z grupą, którzy starają się wspierać uczniów w rozwoju ich indywidualnych zdolności, zgodnie z ich zainteresowaniami i doświadczeniami.

Słowa kluczowe:

Edukacja w gminie, powiecie i województwie - z wzorami regulaminów i uchwał

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Barczyk Kazimierz (red.) i inni (praca zbiorowa)
Rok wydania: 
1999
Miejsce wydania: 
Kraków
ISBN: 
83-87853-15-1
Wydawca/cy: 
Fundacja Rozwoju Samorządności i Prasy Lokalnej
Numer w starym katalogu: 
03560

Książka poświęcona reformie edukacji, dotyczy przede wszystkim samorządu terytorialnego, odpowiedzialnego za funkcjonowanie oświaty na swoim terenie, ale porusza też kwestie zadań administracji rządowej. Zamieszczono rozwiązanie modelowe z Kwidzyna, który wykorzystał swobodę, jaką samorządy uzyskały od roku szkolnego 1999/2000 w sprawie kształtowania systemu finansowania oświaty.

Słowa kluczowe:

Edukacja alternatywna

Dylematy teorii i praktyki
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Śliwerski Bogusław (red.)
Rok wydania: 
1992
Miejsce wydania: 
Kraków
Wydawca/cy: 
Oficyna Wydawnicza "IMPULS"
Numer w starym katalogu: 
00170

Zawiera teksty:

Bogusław Śliwerski, Edukacja alternatywna - dylematy teorii i praktyki;

Ryszard Więckowski, Pedagogika alternatywna - jej istota i podstawowe problemy;

Tomasz Szudlarek, Postmodernistyczne pedagogie: amerykańska edukacja wobec wyzwań kulturowego przełomu;

Wojciech Muzyka, Pytanie o pedagogikę humanistyczną;

Maria Czerpaniak-Walczak, Warunki kształtowania emancypacyjnych kompetencji młodzieży;

Ryszard Łukaszewicz, Edukacja z wyobraźnią. Systemowy obraz edukacji;

Ireneusz Kawecki, Interakcjonistyczna wizja szkoły;

Słowa kluczowe:

Przewodnik po otwartej nauce

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Praca zbiorowa
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
978-83-917150-4-8
Wydawca/cy: 
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego
Numer w starym katalogu: 
422

Publikacja została t poświęcona zmianom,które nastąpiły w systemie komunikacji naukowej na świecie. Zmiany są wynikiem rozwoju technologii cyfrowych i informatyzacji. W przewodniku opisano główne założenia i działania ruchu Open Access, którego celem jest "otwarty dostęp": powszechna dostępność artykułów naukowych. Przedstawiono również procesy wpisujące się w ruch na rzecz otwartej nauki. Na zakończenie sformułowano rekomendacje dotyczące wdrażania otwartej nauki w Polsce.

Biała Księga młodzieży polskiej

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Fotyga Barbara
Rok wydania: 
2004
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-919797-6-8
Wydawca/cy: 
Lido Wydawnictwa cyfrowe i poligraficzne
Numer w starym katalogu: 
04005

Opracowanie jest swoistą diagnozą sytuacji młodych Polaków jako podstawy strategii państwa w zakresie pomocy młodzieży. Zawiera szereg danych oraz wnioski i zalecenia z nich płynące. Jednocześnie znaleźć tu można analizę sytuacji młodzieży oraz wnioski płynące z konsultacji pomiędzy różnymi środowiskami mającymi wpływ na młodzież w Polsce.

Słowa kluczowe:

Forum Młoda Europa Edukacja europejska poprzez Internet

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Komitet Integracji Europejskiej
Iwanowska Mariola
Rok wydania: 
1997
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-907225-5-0
Wydawca/cy: 
Komitet Integracji Europejskiej
Numer w starym katalogu: 
01705

Sprawozdanie z IV konferanicji w cylku Forum "Młoda Europa" pod hasłem: Edukacja europejska poprzez Internet. Adresatem konferencji były szkolne i międzyszkolne kluby europejskie, organizajce pozarządowe, placówki oświatowe i pedagogiczne upowszechniające wiedzę o integracji europejskiej. Publikacja to vademecum edukacji europejskiej, którego podstawą są zasoby sieci Internet.

Słowa kluczowe:

Światopogląd młodzieży

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Gurycka Antonina
Rok wydania: 
1991
Miejsce wydania: 
Warszawa
Wydawca/cy: 
Pracownia Testów Psychologicznych
Numer w starym katalogu: 
01739

W części pierwszej omówione są systemy wartości młodzieży, część druga poświęcona jest światopoglądowi, a część ostatnia - trzecia - idealizmowi młodzieży.

Słowa kluczowe:

Edukacja regionalna młodzieży w rodzinie, szkole i środowisku

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Lergetporer-Jakimow Anna
Rok wydania: 
2001
Miejsce wydania: 
Wrocław
ISBN: 
0860-4134
Wydawca/cy: 
Dolnośląskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne
Ośrodek Regionalizmu Dolnośląskiego
Krajowy Ośrodek Dokumentacji Regionalnych Towarzystw Kultury
Rada Krajowa Regionalnych Towarzystw Kultury
Numer w starym katalogu: 
02918

Wypowiedzi w różnych formach na różnych zgromadzeniach dolnośląskich regionalistów, których  jednym z głównych celów działania jest edukacja regionalna w szkole i rodzinie.

Słowa kluczowe:

Edukacja dla Wszystkich

Pomaganie ludziom z trudnościami w uczeniu się, aby zostali pełnoprawnymi członkami społeczeństwa
Dane szczegółowe
Rok wydania: 
1990
Wydawca/cy: 
Międzynarodowa Liga Stowarzyszeń na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (ILSMH)
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Numer w starym katalogu: 
01679, 01798

Dokument opracowany przez Komitet ds. "Oświaty Zintegrowanej" powołany przez Międzynarodową Ligę na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. "W materiałach tych panuje jednomyślny pogąd, że integracja dotyczy wszystkich dzieci o szczególnych potrzebach, niezależnie od tego, jak głębokie są te potrzeby".

Wybrane problemy integracji europejskiej

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Błaszczyk Maria C., Świerkocki Janusz (red. naukowa)
Rok wydania: 
2001
Miejsce wydania: 
Łódź
ISBN: 
83-86973-78-1
Wydawca/cy: 
Instytut Europejski
Numer w starym katalogu: 
03772

Omówienie podstawowych zagadnień z zakresu integracji europejskiej (m.in. instytucje unijne, system prawny UE, europejska gospodarka i handel, unijna polityka ekologiczna, edukacyjna i kulturalna, a także zagraniczna. Publikacja przeznaczona jest dla nauczycieli szkół średnich – jako pomoc w prowadzeniu zajęć dotyczących Unii Europejskiej.

Polityka społeczna

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Kurzynowski Adam (red.)
Rok wydania: 
2003
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-7378-026-2
Wydawca/cy: 
Instytut Gospodarstwa Społecznego Zakład Polityki Społecznej SGH
Numer w starym katalogu: 
03257

Publikacja przeznaczona dla studentów. "Autorzy rozdziałów uwzględnili zagadnienia ogólne dotyczące omawianej tematyki, tj. podstawowe pojęcia, cele i zakres danej dziedziny polityki społecznej, stosowane metody badań, stan prawny, podmioty państwowe, samorządowe i pozarządowe realizujące politykę społeczną oraz efekty ich działalności, co dotyczy zwłaszcza okresu transformacji. mówiono założenia i główne cele reform w polityce społecznej wprowadzanych od 1990 do 1999 roku włącznie."

Zarządzanie oświatą Poradnik dla gmin

Przewodnik dla prowadzących zajęcia,część III
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Praca zbiorowa
Rok wydania: 
1999
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-87912-03-4
Wydawca/cy: 
Fundusz Współpracy
Numer w starym katalogu: 
02459

Przewodnik został pomyślany jako dodatkowa pomoc do wykorzystania przy organizacji i prowadzeniu warsztatów poświęconych zarządzaniu oświatą przez trenerów o różnym stopniu zaawansowania w zagadnieniach merytorycznych i umiejętnościach trenerskich.Głównym celem publikacji jest wprowadzenie do myślenia i działań praktycznych poprzez ćwiczenia,których wykonanie pozwoli uczestnikom podzielić się posiadanymi doświadczeniami i poznać różne modelowe rozwiązania.

Słowa kluczowe:

Zarządzanie oświatą Poradnik dla gmin

Podręcznik dla uczestników szkolenia,część II
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Praca zbiorowa
Rok wydania: 
1999
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-87912-03-4
Wydawca/cy: 
Fundusz Współpracy
Numer w starym katalogu: 
02458

Część II poradnika została pomyślana jako materiał towarzyszący szkoleniom.Każdy z rozdziałów podzielono na podrozdziały, na które składają się jednostki tematyczne odpowiadające poszczególnym zajęciom cyklu szkoleń.W podręczniku zamieszczone zostały także przykładowe dokumenty z dziedziny zarządzania oświatą.W publikacji przedstawiono również studia przypadków czterech gmin polskich oraz jednej brytyjskiej.

Słowa kluczowe:

Zarządzanie oświatą Poradnik dla gmin

Eseje,część I
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Praca zbiorowa
Rok wydania: 
1999
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-87912-03-4
Wydawca/cy: 
Fundusz Współpracy

Poradnik składa się z trzech części:Eseje,podręcznik dla uczestników szkoleń i przewodnik dla prowadzących zajęcia.Adresatami są wszyscy zainteresowani problematyką zarządzania oświatą na poziomie lokalnym.Część pierwsza zawiera kilka esejów napisanych przez ludzi,którzy z racji uprawianych zawodów mieli lub mają styczność z gminami zarządzającymi oświatą.Druga część jest podręcznikiem dla uczestników szkoleń.Eseje zamieszczone w publikacji ukazują szereg spraw związanych z zarządzaniem oświatą przez gminy oraz odwołują się do obo

W poszukiwaniu kreatywności

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Maria Schejbal
Rok wydania: 
2010
Miejsce wydania: 
Bielsko-Biała
ISBN: 
978-83-926612-3-8
Wydawca/cy: 
Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki
Numer w starym katalogu: 
356

Struktura publikacji " W poszukiwaniu kreatywności"obejmuje cztery bloki tematyczne.Pierwszy z nich to przedstawione  warunki i zasady efektywnego wykorzystania psychodramy oraz jej terepeutycznych dyscyplin w edukacji dorosłych.Istotną cześć rozdziału stanowi również wprowadzenie no najważniejszych pojęć z dziedziny psychodramy,socjodramy i dramaterapii.Kolejna część"Konteksty edukacji",skupia się na osobie trenera pracującego z dorosłymi.Trzeci rozdział "Rozgrzewski i techniki socjometryczne" zawiera opisy ćwiczeń pomocnych w integrowaniu zespołu

Zanim spróbujesz

Program profilaktyki uzależnień dla uczniów
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Pacewicz Alicja (opr.)
Rok wydania: 
1994
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-86103-21-3
Wydawca/cy: 
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Numer w starym katalogu: 
01762

I. Czynniki uzależnień a działania profilaktyczne; II. Treści programu profilaktycznego; III. Schematy i warianty zajęć; IV. Metody pracy; V. Wskazówki dla prowadzącego; VI. Scenariusze zajęć (kl. I-IV, V-VI, VII-VIII, szkoły ponadpodstawowe).

Raport o rozwoju społecznym Polska 98

Dostęp do edukacji
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
UNPD
Rok wydania: 
1998
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-910532-1-0
Wydawca/cy: 
Program Narodów Zjednoczonych ds.Rozwoju
Numer w starym katalogu: 
03479

W publikacji został przedstawiony raport z 1998 roku,który został poświęcony wyrównywaniu szans w dostępie do edukacji.W swym założeniu ma on służyć jako punkt wyjścia dla zbudowania długookresowej strategii i również określenia mechanizmów,które będą zabezpieczać powszechny dostęp do edukacji na wszystkich szczeblach.Raport koncentruje się na barierach w dostępie do wykształcenia i postuluje podjęcie działań dla zapewnienia większej równości szans edukacyjnych.

Słowa kluczowe:

Edukacja, zatrudnienie, Europa

21-22 września 2006 r., Kraków. Materiały konferencyjne
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Jurczak Anna, Sokołowska Anna, Perek-Białas Jolanta, Frankowicz Marek, Studencki Wiesław
Rok wydania: 
2007
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
978-83-89687-19-7
Wydawca/cy: 
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
Numer w starym katalogu: 
04353

Zbiór wykładów wygłoszonych na konferencji Edukacja, zatrudnienie, Europa oraz materiałów z przeprowadzonych warsztatów. Wśród wystąpień tematy: Wpływ wyników badań prowadzonych w UE na politykę; Zatrudnienie w Unii Europejskiej: perspektywy i zagrożenia. Rynek pracy w kontekście rodzących się problemów (tzn. przyspieszenie starzenia się populacji i siły roboczej, imigranci); Jakość i równość w szkolnictwie wyższym; Kształcenie osób dorosłych a obywatelstwo; Umotywowane społecznie platformy badawcze.

Subskrybuje zawartość