ekologia

Pozarządnie poza rządem

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Praca zbiorowa
Rok wydania: 
1998
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-909581-7-1
Wydawca/cy: 
Akademia Rozwoju Filantropii
Numer w starym katalogu: 
772

Książka otwiera spojrzenie na liderów organizacji społecznych,którzy nie są wcale do siebie podobni a to ich łączy,to chęć wzięcia spraw lokalnych w swoje ręce.W drugiej części przedstawiono organizacje,zajmujące się różnymi działami(demokracja,ekologia i pomoc społeczna)Autorzy również zaprezentowali stowarzyszenia i fundacje,które rozwijają agroturystykę na polskich wsiach ,zajmują się problemami bezrobocia w rejonach,w  których upadły państwowe zakłady przemysłowe lub niosą pomoc osobom niepełnosprawnym i chorym.

Teoria i praktyka

Uprawnienia organizacji społecznych w dziedzinie ochrony środowiska
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Piotr Rymarowicz Piotr i in. (red.)
Rok wydania: 
1996
Miejsce wydania: 
Kraków
ISBN: 
83-903714-1-3
Wydawca/cy: 
Wydawnictwo "Zielone Brygady"
Numer w starym katalogu: 
P18 - A, B

Zamieszczone w broszurze artykuły zawierają szereg wskazówek pokazujących,jak stosować istniejące w Polsce prawo w celu ochrony przyrody i naturalnego środowiska człowieka.Obok artykułów teoretycznych autorzy umieścili  przydatne informacje o tym jak założyć stowarzyszenie,jak napisać jego statut,jak sformułować listy do władz czy skargę do sądu".

Jak budować koalicję na rzecz zrównoważonego rozwoju Doświadczenia LGD Zielone Mosty Narwi

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Praca zbiorowa
Rok wydania: 
2006
Miejsce wydania: 
Warszawa
Wydawca/cy: 
Społeczny Instytut Ekologiczny
Numer w starym katalogu: 
04345

W broszurze przedstawiono historię koalicji,w tym główne założenia i wybrane metody jej tworzenia,napotkane problemy i wnioski,które mają pomóc podobnym inicjatywom na rzecz lokalnych społeczeństw i zrównoważonego rozwoju na polskiej wsi.

Vademecum przedstawiciela pozarządowych organizacji ekologicznych w komitetach ds.funduszy unijnych

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Smolnicki Krzysztof
Stoczkiewicz Marcin
Rok wydania: 
2006
Miejsce wydania: 
Kraków
ISBN: 
83-918499-4-5
Wydawca/cy: 
Polska Zielona Sieć
Numer w starym katalogu: 
04171,04172

Publikacja pomyślana została jako podręcznik partnerstwa w ramach ciał ds.funduszy unijnych i jest odpowiedzią na zgłaszane przez organizacje strażnicze oraz organizacje znimi związane postulaty zdefiniowania metod współpracy w ramach grupy strażniczej.

Świadomość ekologiczna konsumentów polskich

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Wiśniewski Andrzej(red)
Rok wydania: 
1995
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-86088-35-4
Wydawca/cy: 
Fundacja Friedricha Eberta
Numer w starym katalogu: 
04347

Publikacja dotyczy poziomu świadomości i wiedzy ekologicznej polskich konsumnetów.Odpowiada na pytanie, w jakim stopniu, i czy wybierając i kupując różne towary konsumenci kierują się motywacją ekologiczną i zdrowotną, z jakich źródeł czerpią wiedzę o ekologicznych cechach produtków komercyjnych,czy byliby płacić więcej za produkty bardziej przyjazne środowisku.Na podstawie własnych,reprezentacyjnych badań ankietowych wśród konsumnetów oraz innych,najnowszych badań i materiałów krajowych i zagranicznych sformułowano

Korupcja w ochronie środowiska

Raport Towarzystwa na rzecz Ziemi
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Rymarowicz Piotr(red)
Wawręty Robert(red)
Rok wydania: 
2008
Miejsce wydania: 
Oświęcim
ISBN: 
978-83-60106-08-8
Wydawca/cy: 
Towarzystwo na rzecz Ziemi
Numer w starym katalogu: 
04346

Publikacja jest raportem z projektu"Korupcja w ochronie środowiska"który realizowało Towarzystwo na rzecz Ziemi od lutego do listopada 2008 roku.

Katalog pozarządowych incjatyw ekologicznych

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Matuzik Marta (red.)
Rymarowicz Piotr (red.)
Rok wydania: 
1998
Miejsce wydania: 
Kraków-Warszawa
ISBN: 
83-903714-6-4
Wydawca/cy: 
Ogólnopolskie Towarzystwo Zagospodarowania Odpadów "3R"
Fundacja "Bez Względu na Niepogodę", Bank Informacji o Organizacjach Pozarządowych KLON/JAWOR
Numer w starym katalogu: 
02087

Katalog zawiera informacje o organizacjach społecznych i innych podmiotach zajmujących się ochroną środowiska, indeksy tematyczne, wojewódzki i alfabetyczny. Są to informacje o 609 organizacjach. Angielskojęzyczna baza danych, która powstała w trrakcie prac nad tym katalogiem, dostępna jest pod adresem: http://www.rec.org/REC/Databases/NGODirectory/NGOFind.html.

Słowa kluczowe:

Społeczeństwo w działaniu, ekolodzy, feministki, skłotersi

Socjologiczna analiza nowych ruchów społecznych w Polsce
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Żuk Piotr
Rok wydania: 
2001
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-88495-48-8
Wydawca/cy: 
Wydawnictwo Naukowe "Scholar"
Numer w starym katalogu: 
578

Nowe ruchy społeczne - główny temat tej książki są w niej niejako pretekstem do refleksji nad kondycją polskiego społeczeństwa na przełomie wieków i jego słabościami, czy też wszechobecnością kultury masowej. Jak piszą wydawcy: "to książka nie tylko dla socjologów, politologów, kultruoznawców, lecz także dla każdego człowieka próbującego dostrzec i zrozumieć skomplikowaną rzeczywistość dzisiejszego świata".

Zrównoważony rozwój zastosowania

Rozwój lokalny
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Bergier Tomasz-red
Kronenberg Jakub-red
Rok wydania: 
2010
Miejsce wydania: 
Kraków
ISBN: 
2081-5727
Wydawca/cy: 
Fundacja Sendzimira
Numer w starym katalogu: 
571

Temtem przedonim tego numeru jest zrównoważony rozwój na poziomie lokalnym.Publikacja składa się z dwóch części: pierwsza dotyczy sytuacji ściekowej w Zawoi i mozliwości osiągnięcia tam lokalnej zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej,w drugiej przedstawiono bardziej ogólne zagadnienia związane z lokalnym,zrównoważonym rozwojem.

Poradnik zielonego dziennikarza

Jak jeszcze lepiej pisać do ZB - publikacja poszkoleniowa
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Żwawa Andrzej (red.)
Rok wydania: 
1999
Miejsce wydania: 
Kraków
ISBN: 
83-87331-13-9
Wydawca/cy: 
Wydawnictwo "Zielone Brygady"

Poradnik dla dziennikarzy i współpracowników pisma ekologów "Zielone Brygady" - powstały z myślą, by dostarczyć podstawowych informacji z zakresu warsztatu dziennikarza oraz podstawowych gatunków dziennikarskich, prawa prasowego i etyki.

Słowa kluczowe:

Jak współdziałać z gminą w realizacji ekorozwoju

Poradnik dla ruchów ekologicznych
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Borkowska Ewa
Rotka Jerzy
Rok wydania: 
1997
Miejsce wydania: 
Warszawa
Wydawca/cy: 
Instytut na rzecz Ekorozwoju
Numer w starym katalogu: 
01938

Publikacja jest rozszerzoną i uzupełnioną wersją poradnika"Jak współpracować z gminą w realizacji ekorozwoju" wydanego przez Instytut na rzecz Ekorozwoju w 1993 r. W podręczniku pokazano różnorodność wzajemnych relacji:władze gminy-organizacja ekologiczna,zwracając uwagę na wielokulturowość postępowania grupy nacisku.Znajdziemy w nim sugestie działań adresowanych do władz gminy,wskazówki wykorzystania dostępu do informacji i propozycje dotarcia do ekspertów oraz pomocy w znalezieniu środków finansowych.

Miasta rowerowe miastami przyszłości

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Komisja Europejska
Rok wydania: 
2000
Miejsce wydania: 
Luksemburg
ISBN: 
92-828-5739-5
Wydawca/cy: 
Komisja Europejska
Numer w starym katalogu: 
02697

Przyczyną powstania broszury"Rower:przyszłość miast"jest przekonanie,że największymi wrogami roweru w aglomeracjach miejskich nie są samochody,ale utrwalone uprzedzenia.Broszura  ta koryguje niektóre uprzedzenia związane z korzystaniem z roweru jako regularnego środka transportu w środowisku miejskim.Oferuje również szereg prostych i popularnych środków,które mogą być wprowadzone w życie.

Podręcznik prowadzenia kampanii dla organizacji pozarządowych

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Hyła Marcin(red)
Rok wydania: 
1997
Miejsce wydania: 
Kraków
ISBN: 
83-87331-03-1
Wydawca/cy: 
Zielone Brygady
Numer w starym katalogu: 
01882

Publikacja jest porawioną i uzupełnioną wersją"Podręcznika prowadzenia kampanii"przygotowanego w marcu 1994 przez Jo Corcorana ze Skillsharing Project,Greenpeace Communications na bazie "skillshare"-obozu szkoleniowego dla organizacji pozarządowych z Europy Środkowej i Wschodniej".Duże fragmenty podręcznika są tylko dokuemntalnym zapisem warsztatów,ale części poświęcone strategiom,wspólpracy z mediami czy przykłady historycznych akcji grup ekologicznych w Europie Środowej mają ogromną wartość szkoleniową.

Słowa kluczowe:

Klęska żywiołowa czy katastrofa społeczna?

Psychospołeczne konskewkencje polskiej powodzi 1997 roku
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Kaniasty Krzysztof
Rok wydania: 
2003
Miejsce wydania: 
Gdańsk
ISBN: 
83-89120-65-8
Wydawca/cy: 
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
Numer w starym katalogu: 
03537

Książka jest jednym z wielu efektów licznych naukowych wizyt profesora Kaniastego w Polsce.Składa się z dwóch części.Pierwsza stanowi studium wiedzy o funkcjonowaniu człowieka,który doświadczył klęski żywiołowej.Studium to  opiera się na setkach badań empirycznych,realizowanych na całym świecie.Część druga to sprawozdanie z badań przeprowadzonych w Polsce.

Jak budować program ekorozwoju w gminie wiejskiej

Poradnik dla gmin i organizacji pozarządowych, Agenda 21, tom IV
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Krukowska-Szopa Irena
Ruszlewicz Andrzej
Rok wydania: 
1998
Miejsce wydania: 
Jelenia Góra - Legnica
ISBN: 
83-908562-04
Wydawca/cy: 
Fundacja Ekologiczna Ziemi Legnickiej "Zielona Akcja"
Numer w starym katalogu: 
02135, 03755

Programy ekorozwoju (zrównoważonego rozwoju zapewniającego ochronę środowiska) są narzędziem ukierunkowania rozwoju zarówno w skali państwa, jak i w skali regionów i gmin. Jak je opracować, wyjaśnia ta seria poradników - przeznaczona dla działaczy samorządowych - ze względu na odmienną specyfikę gmina wiejska omawiana jest osobno.

Słowa kluczowe:

Jak budować program ekorozwoju w regionie

Poradnik dla gmin i organizacji pozarządowych, Agenda 21, tom II
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Kachniarz Marian
Korzeń Janusz
Rok wydania: 
1998
Miejsce wydania: 
Jelenia Góra
ISBN: 
83-907432-2-1
Wydawca/cy: 
Fundacja Karkonoska
Numer w starym katalogu: 
02067

Programy ekorozwoju (zrównoważonego rozwoju zapewniającego ochronę środowiska) są narzędziem ukierunkowania rozwoju zarówno w skali państwa, jak i w skali regionów i gmin. Jak przystąpić do ich opracowania, wyjaśnia ta seria poradników przeznaczona dla działaczy samorządowych - ze względu na odmienną specyfikę region omawiany jest osobno.

Słowa kluczowe:

Jak zmobilizować mieszkańców gminy do działań ekologicznych

Poradnik dla gmin i ogranizacji pozarządowych
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Nitak Zdzisław Stan (oprac.)
ISBN: 
03754
Wydawca/cy: 
Fundacja GAP Polska
Numer w starym katalogu: 
03754

Poradnik, który wyjaśnia jak organizacja lokalna może przyczynić się do gospodarowania zasobami naturalnymi w sposób bardziej przyjazny dla środowiska w swoim miejscu zamieszkania.

Słowa kluczowe:

Tworzymy lokalne rezerwaty przyrody

Poradnik dla gmin i organizacji pozarządowych
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Tabasz Grzegorz
Rok wydania: 
1998
ISBN: 
83-906139-5-6
Wydawca/cy: 
Stowarzyszenie "Greenworks"
Numer w starym katalogu: 
02669, 03757

Poradnik zawiera podstawowe informacje dotyczące prawnej i praktycznej strony tworzenia użytków ekologicznych. Adresowany jest do pozarządowych organizacji ekologicznych i nieformalnych grup, które zajumują się ochroną środowiska naturalnego w skali lokalnej.

Słowa kluczowe:

Ruch ekologiczny w Polsce

Mapa uczestnictwa obywatelskiego w ochronie środowiska
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Piotr Frączak
Dorota Matejczyk
Rok wydania: 
2001
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
0867-2547
Wydawca/cy: 
Stowarzyszenie Asocjacje
Numer w starym katalogu: 
03881

Publikacja teksty opisujące stan ruchu ekologicznego w Polsce w roku 2000 oraz szczegółowy raport z wyników badań.Autorom chodziło o to,aby możliwie szeroko pokazać nie tylko rzeczywistą aktywność,ale także jej uwarunkowania,takie jak problemy z budowaniem ideologicznej tożsamości ruchu,pozyskiwanie funduszy,budowanie zasad współpracy z administracją.Możliwość współpracy z administracją publiczną opisana została na przykładzie Łodzi i Gdańska,a finansowanie  działalności organizacji z funduszy ochrony środowiska na przykładzie województw lubelskiego i

Dioksyny

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Płaza Grażyna
Rok wydania: 
1993
Miejsce wydania: 
Katowice
Wydawca/cy: 
Polski Klub Ekologiczny Okręg Górnośląski
Numer w starym katalogu: 
00516
Słowa kluczowe:

Raport Jak współdziałać z gminą w realizacji ekorozwoju

Poradnik dla ruchów ekologicznych
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Borkowska Ewa, Krzysztof Kamieniecki
ISBN: 
83-85338-16-1
Wydawca/cy: 
Fundacja im. Friedricha Eberta
Numer w starym katalogu: 
00384

W publikacji opisano możliwości działania organizacji ekologicznych - na rzecz jakości środowiska, zdrowia społeczeństwa, konserwatorskiej ochrony przyrody, racjonalnej gospodarki zasobami, podejmowania proekologicznych kierunków rozwojowych - w świetle uprawnień gminy.

Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Kronenberg Jakub, Bergier Tomasz
Rok wydania: 
2010
Miejsce wydania: 
Kraków
ISBN: 
978-83-62168-00-2
Wydawca/cy: 
Fundacja Sendzimira
Numer w starym katalogu: 
332

Z przedmowy dr Jana Sendzimira: "W książce opisanych zostało wiele nowych pomysłów dotyczących gospodarki, społeczeństwa i środowiska, ze szczególnym naciskiem na wzajemne interakcje między nimi. To spojrzenie otwiera nowe horyzonty, ukazuje świat przyszłości, który może kwitnąć - nie rosnąc i prosperować - nie zanieczyszczając. Prezentowane koncepcje wywodzą się z dziesięcioleci badań prowadzonych za granicą i w Polsce.

Decyzje dotyczące środowiska - Warunki dobrych konsultacji społecznych

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Engel Jacek
Rok wydania: 
2008
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
978-83-60757-12-3
Wydawca/cy: 
WWF Polska
Numer w starym katalogu: 
04341

Publikacja zawiera wskazówki dotyczące uspołeczniania procesu decyzyjnego - oparte na doświadczeniach polskich oraz innych krajów. Autor zachęca do skorzystania z nich "... by decyzje dotyczące środowiska, a więc mające wpływ na jakość naszego życia i przyszłych pokoleń, były lepsze a realizacja zamierzeń gospodarczych pozbawiona konfliktów i zgodna z zasadą zrównoważonego rozwoju." 

Ekostandardy w siedmiu krokach

Federalista (Federalistka) nr 3/2010
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Smolnicki Krzysztof
Rok wydania: 
2010
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
978-83-930166-3-1
Wydawca/cy: 
Spóldzielnia Kooperatywa Pozarządowa Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
Numer w starym katalogu: 
306,307,308

Vademecum przedstawiciela pozarządowych organizacji ekologicznych w komitetach ds. funduszy unijnych

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Smolnicki Krzysztof, Stoczkiewicz Marcin
Rok wydania: 
2006
Miejsce wydania: 
Kraków
ISBN: 
83-918499-4-5
Wydawca/cy: 
Polska Zielona Sieć
Numer w starym katalogu: 
04169, 04170

"(...) publikacja pomyślana została jako swoisty podręcznik partnerstwa w ramach ciał doradczych ds. funduszy unijnych i jest odpowiedzią na niejednokrotnie zgłaszane przez organizacje strażnicze oraz organizacje z nimi związane postulaty zdefiniowania najlepszych metod współpracy w ramach grupy strażniczej oraz wskazania narzędzi skutecznego uczestnictwa rzeczników pozarządowych organizacji ekologicznych (POE) w ciałach decyzyjnych funduszy UE." Praca składa się z dwóch części: I. Praktyka uczestnictwa w komitetach ds. funduszy unijnych; II.

Culture des iles et developpment

Islands' culture and development
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
UNESCO
Rok wydania: 
1991
Miejsce wydania: 
Paris
ISBN: 
92-3-002741-3
Wydawca/cy: 
UNESCO
Numer w starym katalogu: 
01325

Publikacja dotyczy problematyki krajów wyspiarskich(Ocean Spokojny,Indyjski i Karaiby)oraz przedstawia szereg opini i wypowiedzi ekspertów zajmujących się takimi zagadnieniami jak:współpraca międzynarodowa,pomoc rozwojowa,edukacja,ekologiia i migracje.Książka również zawiera szereg tablic i wykresów dotyczących klimatu i geologii,które pozwalają czytelnikowi na lepsze zrozumienie tej tematyki.

Sytuacja prawna organizacji ekologicznych

stan prawny - lipiec 2006 r.
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Nowak Krzysztof, Krzysztof Okrasiński
Rok wydania: 
2006
Miejsce wydania: 
Wałbrzych
ISBN: 
978-83-923730-0-1
Wydawca/cy: 
Wałbrzyski Oddział Pracowni na rzecz Wszystkich Istot
Numer w starym katalogu: 
P15
Słowa kluczowe:

Świat opakowany 2

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Schindler Jacek (red.)
Rok wydania: 
1995
Miejsce wydania: 
Wrocław
ISBN: 
83-7125-010-X
Wydawca/cy: 
EKO IDEA, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne
Numer w starym katalogu: 
01842, 02577
Słowa kluczowe:

Świat opakowany

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Schindler Jacek (red.)
Rok wydania: 
1994
Miejsce wydania: 
Wrocław
Wydawca/cy: 
Kampania Ekologicznych Opakowań
Numer w starym katalogu: 
01841, 02760
Słowa kluczowe:

Konsumencki przewodnik po dodatkach

Substancje dodatkowe w żywności, substancje pomocnicze w kosmetykach i lekach dozwolone do stosowania w Unii Europejskiej
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Praca zbiorowa
Rok wydania: 
1998
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-908260-6-2
Wydawca/cy: 
Federacja Konsumentów
Numer w starym katalogu: 
03561
Słowa kluczowe:
Subskrybuje zawartość