Europa Środkowo-Wschodnia

Monitoring polskiej polityki wizowej - raport

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Praca zbiorowa
Rok wydania: 
2004
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-89406-35-7
Wydawca/cy: 
Fundacja im. Stefana Batorego
Numer w starym katalogu: 
227

"Publikacja powstała w ramach projektu Monitoring otwartości wschodnichgranic Unii Europejskiej, prowadzonego przez Fundację im. Stefana Batorego i Helsińską Fundację Praw Człowieka we współpracy z Collegium Civitas oraz organizacjami pozarządowymi z Białorusi, Rosji i Ukrainy. Przedstawiamy tu obraz pracy polskich placówek konsularnych, który powstał na podstawie odpowiedzi udzielonych przez ubiegających się o wizę w anonimowym kwestionariuszu oraz informacji zebranych w trakcie rozmów z konsulami i pracownikami konsulatów."

Les enfants et les defis de la transition

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
L'Unicef en Europe Centrale et Orientale
Miejsce wydania: 
Suisse
Wydawca/cy: 
L'Unicef en Europe Centrale et Orientale
Numer w starym katalogu: 
00615

Publikacja zawiera rozdziały związane z takimi tematami jak: rola Komitetów Narodowych wchodzących w skład UNICEFU,sytuacja dzieci w odniesieniu do zmian  ustrojowych  w Europie,rola historii Europy,sytuacja w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i na Bałkanach.Dodatkowym walorem są również zdjęcia z dziećmi z Bułgarii,Rumunii,Czech,Albanii,które są pozwalają  czytelnikowi na głębsze i szersze zrozumienie tych zagadnień.

Działalnośc Edukacyjna Amerykańskiego Korpusu Pokoju w krajach Europy Środkowo-Wschodniej

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Pająk Ewa
Rok wydania: 
2005
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-915039-7-6
Wydawca/cy: 
Fundacja Studiów i Badań Edukacyjnych
Numer w starym katalogu: 
04115

Publikacja ukazuje wieloaspektową działalnośc edukacyjną amerykańskiego Korpusu Pokoju na terenie sześciu krajów Europy Środkowo-Wschodniej: Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Rumunii oraz Bułgarii. 

Networking in Eastern and Central Europe

A Guide to Voluntary and Community Organizations
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Harvey Brian
Rok wydania: 
1995
Miejsce wydania: 
Wielka Brytania
ISBN: 
1 873860 74 9
Wydawca/cy: 
Directory of Social Change
Community Development Foundation
Numer w starym katalogu: 
03273

Poradnik dla organizacji pozarządowych i społecznych w Europie Centralnej i Wschodniej, jak nawiązać wspópracę z partnerami, pozyskać fundusze, jak stworzyć sieć współpracy między sobą, skąd pozyskać informacje potrzebne do rozwoju organizacji.

A Partnership for Democratic Reforms and European Integration

The 3rd annual Assembly of the Eastern Partnership Civil Society Forum
Dane szczegółowe
Rok wydania: 
2011
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
978-83-88216-91-6
Wydawca/cy: 
Centrum Stosunków Międzynarodowych
Numer w starym katalogu: 
326

Raport z trzeciego coroczne spotkanie Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego, które odbyło sie w Poznaniu w listopadzie 2011 roku. Publikacja zawiera informacje odnośnie wszystkich członków Forum wraz z danymi kontaktowymi poszczególnych organizacji pozarządowych. Ponadto zawarte są tu krótkie sprawozdania z działalności każdej z czterech grup roboczych Forum.

National and European Identities in EU Enlargement

Views from Central and Eastern Europe
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Drulak Petr
Rok wydania: 
2001
Miejsce wydania: 
Praga
ISBN: 
80-86506-11-8
Wydawca/cy: 
Institute of International Relations
Numer w starym katalogu: 
03531

Publikacja jest zbiorem dokumentów przedstawionych na konferencji organizowanej przez Instytut Stosunków Międzynarodowych w Pradze. Każdy z rozdziałów poświęcony jest doświadczeniom, jednego z dziesięciu państw z Europy Środkowej i Wschodniej, odnośnie ich akcesji do Unii Europejskiej. Książka obejmuje swoim zakresem problematykę tożsamości i świadomości narodowej w związku z procesem rozszerzenia.

Directory of NGO Projects in favour of Children in Eastern and Central Europe

Dane szczegółowe
Rok wydania: 
1993
Miejsce wydania: 
Genewa
Wydawca/cy: 
United Nations
Numer w starym katalogu: 
00363

Stworzony we współpracy z UNICEF, wykaz organizacji zajmujących się problematyką praw dziecka w Europie Środkowej i Środkowo-Wschodniej.

Monitoring the EU Accession Process

Judicial Capacity
Dane szczegółowe
Rok wydania: 
2002
Miejsce wydania: 
Budapeszt/Nowy Jork
ISBN: 
1-891385-27-5
Wydawca/cy: 
Open Society Institute
Numer w starym katalogu: 
04011, 467

Książka jest zbiorem raportów z 10 krajów Europy Środkowej i Środkowo-Wschodniej: Bułgari, Republiki Czeskiej, Estoni, Węgier, Łotwy, Litwy, Polski, Rumuni, Słowacji i Słoweni powstałych w związku z ich akcesją do Unii Europejskiej. To wydanie jest uzupełnieniem raportu z 2001 roku dotyczącego wymiaru sprawiedliwości i sądownictwa. 

Neighbourhood Across A Divide?

Borderland Communities and EU Enlargement
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Kazmierkiewicz Piotr
Rok wydania: 
2004
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-88594-04-4
Wydawca/cy: 
Fundacja Instytut Spraw Publicznych
Numer w starym katalogu: 
04165

Książka zawiera szeroki opis konsekwencji rozszerzenia Unii Europejskiej dla społeczności lokalnych po obu jej stronach. Zawiera wnioski dotyczące natury przyszłej granicy będące efektem badań Instytutu Spraw Publicznych oraz sześciu innych niezależnych ośrodków badawczych z Europy Środkowo-Wschodniej.

The Soviet Crucible

The Soviet System in Theory and Practice
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Hendel Samuel
Rok wydania: 
1982
Miejsce wydania: 
Stany Zjednoczone
ISBN: 
0-87872-256-4
Wydawca/cy: 
Brooks/Cole Publishing Company
Numer w starym katalogu: 
00448, 00449

Opracowanie dotyczące ustroju sowieckiego zarówno w teorii jak i w praktyce. Zawiera informacje odnośnie historycznych uwarunkowań jego powstania (w tym marksizm, leninizm, rewolucje bolszewicką oraz rządy Stalina)  jak szeroki opis ówczesnego systemu politycznego, ekonomicznego i społecznego w ZSRR.

Monitoring the EU Accession Process

Corruption and Anti-corruption Policy
Dane szczegółowe
Rok wydania: 
2002
Miejsce wydania: 
Budapeszt/Nowy Jork
ISBN: 
1-891385-22-4
Wydawca/cy: 
Open Society Institute
Numer w starym katalogu: 
04012

Książka jest zbiorem raportów z 10 krajów Europy Środkowej i Środkowo-Wschodniej: Bułgari, Republiki Czeskiej, Estoni, Węgier, Łotwy, Litwy, Polski, Rumuni, Słowacji i Słoweni. Raporty te dotyczą problemu korupcji i polityki antykorupcyjnej tych państw w związku z ich akcesją do Unii Europejskiej.

Monitoring the EU Accession Process

Judicial Independence
Dane szczegółowe
Rok wydania: 
2001
Miejsce wydania: 
Budapeszt/Nowy Jork
ISBN: 
1-891385-20-8
Wydawca/cy: 
Central European University Press
Numer w starym katalogu: 
04013

Książka jest zbiorem raportów z 10 krajów Europy Środkowej i Środkowo-Wschodniej: Bułgari, Republiki Czeskiej, Estoni, Węgier, Łotwy, Litwy, Polski, Rumuni, Słowacji i Słoweni powstałych w związku z ich akcesją do Unii Europejskiej. Raporty te dotyczą głównie niezawisłości i niezależności sądownictwa w tych krajach, a także jego struktury czy sposobów finansowania.

Monitoring the EU Accession Process

Minority Protection
Dane szczegółowe
Rok wydania: 
2001
Miejsce wydania: 
Budapeszt/Nowy Jork
ISBN: 
1-891385-19-4
Wydawca/cy: 
Central European University Press
Numer w starym katalogu: 
04014

Książka jest zbiorem raportów z 10 krajów Europy Środkowej i Środkowo-Wschodniej: Bułgari, Republiki Czeskiej, Estoni, Węgier, Łotwy, Litwy, Polski, Rumuni, Słowacji i Słoweni. Raporty te dotyczą stanu ochrony mniejszości w tych krajach przed ich akcesją do Unii Europejskiej, zawierają informacje odnośnie ich sytuacji prawnej i faktycznej.

Managing Think Tanks

Practical Guidance for Maturing Organizations
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Struyk Raymond J.
Rok wydania: 
2002
Miejsce wydania: 
Budapeszt
ISBN: 
963 9419 42 7
Wydawca/cy: 
Open Society Institute
Local Government and Public Service Reform Initiative
The Urban Institute
Numer w starym katalogu: 
04240, 586

Poradnik dla różnego rodzaju rozwijających się organizacji, zajmujących się głównie sprawami publicznymi i społecznymi (tzw. thinktanks), które działają na terenie Europy Środkowej i Środkowo-Wschodniej. Zawiera głównie informacje dotyczące zarządzania samymi organizacjami jak i ich pracownikami, kontroli jakości, innowacji, wzajemnej komunikacji i efektywnej pracy w zespole jak i pewne zagadnienia z dziedziny zarządzania finansami organizacji.

Communities Building and Development

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Vadalazhskaya Tatiana
Matskevich Uladzimer
Numer w starym katalogu: 
149

Broszura dotycząca powstawania i rozwoju społeczności lokalnych na Białorusi. Zawiera argumenty dotyczące planowania, zasobów i pracy ludzi podczas tego procesu.

Belarus. The Third Sector

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Kazanecki Paweł
Rok wydania: 
1998
Miejsce wydania: 
Warszawa, Mińsk
Numer w starym katalogu: 
153

Opracowanie dotyczące funkcjonowania trzeciego sektora na Białorusi. Zawiera zarówno informacje na temat jego historii i dzisiejszego kształtu jak i praktyczne dane dotyczące: biuletynów organizacji pozarządowych, sytuacji lokalnej prasy oraz działalności poszczególnych organizacji i ich adresy.

Foundations in Europe

Society Management and Law
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Schluter Andreas
Then Volker
Walkenhorst Peter
Rok wydania: 
2001
Miejsce wydania: 
Londyn
ISBN: 
1 900360 86 1
Wydawca/cy: 
The Directory of Social Change
Numer w starym katalogu: 
154, 620

Obszerne opracowanie dotyczące rozwoju różnych form filantropii oraz powstawania nowych fundacji w Europie. Podzielone zostało na cztery działy obejmujące: opis sektora fundacji w Europie; modele zakładania i zarządzania fundacjami zgodnie z ich pierwotnym celem; sposoby pozyskiwania funduszy w skali krajowej i zagranicznej; ramy prawne, ulgi podatkowe i formy nadzoru organów państwowych nad działalnością fundacji. Publikacja w języku angielskim.

Odrodzenie społeczeństwa obywatelskiego.

Rozwój sektora organizacji pozarządowych w Europie Środkowo-Wschodniej a rola pomocy zachodniej.
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Siegel Daniel
Yancey Jenny
Rok wydania: 
1992
Wydawca/cy: 
Fundacja Braci Rockefellerów
Numer w starym katalogu: 
T1

Raport przygotowany w 1992 roku, przez naukowców współkierujących od 1988 roku programem „New Visions”, którego celem była analiza i propagowanie inicjatyw społecznych, politycznych i ekologicznych podejmowanych przez młodych ludzi w krajach środkowoeuropejskich. Publikacja powstała po przeprowadzeniu setek rozmów z ludźmi w CSRF (przed rozpadem Federacji), Polsce i na Węgrzech oraz z wykorzystaniem osobistych doświadczeń autorów, przez dłuższy czas mieszkających w badanych krajach.

Building Bridges

Phare and Civil Society Development in Central and Eastern Europe
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Richterová Adriena
Rok wydania: 
2000
Miejsce wydania: 
Słowacja
Wydawca/cy: 
Civil Society Development Foundation
Numer w starym katalogu: 
02704, 02705

Krótka broszura przedstawiająca realizację Programu PHARE i rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Bułgari, Czechach, Polsce, Rumuni i na Słowacji. Zawiera obrazowo przedstawione dane w postaci statystyk, tabel, wykresów oraz krótkich i praktycznych artykułów.

Organizacje obywatelskie w Europie Środkowo-Wschodniej

Od małych enklaw wolności ku społeczeństwu obywatelskiemu
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Leś Ewa
Rok wydania: 
1994
Miejsce wydania: 
Waszyngton D.C., USA
ISBN: 
83-902145-1-2
Wydawca/cy: 
Wydawnictwo CIVICUS
Numer w starym katalogu: 
02805, 02806, 03318

Studium na temat rozwoju inicjatyw obywatelskich w regionie Europy Środkowo-Wschodniej – część globalnego raportu przygotowywanego przez Światowy Sojusz na rzecz Wspierania Inicjatyw Obywatelskich (CIVICUS). Publikacja zawiera m.in. omówienie historii inicjatyw społecznych w naszej części Europy, terminologii, skali i zakresu działania tych inicjatyw. Porusza również kwestie prawne i finansowe oraz dotyczące współpracy z innymi organizacjami i instytucjami (a także współpracy międzynarodowej).

Demokracje Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie porównawczej

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Antoszewski Andrzej
Ryszard Herbut (red.)
Rok wydania: 
1998
Miejsce wydania: 
Wrocław
ISBN: 
83-229-1716-3
Wydawca/cy: 
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Numer w starym katalogu: 
02826

Systematyczne ujęcie porównawcze problematyki przemian politycznych w państwach Europy Środkowo-Wschodniej. „Autorzy prezentują teoretyczne ujęcia procesu transformacji, jej społeczno-kulturowe podłoże, rolę otoczenia międzynarodowego, ewolucję instytucjonalną oraz zmianę zachowań politycznych”. Publikacja zawiera również omówienie partii (antykomunistycznych, niekomunistycznych, postkomunistycznych i mniejszościowych) na Słowacji, na Węgrzech, w Czechach i w Polsce.

Subskrybuje zawartość