Filantropia

Odpowiedzialny biznes w Polsce

Dobre praktyki
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Praca zbiorowa
Rok wydania: 
2008
Miejsce wydania: 
Warszawa
Wydawca/cy: 
Forum Odpowiedzialnego Biznesu
Numer w starym katalogu: 
773

W szóstej edycji Raportu "Odpowiedzialny biznes w Polsce.Dobre praktyki" zebrano fragmenty artykułów prasowych poświęconych społecznej odpowiedzialności biznesu,a także kalendarium najważniejszych badań,raportów,kampanii i konferencji.

Alliance

For philanthropy and social investment worldwide VOL 17 number 4 december 2012
Dane szczegółowe
Rok wydania: 
2012
Miejsce wydania: 
London
Wydawca/cy: 
Alliance Publishing Trust Board
Numer w starym katalogu: 
731

Alliance magazine is the definitive resource for all philanthropy and social investment professionals worldwide. Providing up-to-date news and in-depth analysis of the latest developments in this sector, Alliance is the only magazine of its kind with a global focus.

Each edition of Alliance magazine features interviews with leaders in the field and articles on topical issues by key thinkers from around the world, as well as updates on new developments, letters, conference reports, book reviews and more!

Alliance

For philanthropy and social investment worldwide VOL 17 number 3 september 2012
Dane szczegółowe
Rok wydania: 
2012
Miejsce wydania: 
London
Wydawca/cy: 
Alliance Publishing Trust Board
Numer w starym katalogu: 
730

Alliance magazine is the definitive resource for all philanthropy and social investment professionals worldwide. Providing up-to-date news and in-depth analysis of the latest developments in this sector, Alliance is the only magazine of its kind with a global focus.

Each edition of Alliance magazine features interviews with leaders in the field and articles on topical issues by key thinkers from around the world, as well as updates on new developments, letters, conference reports, book reviews and more!

Alliance

For philanthropy and social investment worldwide VOL 17 number 2 june 2012
Dane szczegółowe
Rok wydania: 
2012
Miejsce wydania: 
London
Wydawca/cy: 
Alliance Publishing Trust Board
Numer w starym katalogu: 
729

Alliance magazine is the definitive resource for all philanthropy and social investment professionals worldwide. Providing up-to-date news and in-depth analysis of the latest developments in this sector, Alliance is the only magazine of its kind with a global focus.

Each edition of Alliance magazine features interviews with leaders in the field and articles on topical issues by key thinkers from around the world, as well as updates on new developments, letters, conference reports, book reviews and more!

Alliance

For philanthropy and social investment worldwide VOL 17 number 1 march 2012
Dane szczegółowe
Rok wydania: 
2012
Miejsce wydania: 
London
Numer w starym katalogu: 
728

Alliance magazine is the definitive resource for all philanthropy and social investment professionals worldwide. Providing up-to-date news and in-depth analysis of the latest developments in this sector, Alliance is the only magazine of its kind with a global focus.

Each edition of Alliance magazine features interviews with leaders in the field and articles on topical issues by key thinkers from around the world, as well as updates on new developments, letters, conference reports, book reviews and more!

Alliance

For philanthropy and social investment worldwide VOL 16 number 4 december 2011
Dane szczegółowe
Rok wydania: 
2011
Miejsce wydania: 
London
Wydawca/cy: 
Alliance Publishing Trust Board
Numer w starym katalogu: 
727

Alliance magazine is the definitive resource for all philanthropy and social investment professionals worldwide. Providing up-to-date news and in-depth analysis of the latest developments in this sector, Alliance is the only magazine of its kind with a global focus.

Each edition of Alliance magazine features interviews with leaders in the field and articles on topical issues by key thinkers from around the world, as well as updates on new developments, letters, conference reports, book reviews and more!

Alliance

For philanthropy and social investment worldwide VOL 14 number 1 march 2009
Dane szczegółowe
Rok wydania: 
2009
Miejsce wydania: 
London
Wydawca/cy: 
Alliance Publishing Trust Board
Numer w starym katalogu: 
726

Alliance magazine is the definitive resource for all philanthropy and social investment professionals worldwide. Providing up-to-date news and in-depth analysis of the latest developments in this sector, Alliance is the only magazine of its kind with a global focus.

Each edition of Alliance magazine features interviews with leaders in the field and articles on topical issues by key thinkers from around the world, as well as updates on new developments, letters, conference reports, book reviews and more!

Alliance

For philanthropy and social investment worldwide VOL 13 number 2 june 2008
Dane szczegółowe
Rok wydania: 
2008
Miejsce wydania: 
London
Wydawca/cy: 
Alliance Publishing Trust Board
Numer w starym katalogu: 
725

Alliance magazine is the definitive resource for all philanthropy and social investment professionals worldwide. Providing up-to-date news and in-depth analysis of the latest developments in this sector, Alliance is the only magazine of its kind with a global focus.

Each edition of Alliance magazine features interviews with leaders in the field and articles on topical issues by key thinkers from around the world, as well as updates on new developments, letters, conference reports, book reviews and more!

Alliance

For philanthropy and social investment worldwide VOL 12 number 4 december 2007
Dane szczegółowe
Rok wydania: 
2007
Miejsce wydania: 
London
Wydawca/cy: 
Alliance Publishing Trust Board
Numer w starym katalogu: 
724

Alliance magazine is the definitive resource for all philanthropy and social investment professionals worldwide. Providing up-to-date news and in-depth analysis of the latest developments in this sector, Alliance is the only magazine of its kind with a global focus.

Each edition of Alliance magazine features interviews with leaders in the field and articles on topical issues by key thinkers from around the world, as well as updates on new developments, letters, conference reports, book reviews and more!

Zaangażowanie społeczne Polaków w roku 2010: Wolontariat, Filantropia, 1%

Raport z badań
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Przewłocka Jadwiga
Rok wydania: 
2011
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-87300-22-7
Wydawca/cy: 
Stowarzyszenie Klon/Jawor
Numer w starym katalogu: 
503, 508, 527

Przedstawione w tym opracowaniu dane na temat zaangażowania społecznego pokazują, że choć zaobserwować można sygnały zwiększenia aktywności Polaków to jednak na tle Europy wypadamy dość słabo.Co szósty Polak poświęca swój czas na rzecz organizacji lub grup społecznych.

Słowa kluczowe:

Program rozwoju filantropii lokalnej

12 lokalnych organizacji filantropijnych. Informacje szczegółowe. Kwiecień 1998 - lipiec 2001
Dane szczegółowe
Wydawca/cy: 
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
Numer w starym katalogu: 
03904

Lokalna Organizacja Filantropijna to organizacja nie nastawiona na zysk, apolityczna, która zbiera i przyznaje środki finansowe na rzecz poprawy warunków życia konkretnych społeczności lokalnych. Jej beneficjentami są lokalne stowarzyszenia, fundacje, szkoły, domy kultury, kluby i inne instytucje, które prowadzą działania na rzecz danej społeczności. Książka daje infornacje o istniejących w Polsce tego typu organizacjach (12).

Program rozwoju filantropii lokalnej

12 lokalnych organizacji filantropijnych. Informacje szczegółowe. Kwiecień 1998 - lipiec 2001
Dane szczegółowe
Wydawca/cy: 
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
Numer w starym katalogu: 
03904

Lokalna Organizacja Filantropijna to organizacja nie nastawiona na zysk, apolityczna, która zbiera i przyznaje środki finansowe na rzecz poprawy warunków życia konkretnych społeczności lokalnych. Jej beneficjentami są lokalne stowarzyszenia, fundacje, szkoły, domy kultury, kluby i inne instytucje, które prowadzą działania na rzecz danej społeczności. Książka daje infornacje o istniejących w Polsce tego typu organizacjach (12).

Przedsiębiorstwa sektora pozarządowego

Czy to alternatywa dla filantropii?
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Davis Lee
Rok wydania: 
2000
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-87116-47-5
Wydawca/cy: 
Fundusz Współpracy/Cooperation Fund
Numer w starym katalogu: 
02502,02504

Celem tej pracy jest przeanalizowanie możliwości samofinansowania się organizacji pozarządowych jako jednego z elementów strategii w osiąganiu stabilności finansowej. Podano wiele przykładów organizacji pozarządowych, które podjęły próbę samodzielnego wytworzenia środków.

Foundations in Europe

Society Management and Law
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Schluter Andreas
Then Volker
Walkenhorst Peter
Rok wydania: 
2001
Miejsce wydania: 
Londyn
ISBN: 
1 900360 86 1
Wydawca/cy: 
The Directory of Social Change
Numer w starym katalogu: 
154, 620

Obszerne opracowanie dotyczące rozwoju różnych form filantropii oraz powstawania nowych fundacji w Europie. Podzielone zostało na cztery działy obejmujące: opis sektora fundacji w Europie; modele zakładania i zarządzania fundacjami zgodnie z ich pierwotnym celem; sposoby pozyskiwania funduszy w skali krajowej i zagranicznej; ramy prawne, ulgi podatkowe i formy nadzoru organów państwowych nad działalnością fundacji. Publikacja w języku angielskim.

Zmierzyć niemierzalnie 2 czyli o pomiarze oddziaływania społecznego poza misją

Poradnik dla organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Juraszek-Kopacz Beata
Tyrowicz Joanna
Rok wydania: 
2011
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
978-83-61411-18-5
Wydawca/cy: 
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Numer w starym katalogu: 
148

Publikacja jest poświęcona zagadnieniom związanym z odziaływaniem organizacji pozarządowych na społeczeństwo,społeczność i środowisko.Książka składa się z dwóch głównych części.W pierwszej części przedstawione zostały metody pomiaru społecznego oddziaływania organizacji,a w drugiej skupiono  się na jednej metodzie związanej z całościową wartością działania organizacji.Dodatkowym elemnetem jest narzędzie elektroniczne,które składa się z:quizu i arkusza kalkulacyjnego.Autorzy wzorowali się na upowszechnianym  przez New Economic Found

Corporate Philanthropy at the Crossroads

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Burlingame F. Dwight
Young R. Dennis
Rok wydania: 
1996
Miejsce wydania: 
Stany Zjednoczone
ISBN: 
0-253-33077-7
Wydawca/cy: 
Indiana University Press
Numer w starym katalogu: 
01890

Książka jest zbiorem tekstów różnych autorów, obejmujących swoją tematyką m.in: współpracę między korporacjami a organizacjami non-profit; zależności między działalnością filantropijną korporacji a ich rozmiarem oraz przygotowaniem i siła biznesową; opisuje także etyczne kwestie działalności filantropijnej korporacji.

Corporate Citizenship in Japan

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Tanaka Yayoi
Imada Makoto
Rok wydania: 
1996
Miejsce wydania: 
Wielka Brytania
ISBN: 
1-900360-10-1
Wydawca/cy: 
Directory of Social Change, Sasakawa Peace Foundation
Numer w starym katalogu: 
02536, 03541

Publikacja składa się z dwóch części. Część pierwsza zawiera sześć szczegółowo opisanych przypadków (tzw.case study) wiodących japońskich korporacji razem z przeglądem ich działalności filantropijnej. Część druga opisuje systemy społeczne, ekonomiczne i polityczne, w tym bodźce podatkowe, które stymulowały rozwój społeczeństwa korporacyjnego w Japonii na przełomie ostatnich 30 lat.

Od filantropii do pomocniczości

Studium porównawcze rozwoju i działalności organizacji społecznych
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Leś Ewa
Rok wydania: 
2000
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-7151-346-1
Wydawca/cy: 
Dom Wydawniczy ELIPSA
Numer w starym katalogu: 
T28

Rozdziały: I. – Pojęcie, status i funkcje organizacji społecznych; II. – Religijne i świeckie instytucje filantropijne: od wieków średnich do okresu preindustrialnego; III. – Ewolucja towarzystw filantropijnych: od rewolucji przemysłowej do wybuchu II wojny światowej; IV. – Organizacje społeczne w okresie dominacji państwowej doktryny opiekuńczości (lata 1950-1975); V. – Zmieniająca się rola organizacji społecznych w okresie transformacji państwa opiekuńczego i wykształcanie się formuły pomocniczości państwa; VI.

Zarys historii dobroczynności i filantropii w Polsce

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Leś Ewa
Rok wydania: 
2001
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-7337-029-3
Wydawca/cy: 
Prószyński i S-ka
Numer w starym katalogu: 
H2, PS2

Rys historyczny filantropii w pierwszych wiekach istnienia państwa polskiego, pod zaborami, w dwudziestoleciu międzywojennym, pod okupacją niemiecką, w czasach PRL-u oraz w III Rzeczypospolitej.

Jak założyć lokalną organizację filantropijną

8 kroków
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Praca zbiorowa
Rok wydania: 
2001
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-914493-5-1
Wydawca/cy: 
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
Numer w starym katalogu: 
02954, 04279

Poradnik, a w nim: jak zacząć, analiza potrzeb, rejestracja, promocja, przygotowanie zaplecza, pozyskiwanie środków, monitoring i ewaluacja.

Subskrybuje zawartość