finanse NGO

Jak przygotować sprawozdanie finansowe w organizacjach pożytku publicznego

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Paluch Jacek
Rok wydania: 
2007
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
978-83-923782-2-8
Wydawca/cy: 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Numer w starym katalogu: 
782

Opracowanie ma służyć wyjasnieniu przepisów obowiązujących organizacje pozarządowe,przybliżeniu zasad sporządzania sprawozdań finansowych oraz wskazaniu konsekwencji związanych z niedopełnieniem tych obowiązków.Poradnik odwołuje się do praktyki-zawiera m.in.proponowane wzory sprawozdań finansowych.

Nowelizacja ustawy o rachunkowości - konferencja uzgodnieniowa w Ministerstwie Finansów

20 września miała miejsce konferencja uzgodnieniowa podsumowująca konsultacje społeczne projektu ustawy  o zmianie ustawy o rachunkowości, prowadzone przez Ministerstwo Finansów. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych nie została oficjalnie poinformowana o projektowanej zmianie ani nie otrzymała zaproszenia do konsultacji. Skądinąd uzyskaliśmy informację o prowadzonych konsultacjach na kilka dni przed ich końcowym terminem, dzięki czemu nasze uwagi zostały włączone w proces legislacyjny.

Ustawa o rachunkowości - konferencja uzgodnieniowa projektu zmiany ustawy

Data: 
20 wrzesień, 2013 - 10:00
Osoba: 
Kinga Chryzantema Polubicka

Ministerstwo Finansów zorganizowało konferencję uzgodnieniową, by omówić protokół rozbieżności. Protokół jest wynikiem przeprowadzonych konsultacji społecznych oraz uzgodnień międzyresortowych projektu ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości.

Więcej o wynikach konferencji i wypływających z tego wniosków dla organizacji pozarządowych tu.

Financial Management for Nonprofits

The Complete Guide to Maximizing Resources and Managing Assets
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Shim, Jae K.
PhD
Siegel, Joel
Rok wydania: 
1997
Miejsce wydania: 
New York
ISBN: 
0-7863-0850-8
Wydawca/cy: 
McGraw-Hill Companies,Incorporated,
Numer w starym katalogu: 
589

Książka w języku angielskim zawiera szereg wskazówek jak prowadzić finanse organizacji pozarządowej by zachować jej ciągłość działania.

Słowa kluczowe:

Successful Fundraising

A Complete Handbook for Volunteers and Professionals
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Flanagan, Joan
Rok wydania: 
2000
Miejsce wydania: 
Illinois
ISBN: 
0-8092-3846-2
Wydawca/cy: 
Contemporary Books
Numer w starym katalogu: 
560

Książka w języku angielskim podejmująca temat finansowania nonprofit organizacji.

Słowa kluczowe:

The NGO Venture Forum

Profits for Nonprofits
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Davis, Lee
Etchart, Nicole
Rok wydania: 
1999
Miejsce wydania: 
Santiago
Wydawca/cy: 
Nonprofit Enterprise and Self-sustainability Team
Numer w starym katalogu: 
553

Publikacja w języku angielskim zawierająca wskazówki jak pozyskać środki finansowe na działalność NGO.

"Profit" is often considered an inappropriate or unattainable concept it the "nonprofit" world. Business activities are said to take the attention and resources of nonprofit, nongovernmental organizations away from their core mission. However, some nonprofits can actually futher teir mission and increase their long-term viability, efficiency and independence through profitable self-financing enterprises.

Słowa kluczowe:

Profits for Nonprofits

An Assessment of the Challenges in NGO Self-Financing
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Davis, Lee
Etchart, Nicole
Rok wydania: 
1999
Miejsce wydania: 
Santiago
Wydawca/cy: 
Nonprofit Enterprise and Self-sustainability Team
Numer w starym katalogu: 
552

Publikacja w języku angielskim zawierająca wskazówki jak pozyskać środki finansowe na działalność NGO.

One of the biggest obstacles the nonprofit sector worldwide faces is finding stable, ongoing sources of financing. The focus on project-based grants alone puts the attention on isolated activies of nongovernmental organizations rather than on building the long-term sustainability of organizations and, in turn, the sustainablility of the important benefits these organizations bring to  society through their work.

Słowa kluczowe:

Działalność gospodarcza organizacji pozarządowych

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Jarosiński Arkadiusz
Kuczmierowska Lidia
Rok wydania: 
2007
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
978-83-922548-4-3
Wydawca/cy: 
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Numer w starym katalogu: 
04313

Publikacja jest adresowana do organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą lub planujących jej uruchomienie.W pierwszej części przedstawiono wybrane aspekty prawne prowadzenia działalności gospodarczej,w drugiej skupiono się na samym organizowaniu takiej działalności i zarządzaniu nią.

Finanse w organizacji pozarządowej

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Praca zbiorowa
Rok wydania: 
2006
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-89997-08-8
Wydawca/cy: 
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
Numer w starym katalogu: 
04155

W publikacji zostały przedstawione doświadczenia lokalnych organizacji filantropijnych,które skutecznie zbierają pieniądze,angażując przy tym różne podmioty-firmy,instytucje publiczne i mieszkańców,prowadzą programy stypendialne i grantowe oraz efektywnie rozliczają się z pozyskiwanych środków.W module czwartym autorzy doradzają jak budować stabilny system finansowy i jak zbierać środki i jak je rozliczać.

Profesjonalny menedżer w ngo

Część II
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Klub Myśli Społecznej Inicjatywy
Rok wydania: 
2011
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
978-83-61067-65-8
Wydawca/cy: 
Collegium Civitas Press
Numer w starym katalogu: 
347,

 Jest to druga broszura  z cyklu  zarządzanie organizacją pozarządową i powstała w ramach projektu"Profesjonalny menedżer w NGO".Część pierwsza koncentruje się na roli relacji i komunikacji pomiędzy mieszkańcami,ich organizacjami oraz instytucjami funkcjonującymi w społeczności lokalnej.Kolejną część publikacji rozpoczyna tekst Małgorzaty Mazur-Łukasiak i Pawła Łukasiaka,w którym prezentują metodę zarządzania K3,która polega na wytworzeniu i dysponowaniu różnymi rodzajami kapitału(ludzkim,społecznym i materialnym).Szcze

Spotkanie Zepołu przy Kancelarii Prezydenta

Data: 
29 sierpień, 2012 - 11:00
Osoba: 
Piotr Frączak

Spotkanie Zespołu ds. Rozwiązań Finansowych i Prawnych w zakresie Działalności Społecznej i Obywatelskiej. Sprawozdałem dotychczasowe działania w kwestii przygotowywanych założeń ustawy Prawo o stowarzyszeniach i pomysł białej księgi barier prawnych.

Uproszczona księgowość - kolejna odsłona

Od czego się zaczęło?

W kwietniu 2006 roku OFOP wysłał list do Marszałka Bogdana Borusewicza (jako przewodniczącego Parlamentarnej Grupy ds. Współpracy Z Organizacjami Pozarządowymi),  Minister Zyty Gilowskiej (Ministerstwo Finansów) i Rady Działalności Pożytku Publicznego prezentujacy stanowisko Federacji w sprawie propozycji uproszczenia wymogów w zakresie prowadzenia rachunkowości dla organizacji pozarządowych, których roczny przychód nie przekracza 50 000 zł.

Podstawy księgowości w organizacji pozarządowej

Rozwiązania praktyczne
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Katarzyna Adamska-Dutkiewicz
Rok wydania: 
2008
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
978-83-922548-9-8
Wydawca/cy: 
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Numer w starym katalogu: 
04312

Publikacja zawiera podstawowe zagadnienia z dziedziny rachunkowości w organizacjach pozarządowych.Jej konstrukcja przypomina zeszyt ćwiczeń z przykładowymi rozwiazaniami.Jest adresowana do osób rozpoczynających prowadzenie księgowości w organizacji pozarządowej.

Standardy przejrzystości finansowej w socjalnych organizacjach pozarządowych

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Wrzos
Rok wydania: 
2005
Miejsce wydania: 
Warszawa
Wydawca/cy: 
Wrzos
Numer w starym katalogu: 
04175

Publikacja powstała w ramach projektu"Standardy przejrzystości finansowej w socjalnych organizacjach pozarządowych" finansowanym przez Fundusz Inicjatyw Pozarządowych.Dotyczy kwestii planowania strategii oraz polityki finansowej i przejrzystości rozumianej jako rzetelności i jawności w prowadzeniu rachunkowości.

Standardy przejrzystości finansowej w socjalnych organizacjach pozarządowych

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Mazgal Anna, Sutryk Jacek (red.)
Rok wydania: 
2005
Miejsce wydania: 
Warszawa
Wydawca/cy: 
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych WRZOS
Numer w starym katalogu: 
T29

Ze wstępu: "Mamy nadzieję, że broszura ta przyczyni się do lepszego zrozumienia potrzeb organizacji socjalnych i będzie służyła im za podpowiedź w kształtowaniu własnych dokumentów finansowych".

Przyszłośc funduszy europejskich to nie tylko sprawa Rządu (stanowisko OFOP-u)

Federalista (Federalistka) nr 2/2011 (6-7)
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
Rok wydania: 
2011
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
978-83-930166-5-5
Wydawca/cy: 
Spóldzielnia Kooperatywa Pozarządowa Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
Numer w starym katalogu: 
315,316,317

Przyszłośc funduszy europejskich to nie tylko sprawa Rządu (stanowisko OFOP-u)

Federalista (Federalistka) nr 2/2011 (6-7)
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
Rok wydania: 
2011
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
978-83-930166-5-5
Wydawca/cy: 
Spóldzielnia Kooperatywa Pozarządowa Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
Numer w starym katalogu: 
315,316,317
Subskrybuje zawartość