finansowanie

Jak skutecznie pisać wnioski o granty

Poradnik dla organizacji pozarządowych
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Chad T.Green
Yvette Castro-Green
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-86304-58-8
Wydawca/cy: 
Fundacja Edukacja dla Demokracji
Numer w starym katalogu: 
01864

W książce zostały przedstawione zainteresowanym,techniki poszukiwania i przekonywania fundatorów do finansowania ich projektów.Publikacja ma charakter praktyczny,umieszczono w niej wzory wniosków,ćwiczenia oraz przykłady z działalności wzorcowej organizacji pozarządowej.

Teach Yourself to Write Irresistible Fund-Raising Letters

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Squires Conrad
Rok wydania: 
1993
Miejsce wydania: 
Stany Zjednoczone
ISBN: 
0-944496-38-5
Wydawca/cy: 
Precept Press
Numer w starym katalogu: 
01570

Poradnik dla osób chcących pozyskać środki na swoją działalność jak pisać efektywne podania do potencjalnych ofiarodawców. Publikacja zawiera wiele praktycznych wskazówek między innymi odnośnie tego jaki styl sformułowania listu jest najodpowiedniejszy, jak uzyskać zainteresowanie adresata, jakie informacje zawrzeć, jakich wyrażeń używać oraz mówi także czego nie należy robić pisząc tego typu listy. Znajdują się tu także schematy przykładowych listów.

Raising a Loan

A step by step guide for small voluntary organisations
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Moss Gail
Rok wydania: 
1999
Miejsce wydania: 
Kings Hill
ISBN: 
1-85934-096-2
Wydawca/cy: 
Charities Aid Foundation
Numer w starym katalogu: 
255

Poradnik dla małych i średnich organizacji wolontariackick odnośnie zaciągania przez nie pożyczek i kredytów. Książka przeprowadza czytelnika przez takie kwestie jak: różne formy pożyczek i sposoby ich funkcjonowania, decydowanie czy dana pożyczka jest odpowiednia dla naszej organizacji, wybór pożyczkodawcy i warunków negocjacji, prawne aspekty zobowiązań finansowych czy ocena zaciągniętej już pożyczki. Ponadto wyjaśnia ona pewne kwestie dotyczące fachowego słownictwa.

Managing your Investment

A step by step guide for small voluntary organisations
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Moss Gail
Rok wydania: 
1999
Miejsce wydania: 
Kings Hill
ISBN: 
1-85934-095-4
Wydawca/cy: 
Charities Aid Foundation
Numer w starym katalogu: 
253

Poradnik dla osób zajmujących się kwestiami finansowymi małych i średnich organizacji wolontariackich. Publikacja ta porusza kwestie dotyczące ich prawnej oraz publicznej odpowiedzialności. Zaczynając od podstawowych zasad zawiera informacje odnośnie: oceny pozycji inwestycyjnej organizacji, potrzeby zysku i zwiększania już posiadanego kapitału, możliwości korzystania przez organizacje z usług finansowych i opłat za nie, wyboru osoby odpowiedzialnej za inwestycje, kwestii etycznych dotycych finansowania oraz pokazuje jak osiągnąć wcześniej założone cele.

Financial Governance of Charities

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Gambling Trevor
Jones Rowan
Miejsce wydania: 
Wielka Brytania
ISBN: 
1-85934-029-6
Wydawca/cy: 
The Charities Aid Foundation
The Institute of Chartered Accountants in England and Wales
The Chartered Institute of Management Accountants
Numer w starym katalogu: 
252

Powstały w Wielkiej Brytanii raport dotyczący środków, za pomocą których zarządzane są instytucje charytatywne. Zajmuje się takimi tematami jak: administracja finansowa, planowanie budżetu, sposoby i wzory wydatkowania środków finansowych oraz procedury księgowe. Skupia się głównie na bieżących zagadnieniach, ale także porusza kluczowe kwestie odnoszące się do struktur zarządzania czy roli tzw. powierników, kuratorów.

Jak przygotować plan zbierania funduszy?

mały poradnik dla fundacji i stowarzyszeń
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Praca zbiorowa
Rok wydania: 
1999
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-912304-5-7
Wydawca/cy: 
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
Numer w starym katalogu: 
02847, 03542

Od autorów: "(...) publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla osób zajmujących się zbieraniem funduszy na poziomie lokalnym na rzecz organizacji pozarządowych - fundacji i stowarzyszeń, ale także dla innych instytucji i inicjatyw obywatelskich. Książka przedstawia jedną z metod tworzenia planu pozyskiwania funduszy z różnorodnych źródeł. Składa się z trzech części. W części teoretycznej za pomocą 10 "kroków" przedstawiamy poszczególne etapy tworzenia takiego planu.

Organizacje społeczne

Studium porównawcze
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Leś Ewa
Rok wydania: 
1998
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-906739-7-5
Wydawca/cy: 
Fundusz Współpracy, Program Phare Dialog Społeczny - NGOs
Numer w starym katalogu: 
T27, PS18

W spisie treści: Uwarunkowania polityczne, ekonomiczne i społeczne rozwoju organizacji społecznych w wybranych krajach Europy Zachodniej oraz w Stanach Zjednoczonych; Przegląd koncepcji na temat organizacji społecznych; Podstawy prawne i finansowe działalności organizacji społecznych w wybranych krajach europejskich oraz w Stanach Zjednoczonych; Rola organizacji społecznych w realizacji zadań polityki społecznej; Organizacje społeczne w krajach Europy Środkowej.

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie

Wstępny projekt. Dokument zaakceptowany 14 lutego 2006 r. przez Radę Ministrów
Dane szczegółowe
Rok wydania: 
2006
Miejsce wydania: 
Warszawa
Wydawca/cy: 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej
Numer w starym katalogu: 
208

Social Investment

and other financing techniques for volunatry organisations
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Lynch Malcolm
Rok wydania: 
1997
Miejsce wydania: 
Kings Hill
ISBN: 
1-85934-028-8
Wydawca/cy: 
Charities Aid Foundation
Numer w starym katalogu: 
248, 249

Poradnik dotyczący inwestowania w instytucje charytatywne i ich działalność. Porusza między innymi takie kwestie jak: zmiany w środowisku funkcjonowania fundacji, możliwość wykorzystania giełdy w ich działalności, dylematy etyczne przy inwestowaniu w organizacje charytatywne, prawne i padatkowe apsekty ich działalności, ochrona inwestora i depozytora, a także publikacja ta przedstawia możliwe prognozy rozwoju takich instytucji.

Wszystko lub prawie wszystko o pieniądzach w organizacjach pozarządowych

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Sekutowicz Katarzyna, Kozłowska Katarzyna
Rok wydania: 
1997
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-904575
Wydawca/cy: 
Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Samopomocowych - BORIS
Numer w starym katalogu: 
02727

W publikacji przedstawiono możliwości i sposoby pozyskiwania środków finansowych na działalność organizacji pozarządowych. Składa się ona z dwóch części: I. Strategia zbierania funduszy; II. - Jak pisać wniosek o dotację.

Planowanie i realizacja inwestycji na obszarach wiejskich

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Kawała Jacek (red.)
Rok wydania: 
2000
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-87912-07-7
Wydawca/cy: 
Fundusz Współpracy
Numer w starym katalogu: 
197

"Głównym celem poradnika oraz towarzyszącego mu programu szkoleń jest udzielenie pomocy władzom samorządowym, które zamierzają ubiegać się o środki pomocowe z UE oraz Banku Światowego, dlatego też szczególny nacisk położony został na wymogi, jakie należy spełnić przy składaniu wniosków do tych instytucji."

Dostęp organizacji pozarządowych do funduszy strukturalnych - stan obecny i perspektywy

Raport na postawie wyników badania Stowarzyszenia Klon/Jawor "Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2006"
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Gumkowska Marta, Jan Herbst
ISBN: 
978-83-914980-6-4
Wydawca/cy: 
Stowarzyszenie Klon/Jawor
Numer w starym katalogu: 
192

The Complete Fundraising Handbook

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Clarke Sam
Rok wydania: 
1993
Miejsce wydania: 
Wielka Brytania
ISBN: 
1-873860-21-8
Wydawca/cy: 
Directory of Social Change
Institute of Charity Fundraising Managers
Numer w starym katalogu: 
00024

Praktyczny informator dotyczący pozyskiwania funduszy. Swoim zakresem obejmuje najważniejsze źródła finansowania, od rządowych czy korporacyjnych donacji po darowizny od jednostek, a także opisuje techniki zdobywania środków finansowych.

Enfants et Bibliotheques

Les Petites unites de lecture en milieu rural et dans les quartiers
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Fondation de France
Rok wydania: 
1989
ISBN: 
2-907111-21-6
Wydawca/cy: 
Fondation de France
Numer w starym katalogu: 
03480

W publkacji została przedstawiona problematyka i organizacja bibliotek i czytelni dla dzieci,które są cześciowo finasowane przez Fundację dla Francji.Również Fundacja interesuje się w swojej działalności szerzeniem czytelnictwa wśród młodych ludzi.Akcja "biblioteki" zakończyła się w 1989 roku.W każdym rozdziale zostały przedstawione sytuacje bibliotek z różnych regionów Francji.Część książki została  poświęcona komunikacji i promocji bibliotek ze środowiska wiejskiego.

A Guide to Budget Work for NGOs

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Shapiro Isaac
Rok wydania: 
2001
Miejsce wydania: 
Waszyngton
Wydawca/cy: 
The International Budget Project
Numer w starym katalogu: 
152

Poradnik dla organizacji pozarządowych zawierający informacje ekonomiczne i praktyczne dotyczące tworzenia i wykonywania ich budżetu oraz sposobów pozyskiwania przez nie środków finansowych. Wydanie zawiera płytę multimedialną.

Foundations in Europe

Society Management and Law
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Schluter Andreas
Then Volker
Walkenhorst Peter
Rok wydania: 
2001
Miejsce wydania: 
Londyn
ISBN: 
1 900360 86 1
Wydawca/cy: 
The Directory of Social Change
Numer w starym katalogu: 
154, 620

Obszerne opracowanie dotyczące rozwoju różnych form filantropii oraz powstawania nowych fundacji w Europie. Podzielone zostało na cztery działy obejmujące: opis sektora fundacji w Europie; modele zakładania i zarządzania fundacjami zgodnie z ich pierwotnym celem; sposoby pozyskiwania funduszy w skali krajowej i zagranicznej; ramy prawne, ulgi podatkowe i formy nadzoru organów państwowych nad działalnością fundacji. Publikacja w języku angielskim.

Building Donor Partnerships

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Bassler Terrice
Wisse Smit Mabel
Rok wydania: 
1997
Miejsce wydania: 
Nowy Jork
Wydawca/cy: 
Soros Foundations Network
Numer w starym katalogu: 
02058, 03728

Składający się z trzech części, wydany w formie skoroszytu, przewodnik dla ofiarodawców, sponsorów organizacji, zainteresowanych nawiązaniem współpracy między sobą. Odpowiada na pytania: jakie są możliwe formy współpracy darczyńców, kto może zostać ich członkiem oraz jakie są techniki budowy efektywnego partnerstwa.

The arts sponsorship

Handbook
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Fishel David
Rok wydania: 
1993
Miejsce wydania: 
Wielka Brytania
ISBN: 
1 873860 09 9
Wydawca/cy: 
A Directory of Social Change Publication
Numer w starym katalogu: 
01133, 03552

Praktyczny podręcznik pozyskiwania środków pieniężnych dla organizacji zajmujących się sztuką oraz muzeów. W prosty sposób pokazuje jak rozpocząć proces pozyskiwania funduszy, różnice pomiędzy sponsoringiem a innymi źródłami finansowania, wyjaśnia co to jest patronat, ukazuje jakie korzyści dla biznesu może przynieść sztuka oraz przedstawia proces wyszukiwania nowych sponsorów i budowania z nimi relacji.

Sponsoring kultury

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Grzegorczyk M. Adam
Rok wydania: 
2003
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-88766-47-3
Wydawca/cy: 
Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR
Numer w starym katalogu: 
03533

Z recenzji: "...rozprawa jest obecnie w naszym kraju jedynym tak źródłowym analityczno-porównawczym kompendium wiedzy o roli mediów w sponsoringu wydarzeń kulturalnych."

Słowa kluczowe:

Ekonomia kultury

Przewodnik Krytyki Politycznej
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Praca zbiorowa
Rok wydania: 
2010
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
978-83-61006-05-3
Wydawca/cy: 
Wydawnictwo Krytyki Politycznej
Numer w starym katalogu: 
129

"Kto powinien finansować festiwale filmowe, wystawy i przedstawienia teatralne - państwo czy prywatne fundacje? Po co współczesnej demokracji silne media publiczne? Czy państwo powinno wspierać nowe media? Co zrobić, żeby internet nie był tylko rozrywką? Dlaczego kultura sieci przynosi zmianę cywilizacyjną? I wreszcie - na czym polega krytyczna funkcja kultury na początku XXI wieku?

Innowacje lokalne w gminach

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Goljaszewska Bogumiła (red.)
Rok wydania: 
1997
Miejsce wydania: 
Warszawa
Wydawca/cy: 
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Numer w starym katalogu: 
01669, 03490, 03518 W wersji anglojęzycznej 02195

Sprawozdanie z Konkursu na innowacje lokalne, realizowanego w latach 1991-1995. „W raporcie zawarte są koncepcje realizacji konkursu, warunki konkursu, zasady ubiegania się o dotacje, kryteria przyznawania dotacji. Omówiono również wyniki konkursu, nagrodzone i zrealizowane projekty.”

Fundusze unijne dla organizacji pozarządowych w latach 2007-2013

Przewodnik
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Wasilewska Marcela
Rok wydania: 
2009
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
978-83-7610-152-1
Wydawca/cy: 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Informacji
Promocji i Szkoleń
Numer w starym katalogu: 
124

Opis funduszy UE dostępnych na poziomie unijnym, krajowym oraz regionalnym. W załącznikach adresy stron internetowych opisanych programów i instytucji odpowiedzialnych za ich realizację.

Finansowanie ochrony przyrody. Doświadczenia i perspektywy

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Mizgajski Andrzej (red.)
Rok wydania: 
2003
Miejsce wydania: 
Poznań
Wydawca/cy: 
Bogucki Wydawnictwo Naukowe
Numer w starym katalogu: 
03109

M.in.: Instrumenty i kierunki działania administracji centralnej oraz Unii Europejskiej; Instrumenty i kierunki działań regionalnych; Fundusze i fundacje ogólnokrajowe; Fundusze i organizacje regionalne; Finansowanie badań naukowych i wdrożeń; Finansowanie organizacji obywatelskich.

Słowa kluczowe:

Zarządzanie organizacją pozarządową

Teoria i praktyka
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Drucker Peter F.
Rok wydania: 
1995
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-904247-3-8
Wydawca/cy: 
Fundusz Współpracy
Program Phare Dialog Społeczny – NGOs
Numer w starym katalogu: 
T5, Z1

Pozycja klasyczna. Autor „zwraca się w tej książce do ludzi pracujących w gremiach kierowniczych organizacji typu non-profit. Jego celem jest przeniesienie prawideł nowoczesnego i skutecznego zarządzania do organizacji sektora pozarządowego.” Publikacja „oprócz wywiadu samego autora zawiera również serię przeprowadzonych przezeń wywiadów z osobami kierującymi kilkoma ważnymi organizacjami w Stanach Zjednoczonych oraz ekspertem w dziedzinie marketingu.” Na tej podstawie autor formułuje również wskazówki praktyczne.

Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: trzeci sektor

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Gliński Piotr
Lewenstein Barbara
Siciński Andrzej (red.)
Rok wydania: 
2002
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-87632-80-5
Wydawca/cy: 
Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN
Numer w starym katalogu: 
T9

Książka „traktuje o praktyce życia demokratycznego. Ściślej – o problemach formowania się demokracji uczestniczącej w okresie dynamicznych przemian społecznych. Jeszcze ściślej, o procesach kształtowania się pozarządowych struktur obywatelskiech w Polsce lat dziewięćdziesiątych". Teksty dwudziestu kilku autorów zostały zgrupowane w następujących działach: Trzeci sektor w badaniach socjologicznych; Tradycje samoorganizacji społeczeństwa polskiego; Państwo, władza publiczna a trzeci sektor; Czy istnieje prawo do łamania prawa?

Jak założyć lokalną organizację filantropijną

8 kroków
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Praca zbiorowa
Rok wydania: 
2001
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-914493-5-1
Wydawca/cy: 
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
Numer w starym katalogu: 
02954, 04279

Poradnik, a w nim: jak zacząć, analiza potrzeb, rejestracja, promocja, przygotowanie zaplecza, pozyskiwanie środków, monitoring i ewaluacja.

Samopomoc

Prawne, ekonomiczne i społeczne uwarunkowania ruchu samopomocowego w Polsce
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Praca zbiorowa
Rok wydania: 
2006
Miejsce wydania: 
Warszawa
Wydawca/cy: 
WRZOS – Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych
Numer w starym katalogu: 
04327
Subskrybuje zawartość