Fundusze Europejskie

Stała konferencja OFOP-u ds. konsultacji funduszy europejskich 2014-2020

Już 18 listopada 2015 r. w godzinach 11:00 - 16:30 zapraszamy na spotkanie do Warszawy, do Centrum Kuluturalnego Ojców Barnabitów przy ul. Smoluchowskiego 1! Tym razem tematem Konferencji będzie "Praktyka wdrażania funduszy europejskich 2014+ z perspektywy sektora obywatelskiego". Program do pobrania pod postem!

Grupa robocza ds. przyszłej perspektyw finansowej funduszy europejskich na lata 2014-2020

Grupa robocza OFOP do spraw przyszłego okresu programowania funduszy europejskich 2014-2020 to nieformalne ciało dialogu organizacji trzeciego sektora, powołane przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych w celu konsultowania i wypracowywania postulatów organizacji  odnoszących się do nowej perspektywy finansowej polityki spójność Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Do najważniejszych zadań grupy należy:

Wyzwania dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego

Budowanie społeczeństwa obywatelskiego, a co za tym idzie, także udział przedstawicieli zorganizowanych obywateli w debacie publicznej czy w tworzeniu polityk publicznych, wymaga wykorzystania świadomości, umiejętności, kompetencji i zasobów tkwiących w obywatelach i ich organizacjach.

System dialogu społecznego w realizacji zasady partnerstwa

Współczesny dialog społeczny (rozumiany szeroko jako tradycyjny dialog społeczny i dialog obywatelski) to zinstytucjonalizowana forma relacji władza wykonawcza – zorganizowane grupy obywateli, której istotą są negocjacje, czyli sposób ustalania wspólnych stanowisk czy współuczestniczenia w podejmowaniu decyzji [por. Dialog obywatelski jako forma współrządzenia, w: FederalistKa nr 1/2010].

Szkoła Reprezentacji NGO – zgłoś się!

Fundusze europejskie w instytucji publicznej od kuchni.  Szkoła Reprezentacji NGO – zgłoś się!

Zapraszamy Państwa na 3-dniowe spotkanie warsztatowe dla pozarządowych członków i zastępców członków Komitetów Monitorujących Regionalne Programy Operacyjne (RPO) i Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Całość odbędzie się w dniach 15-17 maja 2017 r. nad Zalewem Zegrzyńskim, w okolicach Warszawy.

Uwaga! zmiana adresu Monitora Pozarządowego

Informujemy, że strona monitora pozarządowego od tego momentu będzie dostępna pod adresem www.monitorpozarzadowy.ofop.eu, a nie jak wcześniej z końcówką *pl.
Za utrudnienia przepraszamy. 

Spotkanie dla organizacji z woj. pomorskiego

Już 06 kwietnia w Gdyni odbędzie się spotkanie dla osób związanych z organizacjami pozarządowymi w regionie wraz z członkami i członkiniami Komitetu Monitorującego RPO Województwa Pomorskiego. Całość pod nazwą "Efektywność funduszy strukturalnych. Udział pomorskich organizacji w partnerstwach terytorialnych". 

Stała Konferencja ds. Funduszy Europejskich 2017

Już 20 stycznia 2017 r. zapraszamy na Stałą Konferencję ds. Funduszy Europejskich, która odbędzie się w Warszawie. Całość organizowana jest przy współpracy Fundacji Aktywizacja i Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

Miejsce: Marzyciele i Rzemieślnicy. Dom Innowacji Społecznych, ul. Bracka 25, III piętro

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w tym miejscu.

Program do pobrania znajduje się tutaj.

Zaproszenie: spotkanie warsztatowe dla członków i członkiń KM

Jak skutecznie wpływać na kształt i wykorzystanie funduszy europejskich

Przychodzi czas pierwszych podsumowań wydatkowania funduszy europejskich, w oparciu o doświadczenia przedstawicieli pozarządowych członków Komitetów Monitorujących, wspólnie przygotowujemy rekomendacje, dotyczące wdrażania funduszy.

Zapraszamy Państwa na 3-dniowe spotkanie warsztatowe dla pozarządowych członków i zastępców członków Komitetów Monitorujących Regionalne Programy Operacyjne (RPO) i Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz konferencję otwartą, na którą zaproszeni zostaną przedstawiciele Komisji Europejskiej i Ministerstwa Rozwoju. Całość odbędzie się w dniach 18-20 stycznia 2017 r. w Warszawie.

Webinarium dla członków komitetów monitorujących fundusze europejskie 2014+

Kiedy: w dniu 10 czerwca w godz. 13.00-15.00 odbędzie się webinarium dla pozarządowych członków komitetów monitorujących (KM) krajowe i regionalne programy operacyjne 2014-2020.  

Dla kogo: zapraszamy członków, zastępców oraz – w miarę wolnych miejsc - obserwatorów.  

Na co wydawane są środki z PO Pomoc Techniczna

Od 6 kwietnia obowiązuje nowy SzOOP dla Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Program ten jest krajowym programem o najmniejszym budżecie (823,65 mln €) i koncentruje się na finansowaniu systemu funduszy europejskich.

Spotkanie z partnerami spoza administracji nt. realizacji zasady partnerstwa (4.04.2016)

Dnia 4 kwietnia 2016 roku Ministerstwo Rozwoju zorganizowało spotkanie z partnerami spoza administracji nt. realizacji zasady partnerstwa. Administrację rządową reprezentowali m.in. przedstawiciele:

Seminarium "Fundusze europejskie w regionach na ochronę środowiska i zrównoważony rozwój"

Data: 
31 marzec, 2016 - 10:00
Osoba: 
Agata Wiśniewska-Górczewska

Udział w spotkaniu polegał na prezentacji wniosków z raportu z aktywności pozarządowych członków komitetów monitorujących programy operacyjne 2014-2020 oraz najważniejszych zmian w perspektywie 2014-2020 wobec okresu 2007-2013 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Polską Zieloną Sieć w Warszawie.

Spotkanie Grupy sterującej ds. informacji i promocji

Data: 
23 luty, 2016 - 14:45
Osoba: 
Agata Wiśniewska-Górczewska

Na spotkanie OFOP został zaproszony przez Ministerstwo Rozwoju celem zaprezentowania wnioskó z raportu "Organizacje pozarządowe w procesie proramowania Regionalnych Proramów Operacyjnych na lata 2014-2020. Wnioski i rekomendacje z raportów regionalnych". W spotkaniu uczestniczyli pracownicy Lokalnych Punktów Informacyjnych. Dotyczy FE 2014-2020.

Przypomnienie: Stała konferencja już w najbliższą środę! Oglądaj również online!

Stała Konferencja OFOP-u ds. konsultacji funduszy europejskich 2014-2020 już w najbliższą środę (18 listopada)! Serdecznie zapraszamy w godzinach 11:00 - 16:30 w Centrum Kuluturalnym Ojców Barnabitów przy ul. Smoluchowskiego 1 w Warszawie. Dla tych, którzy do Warszawy nie dotrą, mamy również transmisję online w godzinach 11:00-13:10.

Uwagi OFOP-u do wytycznych MIiR w sprawie zasady partnerstwa

5 października Federacja przekazała do Miniterstwa Infrastruktury i Rozwoju propozycje zmian w Wytycznych w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020. Wytyczne zostały poddane pod konsultacje z uwagi na zmiany, które zostaną wprowadzone ze względu na to, że 11 września 2015 r. weszła w życie Ustawa o Radzie Dialogu Społecznego.

Przygotowanie przez partnerów społecznych strategii partnerstwa na lata 2014-2020. Konferencja

Data: 
16 czerwiec, 2015 - 18:00
Osoba: 
Agata Wiśniewska-Górczewska

Do udziału w panelu dyskusyjnym Zasada partnerstwa – dalsze kroki w kierunku umacniania dialogu w obszarze funduszy europejskich, zorganizowanym przez tradycyjnie rozumianych partnerów społecznych wramach konferencji podsumowującej projekt dot. Strategii Partnerstwa została zaproszona ekspertka OFOP-u w obszarze funduszy europejskich.

Głosowanie do komitetów monitorujących Polska Cyfrowa i Inteligentny Rozwój

 

Rozpoczął się proces głosowania na kandydatów do komitetów monitorujących dla nowych funduszy 2014-2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa oraz Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Głosownie trwa do 21 listopada do godziny 23:59.

 

Jak pisać o Funduszach Europejskich?

Osobisty poradnik językowy
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Jan Miodek
Marek Maziarz
Tomasz Piekot
Marcin Poprawa
Grzegorz Zarzeczny
Rok wydania: 
2010
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
978-83-7610-176-7
Wydawca/cy: 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Numer w starym katalogu: 
F1

"Książka ukazała się w roku 2010 – to wystarczająco dawno, by obawiać się o jej aktualność, zmieniają się przecież okoliczności polityczne, zwyczaje językowe (nie, nie mam tu na myśli słówka „wziąść”), zmianom podlega język procedur. Na szczęście temat nie został ujęty wąsko, śmiało można powiedzieć, że Jak pisać… to poradnik pisania w ogóle, a nawet poradnik komunikacji w ogóle".

Z recenzji na stronie Asocjacje.org: http://asocjacje.org/do-poczytania/piszemy-o-funduszach-europejskich-czy...

Posiedzenie Zespołu ds. Poddziałania 5.4.2

Data: 
22 lipiec, 2013 - 11:00
Osoba: 
Piotr Frączak, Agata Wiśniewska-Górczewska

Posiedzenie zostało poświęcone dyskusji nad zmianami w Planie działania na rok 2013 dotyczącymi konkursu dla organizacji pozarządowych na sieci. Zmiany wypracowane przez zespół muszą zostać zatwierdzone przez Komitet Monitorujący Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki we wrześniu br. Konkurs na sieciowanie ngo planowany jest na ostatni kwartał 2013 roku.

Posiedzenie Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (KK NSRO)

Data: 
10 lipiec, 2013 - 11:00
Osoba: 
Agata Wiśniewska-Górczewska

Posiedzenie zostało poświęcone rocznemu sprawozdaniu z realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO), z podziałem na poszczególne programy operacyjne. Drugim dużym tematem był projekt Umowy Partnerstwa między Polską a Komisją Europejską na lata 2014-2020. Od połowy lipca do końca sierpnia Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR) organizuje konsultacje społeczne projektu. O tempie i jakości prac nad projektem pozytywnie wypowiedziała się przedstawicielka Komisji Europejskiej (KE), dyrektor Charlina Witcheva.

Fundusze Europejskie w Polsce

Biuletyn informacyjny nr 28, grudzień 2012
Dane szczegółowe
Wydawca/cy: 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Numer w starym katalogu: 
754

Środki Europejskiego Funduszu Społecznego, wspierającego zatrudnienie w państwach Unii, to prawie 10 procent budżetu Unii. W  Polsce fundusz ten realizowany jest w programie Kapitał Ludzki, dzięki któremu pomoc mogą otrzymać osoby pracujące i bezrobotne, uczące się i chcące zmienić kwalifikacje.

Słowa kluczowe:

Polska pięknieje

7 cudów funduszy europejskich
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Godlewska, Joanna
Gontarz, Jerzy
Rok wydania: 
2011
ISBN: 
978-83-7610-250-4
Wydawca/cy: 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Numer w starym katalogu: 
687

Publikacja opisuje projekty i ich realizacje które wygrały konkurs " Polska Pięknieje - 7 cudów Funduszy Europejskich".

Słowa kluczowe:

Fundusze europejskie

Jak to działa
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Kuźmicz, Maciej
Piątek, Krzysztof
Szymańska, Monika
Żurek, Kazimierz
Wydawca/cy: 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Numer w starym katalogu: 
686

W publikacji znajdziemy dobre praktyki, ciekawe projekty oraz przykłady skutecznego wykorzystania Funduszy Europejskich.

Słowa kluczowe:

Environmental NGOs for the Efficient Control of EU funds

Experiences from Structural Fund Monitoring Committees
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Donsz, Teodora
Rok wydania: 
2005
Miejsce wydania: 
Budapest
Wydawca/cy: 
National Society of Conservationists
Numer w starym katalogu: 
638

Pulbikacja w języku angielskim.

This Publication is summarizing the experiences gained during 2 years by the delegates of environmental and nature conservation NGOs participating in the work of monitoring committees. At the end of the publication some positive examples and good practces are presented in order to promote the more effective operation of the monitoring committees.

Environmental NGOs for the Efficient Control of EU funds

Experiences from Structural Fund Monitoring Committees
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Donsz, Teodora
Rok wydania: 
2005
Miejsce wydania: 
Budapest
Wydawca/cy: 
National Society of Conservationists
Numer w starym katalogu: 
638

Pulbikacja w języku angielskim.

This Publication is summarizing the experiences gained during 2 years by the delegates of environmental and nature conservation NGOs participating in the work of monitoring committees. At the end of the publication some positive examples and good practces are presented in order to promote the more effective operation of the monitoring committees.

Building Bridges

Phare and Civil Society Development in Central and Eastern Europe
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Richterova, Adriena
Rok wydania: 
2000
Miejsce wydania: 
Slovakia
Wydawca/cy: 
Civil Society Development Foundation
Numer w starym katalogu: 
598

Książka w języku angielskim w której zawarte są podstawowe informacje o ogranizacjach pozarządowych w Bułgarii, Czehcach, Słowacji, Rumunii, Polsce.

Book about contains basic information about ogranizacjach NGOs in Bulgaria, Czech Republic, Slovakia, Romania, Poland.

 

Jak korzystać z możliwości finansowania działalności mediów lokalnych przez fundusze, fundacje krajowe i zagraniczne, w tym fundusze pomocowe Unii Europejskiej w gminach, powiatach i województwach samorządowych

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Krupa, Lucyna
Rok wydania: 
2000
Miejsce wydania: 
Tarnów
ISBN: 
83-86744-71-5
Wydawca/cy: 
Oficyna Wydawnicza Tarnowskiej Fundacji Kultury
Numer w starym katalogu: 
02719

Publikacja wydana w ramach projektu:  'Finansowanie i organizacja działalności prowadzonej przez gminy, powiaty, województwa samorządowe w dziedzinach: kultura, turystyka, ekologia i media lokalne  w aspekcie wejścia Polski do Unii Europejskiej 2000-2002

Słowa kluczowe:

Jak korzystać z możliwości finansowania działalności kulturalnej przez fundusze krajowe i zagraniczne, w tym fundusze pomocowe Unii Europejskiej w gminach, powiatach i województwach samorządowych

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Krupa, Lucyna
Rok wydania: 
2000
Miejsce wydania: 
Tarnów
ISBN: 
83-86744-71-5
Wydawca/cy: 
Oficyna Wydawnicza Tarnowskiej Fundacji Kultury
Numer w starym katalogu: 
02749

Sprawozdanie z I ogólnopolskiej konferencji 'Finansowanie i organizacja działalności kulturalnej w gminie, powiecie, województwie samorządowym w aspekcie wejścia Polski do Unii Europejskiej

Słowa kluczowe:

Jak korzystać z możliwości finansowania działalności kulturalnej przez fundusze krajowe i zagraniczne, w tym fundusze pomocowe Unii Europejskiej w gminach, powiatach i województwach samorządowych

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Krupa, Lucyna
Rok wydania: 
2000
Miejsce wydania: 
Tarnów
ISBN: 
83-86744-71-5
Wydawca/cy: 
Oficyna Wydawnicza Tarnowskiej Fundacji Kultury
Numer w starym katalogu: 
02718

Sprawozdanie z III ogólnopolskiej konferencji 'Finansowanie i organizacja działalności kulturalnej w gminie, powiecie, województwie samorządowym w aspekcie wejścia Polski do Unii Europejskiej'

Słowa kluczowe:
Subskrybuje zawartość