fundusze strukturalne

Konferencja konsultacyjna projektu Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Data: 
10 wrzesień, 2013 - 11:00
Osoba: 
Agata Wiśniewska-Górczewska

Podczas konferencji przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Instytucji Zarządzającej dla PO Pomoc Techniczna 2014-2020, przedstawili projekt programu wraz z informacjami, które elementy zostały wprowadzone w efekcie konsultacji w trakcie prac nad projektem. Dotyczyło to m.in. wsparcia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i partnerów społecznych zaangażowanych w system realizacji funduszy europejskich przyszłej perspektywy, w tym członków komitetów monitorujących. O wsparcie to zabiega OFOP.

Organizacje pozarządowe a fundusze strukturalne

Podsumowanie wykorzystania funduszy strukturalnych przez organizacje pozarządowe w Polsce w latach 2004-2006 i perspektywy na okres 2007-2013
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Konankiewicz Ewa (red.)
Komorowska Zofia (red.)
Wasilewska Marcela (red.)
Rok wydania: 
2008
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
978-83-914980-5-7
Wydawca/cy: 
Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych
Numer w starym katalogu: 
507

Raport nt. wykorzystania funduszy strukturalnych. W części pierwszej przedstawia tło uczestnictwa organizacji pozarządowych w wykorzystaniu funduszy strukturalnych, zawiera skrótowy opis systemu prawno-instytucjonalnego związanego z wykorzystaniem funduszy we wcześniejszych latach. Druga część dotyczy już wprost organizacji pozarządowych jako projektodawców, zawiera informacje, które organizacje miały realne szanse na ubieganie się o środki i ile z nich podjęło taką próbę oraz jakie były warunki powodzenia i sukcesu.

Słowa kluczowe:

Organizacje pozarządowe a Fundusze Strukturalne

Wykorzystanie funduszy strukturalnych przez organizacje pozarządowe w Polsce w latach 2004-2006
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Kolankiewicz Ewa, Komorowska Zofia, Piekarska-Piotrowicz Olga, Wasilewska Marcela (red.)
Rok wydania: 
2007
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-914980-8-5
Wydawca/cy: 
Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych
Numer w starym katalogu: 
04226

Publikacja składa się z dwóch części. Pierwsza zawiera "możliwie dużo informacji, pozwalających nakreślić tło dla uczestnictwa organizacji pozarządowych w wykorzystaniu Funduszy Strukturalnych. Temu służy rozdział dotyczący doświadczenia trzeciego sektora z funduszami przedakcesyjnymi oraz skrótowy opis systemu instytucjonalno-prawnego, związanego z wdrażaniem Funduszy Strukturalnych w Polsce w latach 2004-2006.

Zbiór krajowych przepisów prawnych dotyczących zasad prowadzenia polityki rozwoju

w zakresie wykorzystania Funduszy Strukturalnych w latach 2007-2013. Tom II - Wybór rozporządzeń
Dane szczegółowe
ISBN: 
978-83-7610-140-8 (c
Wydawca/cy: 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Numer w starym katalogu: 
217

Krajowe akty prawne o fundamentalnym i systemowym znaczeniu w procesie wykorzystania środków Uni Europejskiej. Publikacjauwzględnia nowe przepisy i nowelizacje przepisów, wydane do 20 kwietnia 2010 r.

Dostęp organizacji pozarządowych do funduszy strukturalnych - stan obecny i perspektywy

Raport na postawie wyników badania Stowarzyszenia Klon/Jawor "Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2006"
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Gumkowska Marta, Jan Herbst
ISBN: 
978-83-914980-6-4
Wydawca/cy: 
Stowarzyszenie Klon/Jawor
Numer w starym katalogu: 
192

Instytucje wdrażające a organizacje pozarządowe - blaski i cienie współpracy w procesie absorpcji funduszy strukturalnych

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Kwiatkiewicz Anna
Rok wydania: 
2007
ISBN: 
978-83-914980-7-1
Wydawca/cy: 
Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych
Numer w starym katalogu: 
146

Co jest potrzebne, aby organizacje mogły skutecznie być partnerem w monitorowaniu funduszy europejskich?

Zasada partnerstwa niejako wymusiła na państwach-beneficjentach utworzenie wielośrodowiskowych komitetów monitorujących programy operacyjne współfinansowane z funduszy strukturalnych. Czas, aby partnerzy społeczno-ekonomiczni współtworzący system monitorowania FE mieli na ten cel wsparcie finansowe.

Wspólne Ramy Strategiczne – czy kluczowy dokument dla FE 2014-2020?

 

Budżet Unii Europejskiej na lata 2014-2020 zostanie zaplanowany w oparciu o szereg dokumentów. Można  nazwać ten system planowania  kaskadowym, ponieważ  z każdego dokumentu wyższego rzędu wynika kolejny, bardziej  operacyjny. Dziś kilka słów o Wspólnych Ramach Strategicznych, które mają mieć charakter strategii kierunkowej dla całej Wspólnoty.

V spotkanie regionalne Krajowej Sieci Tematycznej ds. Partnerstwa

V spotkanie Krajowej Sieci Tematycznej ds. Partnerstwa odbyło się w dniach 16-17 listopada w Warszawie. Spotkanie zostało objęte honorowym patronatem Pana Adama Struzika - Marszałka Województwa Mazowieckiego. W spotkaniu udział wzięło blisko 50 osób, które były przedstawicielami organizacji pozarządowych, związków zawodowych, administracji rządowej oraz samorządowej.

Subskrybuje zawartość