grupy interesu

Niech usłyszą Twój głos

Wprowadzenie do lobbingu w Polsce
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Hodges Megan, Wood Geoffrey
Rok wydania: 
2000
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-908935-4-1
Wydawca/cy: 
Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS
Numer w starym katalogu: 
02633, 03348, 03349

Praca jest wynikiem projektu "Reprezentowanie interesów wspólnych na poziomie krajowym i lokalnym" oraz warsztatów przeprowadzonych w 1999 r. w Warszawie, Katowicach, Gdańsku i Lublinie, w ramach których przedstawiono polskim słuchaczom doświadczenia i wiedzę specjalistyczną w tym zakresie, wypracowaną na przestrzeni wielu lat w Wielkiej Brytanii.

Lobbing i grupy interesu w Unii Europejskiej

Proces konsolidacji systemu
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Kurczewska Urszula
Rok wydania: 
2011
Miejsce wydania: 
Warszawa
Wydawca/cy: 
Wydawnictwo Naukowe PWN

„W pierwszej części autorka przedstawia: lobbing i grupy interesu w perspektywie teoretycznej, podejścia do kwestii reprezentacji interesów w UE w głównych nurtach badawczych. W kolejnych częściach, wykorzystując studia przypadków, autorka omawia: rozwój systemu reprezentacji interesów grupowych w UE, rodzaje i charakter europejskich grup interesu, wzajemną współpracę interesariouszy, relacje grup interesu z głównymi organami UE, znaczenie lobbingu w procesach decyzyjnych UE, regulacja prawne i etyczne lobbingu w UE.”

Subskrybuje zawartość