jawność

Stanowisko OFOP w sprawie rządowego projektu ustawy o jawności życia publicznego

Warszawa, dnia 3 listopada 2017 r.
Stanowisko Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych
w sprawie projektu ustawy o jawności życia publicznego (UD314)

 

---DOKUMENT W FORMACIE PDF DO POBRANIA---

Subskrybuje zawartość