konsultacje funduszy europejskich 2014-2020

Grupa robocza do Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój

Data: 
29 lipiec, 2013 - 10:00
Osoba: 
Łukasz Domagała

Pod koniec lipca odbyło się kolejne spotkanie grupy roboczej zajmującej się wypracowywaniem założeń do programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Na spotkaniu został podany między innymi terminarz dalszych prac nad programem:

Lipiec - II wersja POWER

Sierpień – dopracowanie III wersji

Wrzesień - październik – konsultacje społeczne (spotkania z różnymi partnerami min. w 6 regionach)

Projekt Umowy Partnerstwa już gotowy

Minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska zaprezentowała projekt Umowy Partnerstwa, jaką Polska podpisze z Komisją Europejską na lata 2014-2020. Podczas posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Programowania i Wdrażania Funduszy Europejskich przedstawiła m.in. propozycję podziału środków unijnych na programy krajowe oraz regionalne.

Europejski Fundusz Społeczny po roku 2014 a ekonomia społeczna

Data: 
27 luty, 2013 - 12:00
Osoba: 
Michał Dymkowski

Michał Dymkowski wygłaszał prezentację na temat stanu prac i konsultacji nowych funduszy europejskich na lata 2014-2020. Przedstawił on najnowsze informacje na temat negocjacji rządu z komisją europejską oraz planowanych grupach roboczych do tworzenia programów operacyjnych. Została też przekazana wiedza na temat pomysłu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na sposób wdrażania funduszy w kontekście ekonomii społecznej. Nie zabrakło też informacji na temat prac stałej konferencji oraz możliwości włączenia się w jej działania rzecznicze.

Forum Organizacji Parasolowych

Data: 
12 luty, 2013 - 10:00
Osoba: 
Michał Dymkowski

Przedstawiciel OFOP wygłaszał prezentację na temat programowania i konsultacji funduszy europejskich 2014-2020. Przekazane zostały najważniejsze informacje o nowym systemie funduszy, wynikające z Założeń Umowy Partnerstwa, zarysach nowego programu operacyjnego Wiedza, edukacja, rozwój - który jest następcą Programu Kapitał Ludzki. Ponadto przedstawione zostyły działania stałej konferencji i  jej grupach tematycznych.

Wyjazd konsultacyjny w sprawie funduszy europejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski - Leszno

Data: 
26 październik, 2012 - 12:30
Osoba: 
Michał Dymkowski

Przedstawiciel OFOP został zaproszony na na trzydniowy cykl spotkań konsultacyjnych poświąconych tematyce ekonomii społecznej oraz przyszłemu okresowi programowania funduszy europejskicjh 2014-2020. Ostatniem, trzecie spotkanie odbyło się w Lesznie 26 pażdziernika.

Wyjazd konsultacyjny w sprawie funduszy europejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski - Pleszew

Data: 
25 październik, 2012 - 11:45
Osoba: 
Michał Dymkowski

Przedstawiciel OFOP został zaproszony na na trzydniowy cykl spotkań konsultacyjnych poświąconych tematyce ekonomii społecznej oraz przyszłemu okresowi programowania funduszy europejskicjh 2014-2020. Drugie spotkanie odbyło się w Pleszewie 25 pażdziernika.

Wyjazd konsultacyjny w sprawie funduszy europejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski - Konin

Data: 
24 październik, 2012 - 09:30
Osoba: 
Michał Dymkowski

Przedstawiciel OFOP został zaproszony na na trzydniowy cykl spotkań konsultacyjnych poświąconych tematyce ekonomii społecznej oraz przyszłemu okresowi programowania funduszy europejskicjh 2014-2020. Pierwsze spotkanie odbyło się w Koninie 24 pażdziernika.

Subskrybuje zawartość