Narodowe Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

List otwarty do posłów o odrzucenie projektu Narodowego Centrum

Wraz z organizacjami, z którymi współpracujemy w partnerstwie "Dobre prawo dla organizacji pozarządowych" wystosowaliśmy list otwarty do posłów na Sejm RP o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

- - - DOKUMENT W FORMACIE PDF - - -

List otwarty OFOP do pani premier w sprawie Narodowego Centrum

Zarząd Federacji OFOP wystosował list otwarty do premier Beaty Szydło apelując o nieprzyjmowanie na wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów projektu o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

- - - DOKUMENT W FORMACIE PDF - - -

Stanowisko partnerstwa "Dobre prawo dla organizacji pozarządowych" względem NCRSO

Przekazaliśmy Pełnomocnikowi Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego wspólne stanowisko wobec projektu ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, wypracowane w partnerstwie "Dobre prawo dla organizacji pozarządowych", którego prace koordynujemy.

 

 

Projekt Narodowego Centrum – same pytania i niepokój.

W poniedziałek 19 grudnia 2016r. ukazał się oficjalnie projekt ustawy wraz z uzasadnieniem i Oceną skutków regulacji. Do 31 stycznia potrwają rządowe konsultacje publiczne, czyli możliwość wyrażenia opinii o projekcie – może to zrobić każdy obywatel jak i organizacja pozarządowa.

Organizacje pozarządowe działające w ramach Strategicznej Mapy Drogowej w partnerstwie dot. dobrego prawa po zapoznaniu się projektem ustawy i jego uzasadnieniem zdecydowały się przygotować wspólne stanowisko. Zanim zostanie przygotowana ostateczna wersja stanowiska upubliczniamy wstępne opinie i oceny proponowanych rozwiązań.

Ponownie wnioskujemy o treść ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Pani premier powiedziała, że projekt ustawy o Narodowym Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego jest już gotowy. Zapytaliśmy o to wczoraj wnioskiem o dostęp do informacji publicznej, wskazując, że projektu nie ma nawet w obowiązkowym Wykazie prac Rady Ministrów. Dziś projekt znalazł się w wykazie, ale opisane w nim rozwiązania nie pokrywają się z medialnymi zapowiedziami, że będzie ono pośredniczyć i "porządkować" środki przeznaczane przez poszczególnych ministrów na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. Czekamy na projekt, by móc odnieść się do proponowanych rozwiązań w oparciu o fakty. 

Pisaliśmy o tym w sierpniu http://ofop.eu/aktualnosci/czy-niedlugo-zobaczymy-ustawe-ministra-kaczmarczyka-o-narodowym-centrum 

Subskrybuje zawartość