NCRSO

List otwarty OFOP do pani premier w sprawie Narodowego Centrum

Zarząd Federacji OFOP wystosował list otwarty do premier Beaty Szydło apelując o nieprzyjmowanie na wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów projektu o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

- - - DOKUMENT W FORMACIE PDF - - -

Dyskusja u Rzecznika Praw Obywatelskich: Jak wyglądają, a jak powinny wyglądać relacje trzeciego sektora z rządem?

Data: 
2 marzec, 2017 - 10:00
Osoba: 
Dariusz Supeł, Karolina Dreszer-Smalec, Kinga Polubicka

Wiceprezeska OFOP Karolina Dreszer-Smalec u boku Rzecznika Praw Obywatelskich dr. Adama Bodnara wygłosiła wystąpienie otwierające seminarium o relacjach III sektora z rządem. 

Głos w dyskusji zabrał także Prezes OFOP Dariusz Supeł, kierowniczka Programu Rzeczniczego OFOP Kinga Polubicka oraz Edyta Hadrowicz, ekspertka prawna OFOP ds. Prawa o stowarzyszeniach. 

Seminarium zostało zorganizowane przez RPO w ramach cyklu spotkań z organizacjami pozarządowymi.

Narodowe Centrum - nie rozwiązuje problemów, tworzy nowe - Stanowisko OFOP

Rząd przedstawił projekt ustawy powołującej nową instytucję odpowiedzialną za współpracę z organizacjami pozarządowymi – Narodowe Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NCRSO). Lektura projektu skłania do postawienia tezy, że nie będzie to tylko ustawa "techniczna", przenosząca ośrodek wzajemnych relacji z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do nowo utworzonej instytucji. Zawarte w projekcie rozwiązania są zapowiedzią poważnych zmian w stosunkach administracji publicznej z organizacjami.

Subskrybuje zawartość