Obywatele dla Zdrowia

Uwagi Zespołu Ekspertów Obywateli dla Zdrowia do projektu programu współpracy

Dnia 28.09.2017 w siedzibie Rzecznika Praw Pacjenta odbyło się spotkanie Zespołu Ekspertów Obywateli dla Zdrowia z przedstawicielami Zespołu ds. Programu Współpracy (Kinga Polubicka, Ewa Rybus-Tołłoczko). Zaprezentowane zostały dotychczasowe prace nad projektem Programu współpracy Ministerstwa Zdrowia z organizacjami pozarządowymi. Eksperci zapoznali się z informacjami o celach i planowanym zakresie programu współpracy zgodnie z art.

Drugie spotkanie Zespołu - prace nad programem współpracy z MZ

6.09.2017 r. Zespół ds. Programu Współpracy działający w ramach projektu „Obywatele dla Zdrowia”, podjął kolejne działania celem wypracowania programu współpracy Ministerstwa Zdrowia z organizacjami pozarządowymi. Głównym celem spotkania, było przedyskutowanie wcześniej opracowanych założeń do programu, stworzonego podczas warsztatów na przełomie czerwca i lipca. Członkowie Zespołu korzystając z pomocy ekspertów, wypracowali dokument, który następnie będzie poddany dokładnej analizie ministerstwa.

Warsztaty z zasad współpracy - krok w kierunku Programu Współpracy MZ z NGO

W ramach projektu „Obywatele dla Zdrowia” realizowanego przez Polską Koalicję Pacjentów Onkologicznych, OFOP oraz Rzecznika Praw Pacjenta, w dniach 30.06-01.07.2017 r. odbyły się warsztaty dla członków Zespołu ds. Programu Współpracy.

Pierwsze kroki do Programu Współpracy Ministra Zdrowia z organizacjami pacjenckimi

2 czerwca odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu ds. Programu Współpracy, w ramach projektu „Obywatele dla Zdrowia” realizowanego przez Polską Koalicję Pacjentów Onkologicznych, OFOP oraz Rzecznika Praw Pacjenta. Spotkanie poprowadził Tomasz Schimanek - ekspert OFOP - który, opierając się na swoich doświadczeniach i wiedzy, przedstawił uczestnikom sposób tworzenia PW, jego niezbędne elementy oraz najważniejsze założenia (prezentacja).

Eksperci zaproszeni do współtworzenia programu współpracy Ministra Zdrowia z NGO

Został rozstrzygnięty nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w obszarze ochrony i promocji zdrowia do Zespołu ds. Programu Współpracy, w ramach projektu „Obywatele dla Zdrowia” nr POWR.05.02.00-00-0011/16 realizowanego przez Polską Koalicję Pacjentów Onkologicznych, OFOP oraz Rzecznika Praw Pacjenta.

Stwórz z nami program współpracy Ministra Zdrowia z organizacjami pozarządowymi

W ramach projektu „Obywatele dla Zdrowia” nr POWR.05.02.00-00-0011/16 realizowanego przez Polską Koalicję Pacjentów Onkologicznych, OFOP oraz Rzecznika Praw Pacjenta ogłaszamy nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w obszarze ochrony i promocji zdrowia do Zespołu ds. Programu Współpracy. 

IV Forum Pacjentów Onkologicznych

Data: 
21 marzec, 2017 - 12:00
Osoba: 
Kinga Polubicka

W panelu pn. "Rola organizacji pacjentów w dialogu społecznym na rzecz zmian w ochronie zdrowia" na IV Forum Pacjentów Onkologicznych (PROGRAM FORUM) uczestniczyła przedstawicielka OFOP - Kinga Polubicka, kierowniczka Programu Rzeczniczego.

Obywatele dla Zdrowia – nowa jakość budowania dialogu społecznego w służbie zdrowia

Zdjęcie prelegentów na konferencji prasowej

W trosce o nową jakość dialogu społecznego w ochronie zdrowia Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych w partnerstwie Rzecznika Praw Pacjenta oraz Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych OFOP rozpoczęła realizację 3-letniego projektu „Obywatele dla Zdrowia”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

 

Pacjenci i organizacje powinni mieć głos w służbie zdrowia [wywiad]

zdjęcie pacjenta w szpitalu

Czy organizacje pacjenckie i działające w służbie zdrowia są gotowe na współpracę? Czy Ministerstwo Zdrowia jest otwarte na propozycje środowiska pozarządowego? – Pojawiły się możliwości, które dają pewną szansę - uważają Piotr Frączak i Urszula Jaworska, z którymi Magda Dobranowska-Wittels z portalu ngo.pl rozmawiała m.in. o propozycji powołania ruchu Obywatele dla Zdrowia.

Słowa kluczowe:
Subskrybuje zawartość