organizacje pozarządowe

Standardy w praktyce funkcjonowania organizacji pozarządowych

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Sutryk Jacek
Anna Mazgal (red.)
Rok wydania: 
2005
Miejsce wydania: 
Warszawa
Wydawca/cy: 
WRZOS

Książka jest efektem realizacji projektu „Standardy przejrzystości finansowej w socjalnych organizacjach pozarządowych”. Wśród rozdziałów: Regulamin Komisji Standaryzacyjnej, Sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek wyników), Plan kont, Zasady polityki rachunkowości organizacji.

Skutecznie i profesjonalnie

Poradnik dla organizacji pozarządowych pracujących na rzecz dzieci i dorosłych z autyzmem i nie tylko
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Rajner Anna
Michał Wroniszewski (red.)
Rok wydania: 
2002
Miejsce wydania: 
Warszawa
Wydawca/cy: 
Fundacja Synapsis
Numer w starym katalogu: 
03982, 03404

Poradnik przeznaczony głównie dla osób zakładających nowe organizacje lub włączających się w działalność już istniejących z myślą o ich ulepszeniu, rozwoju. Bardzo szeroka tematyka, nie tylko kwestie organizacyjno-prawne, ale także dotyczące otoczenia organizacji i relacji z nim, finansowania itd. Publikacja może być przydatna nie tylko osobom zajmującym się sprawami autyzmu.

Ocena jakości działania organizacji pozarządowych

Ekspertyza na zlecenie Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Skrzypiec Ryszard
Piotr Frączak (współpr.)
Tomasz Schimanek (współpr.)
Rok wydania: 
2009
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
978-83-61752-92-9
Wydawca/cy: 
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Numer w starym katalogu: 
T19, Z4

W publikacji zarówno tytułowa ekspertyza, jak i analizy dotyczące zagranicznych i polskich standardów i metod oceny jakości działania organizacji pozarządowych, studia przypadków oraz (w załącznikach) dokumenty, strony internetowe i wyniki badań ankietowych.

Prawne warunki działania organizacji pozarządowych

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Skiba Radosław
Rok wydania: 
2006
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-89997-05-3
Wydawca/cy: 
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
Numer w starym katalogu: 
04150

Moduł pierwszy wydany w ramach projektu „Wiedza i doświadczenie”.

Bez zysków i strat

Sztuka kierowania organizacjami sektora pozarządowego
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Hudson Mike
Rok wydania: 
1997
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-906739-5-9
Wydawca/cy: 
Polish edition Civic Dialogue Programme Phare
Numer w starym katalogu: 
T6, Z2

„Doskonała i mądra książka o zarządzaniu, którą na dodatek łatwo się czyta dzięki logicznej strukturze i bogactwu interesujących przykładów. Menedżerowie z organizacji powinni ją przeczytać, bowiem jest to bardzo dobry podręcznik zarządzania, dostosowany do specyfiki organizacji nie nastawionych na zysk, a menedżerowie z typowych firm biznesowych mogą się z niej nauczyć czegoś nowego o znaczeniu misji, strategii i motywacji w zarządzaniu”.

Zarządzanie organizacją pozarządową

Teoria i praktyka
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Drucker Peter F.
Rok wydania: 
1995
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-904247-3-8
Wydawca/cy: 
Fundusz Współpracy
Program Phare Dialog Społeczny – NGOs
Numer w starym katalogu: 
T5, Z1

Pozycja klasyczna. Autor „zwraca się w tej książce do ludzi pracujących w gremiach kierowniczych organizacji typu non-profit. Jego celem jest przeniesienie prawideł nowoczesnego i skutecznego zarządzania do organizacji sektora pozarządowego.” Publikacja „oprócz wywiadu samego autora zawiera również serię przeprowadzonych przezeń wywiadów z osobami kierującymi kilkoma ważnymi organizacjami w Stanach Zjednoczonych oraz ekspertem w dziedzinie marketingu.” Na tej podstawie autor formułuje również wskazówki praktyczne.

Style działań organizacji pozarządowych w Polsce

Grupy interesu czy pożytku publicznego?
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Gliński Piotr
Rok wydania: 
2006
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-7388-104-2
Wydawca/cy: 
Wydawnictwo IFiS PAN

Wyniki i interpretacja badań dotyczących III sektora w Polsce. Autor wprowadził podział stylów działań organizacji pozarządowych na 10 kategorii: trzeciosektorowy, liderski, nostalgiczny (postpeerelowskiej nostalgii), „nawróconego”, fantomowy, promieniującej enklawowości obywatelskiej, parapolityczny, biznesowy, wspólnotowy.

Subskrybuje zawartość