planowanie rodziny

Prawa reprodukcyjne w Polsce. Skutki ustawy antyaborcyjnej

Raport: wrzesień 2007
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Nowicka Wanda (red.)
ISBN: 
978-83-88568-22-0
Wydawca/cy: 
Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny
Numer w starym katalogu: 
520

Od 1992 r. Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny działa na rzecz liberalizacji prawa polskiego w zakresie praw reprodukcyjnych oraz zmiany polityki państwa w tym zakresie. Niniejszy raport, który przedstawia rzeczywiste skutki obecnego prawa, ma służyć tym celom.

Ustawa antyaborcyjna w Polsce. Funkcjonowanie, skutki społeczne, postawy i zachowania

Raport
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Praca zbiorowa
Rok wydania: 
2000
Miejsce wydania: 
Warszawa
Wydawca/cy: 
Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny
Numer w starym katalogu: 
02810, 02735

W publikacji: Skutki ustawy antyaborcyjnej; Postawy środowiska medycznego wobec aborcji – Raport z badania RUN; Badania ankietowe na temat skutków ustawy antyaborcyjnej, przeprowadzone wśród lekarzy, pielęgniarek i położnych; Kobiety wiejskie wobec problemów rozrodczości – Raport z badania RUN; O aborcji i wartościach – na podstawie wyników badań.

Słowa kluczowe:
Subskrybuje zawartość