polityka rachunkowości organizacji

Standardy przejrzystości finansowej w socjalnych organizacjach pozarządowych

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Wrzos
Rok wydania: 
2005
Miejsce wydania: 
Warszawa
Wydawca/cy: 
Wrzos
Numer w starym katalogu: 
04175

Publikacja powstała w ramach projektu"Standardy przejrzystości finansowej w socjalnych organizacjach pozarządowych" finansowanym przez Fundusz Inicjatyw Pozarządowych.Dotyczy kwestii planowania strategii oraz polityki finansowej i przejrzystości rozumianej jako rzetelności i jawności w prowadzeniu rachunkowości.

Standardy przejrzystości finansowej w socjalnych organizacjach pozarządowych

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Mazgal Anna, Sutryk Jacek (red.)
Rok wydania: 
2005
Miejsce wydania: 
Warszawa
Wydawca/cy: 
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych WRZOS
Numer w starym katalogu: 
T29

Ze wstępu: "Mamy nadzieję, że broszura ta przyczyni się do lepszego zrozumienia potrzeb organizacji socjalnych i będzie służyła im za podpowiedź w kształtowaniu własnych dokumentów finansowych".

Subskrybuje zawartość