poradnik

Zmierzyć niezmierzalnie 2

Czyli o pomiarze oddziaływania społecznego poza misją
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Tyrowicz Joanna
Kopacz-Juraszek Beata
Rok wydania: 
2011
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
978-83-61411-18-5
Wydawca/cy: 
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Numer w starym katalogu: 
793

Książka składa się z dwóch części. W pierwszej autorzy przedstawili podstawy koncepcyjne i terminologiczne wszystkich metod pomiaru społecznego oddziaływania organizacji,a w drugiej skoncentrowali się na tej.która pozwala przedstawić całościową wartość działania organizacji- także w obszarach często uważanych za niezmierzalne.Publikacji towarzyszy narzędzie elektroniczne składające się z dwóch komplementarnych komponentów quizu i arkusza kalkulacyjnego.

Internet? to [email protected] proste!

Przewodnik dla organizacji pozarządowych
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Filipowicz Uri
Rok wydania: 
2001
Miejsce wydania: 
Warszawa
Wydawca/cy: 
Stowarzyszenie Klon/Jawor
Numer w starym katalogu: 
02926

"Internet? To takie proste!" jest publikacją, która ułatwi organizacjom pozarządowym rozpoczęcie przygody z Internetem.

Słowa kluczowe:

Organizacje członkowskie biznesu

ABC zarządzania, Materiały pomocnicze
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Saffer Adam P.
Toland Malcolm
Zieliński Mirosław
Kazimierowska Lidia
Sadło Katarzyna
Rok wydania: 
1997
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-904677-8-X
Wydawca/cy: 
PAB-Font na zlecenie USAID - GEMINI PEDS Project
Numer w starym katalogu: 
663

Zestaw materiałów pomocniczych będący uzupełnieniem do podręcznika "Organizacje członkowskie biznesu. Poradnik. ABC zarządzania" tych samych autorów. Stara się przybliżyć sposoby tworzenia i rozbudowy organizacji. Przedstawione jest to na przykładzie fikcyjnej organizacji  - Krajowego Stowarzyszenia Budownictwa, omówione jest jego tworzenie i problemy, typowe, z jakimi borykają się nowo powstałe organizacje.

Zasady oceny projektów w otwartych konkursach grantowych Unii Europejskiej

czyli jak z sukcesem przygotować projekty
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Sawczuk, Agnieszka
Rok wydania: 
2004
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-915532-8-0
Wydawca/cy: 
Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych "BORIS"
Numer w starym katalogu: 
650

Opisany w książce proces ubiegania się o dotacje z programów unijnych pozwala krok po kroku zapoznać się ze sposobem wyboru i oceny wniosków w otwartych konkursach grantowych. Warto uważnie prześledzić ten proces, by przekonać się, że choć jest skomplikowany to jednak do opanowania. Ponadto książka to zbiór wskazówek na co należy szczególnie zwrócić uwagę przy przystępowaniu do konkursu.

Słowa kluczowe:

Ekonomia społeczna a publiczne służby zatrudnienia w Polsce - zasady, perspektywy i kierunki współpracy

Poradnik
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Mazur, Stanisław
Pacut, Agnieszka
Rok wydania: 
2008
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-85928-60-X
Wydawca/cy: 
Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
Numer w starym katalogu: 
626

Publikacja powstała w związku z projektem "Profesjonalne służby zatrudnienia na rzecz ekonomii społecznej i trzeciego sektora".

Słowa kluczowe:

How to Write Powerful Fund Raising Letters

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Lewis, Herschell Gordon
Rok wydania: 
1989
Miejsce wydania: 
Chicago
ISBN: 
0-944496-05-9
Wydawca/cy: 
Bonus Books
Numer w starym katalogu: 
617

Publikacja w języku angielskim jest przewodnikiem jak napisać list z prośbą o fundusze na finansowanie organizacji non-profit

What to write, how to write and how to tailor your message to specific, targeted readers. Filled with examples, each letter is followed by Herschell Gordon Lewis' hard-hitting commentary discussing its strong and weak points. With this book, you'll simply never write a weak, ineffective fund-raising letter again.

Słowa kluczowe:

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Poradnik dla gmin
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Anna i Jan Rutkiewiczowie
Rok wydania: 
1997
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-905700-1-7
Wydawca/cy: 
Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej, Fundacja na rzecz Rozwoju Administracji Publicznej
Numer w starym katalogu: 
228

Z Przedmowy: "Niniejszy poradnik zawiera kompleksową informację o niezbędnych działaniach rady i zarządu gminy, a także mieszkańców w procesie realizacji właściwej polityki przestrzennej w gminie. Jesteśmy przekonani, że zawarte w nim propozycje ułatwią radnym wybranie optymalnego dla gminy rozwiązania i pomogą złagodzić konflikty społeczne występujące przy podejmowaniu  decyzji wolą większości."

 

The Great Trainer's Guide

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Vineyard Sue
Rok wydania: 
1990
Miejsce wydania: 
Downers Grove
ISBN: 
0-911029-249
Wydawca/cy: 
Heritage Arts Publishing
Numer w starym katalogu: 
01867

Praktyczny poradnik dotyczący systemów szkolenia ludzi. Zawiera przekrojowe informacje odnośnie tego czym jest trening, kim jest trener, jak zorganizować efektywne szkolenie, jak uzyskać kontakt z publicznością, jakie sa metody szkolenia, jak zaplanować różnego rodzaju warsztaty, a także pokazuje pewne atrybuty przydatne każdemu trenerowi.

Teach Yourself to Write Irresistible Fund-Raising Letters

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Squires Conrad
Rok wydania: 
1993
Miejsce wydania: 
Stany Zjednoczone
ISBN: 
0-944496-38-5
Wydawca/cy: 
Precept Press
Numer w starym katalogu: 
01570

Poradnik dla osób chcących pozyskać środki na swoją działalność jak pisać efektywne podania do potencjalnych ofiarodawców. Publikacja zawiera wiele praktycznych wskazówek między innymi odnośnie tego jaki styl sformułowania listu jest najodpowiedniejszy, jak uzyskać zainteresowanie adresata, jakie informacje zawrzeć, jakich wyrażeń używać oraz mówi także czego nie należy robić pisząc tego typu listy. Znajdują się tu także schematy przykładowych listów.

Networking in Eastern and Central Europe

A Guide to Voluntary and Community Organizations
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Harvey Brian
Rok wydania: 
1995
Miejsce wydania: 
Wielka Brytania
ISBN: 
1 873860 74 9
Wydawca/cy: 
Directory of Social Change
Community Development Foundation
Numer w starym katalogu: 
03273

Poradnik dla organizacji pozarządowych i społecznych w Europie Centralnej i Wschodniej, jak nawiązać wspópracę z partnerami, pozyskać fundusze, jak stworzyć sieć współpracy między sobą, skąd pozyskać informacje potrzebne do rozwoju organizacji.

Charitable Status

A Practical Handbook
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Phillips Andrew
Rok wydania: 
1994
Miejsce wydania: 
Wielka Brytania
ISBN: 
1 873860 14 5
Wydawca/cy: 
A Directory of Social Change Publication
Numer w starym katalogu: 
256

Poradnik dla organizacji jak uzyskać prawny status instytucji charytatywnej. Książka obejmuje swoją tematyką następujące kwestie: jakie rodzaje aktywności kwalifikują się jako charytatywne, rejestracja fundacji i możliwe problemy, które mogą przy tym wystąpić, konstytucyjne możliwości i pułapki, prawa i obowiązki osoby zarządzajęcej (kuratora), ograniczenia odnośnie udziału w polityce i agitacji, zarządzanie finansami, ulgi podatkowe i zagrożenia z nimi związane, sprawy inwestycyjne oraz mówi czytelnikowi gdzie może udać się w celu uzyskania pomocy.

Raising a Loan

A step by step guide for small voluntary organisations
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Moss Gail
Rok wydania: 
1999
Miejsce wydania: 
Kings Hill
ISBN: 
1-85934-096-2
Wydawca/cy: 
Charities Aid Foundation
Numer w starym katalogu: 
255

Poradnik dla małych i średnich organizacji wolontariackick odnośnie zaciągania przez nie pożyczek i kredytów. Książka przeprowadza czytelnika przez takie kwestie jak: różne formy pożyczek i sposoby ich funkcjonowania, decydowanie czy dana pożyczka jest odpowiednia dla naszej organizacji, wybór pożyczkodawcy i warunków negocjacji, prawne aspekty zobowiązań finansowych czy ocena zaciągniętej już pożyczki. Ponadto wyjaśnia ona pewne kwestie dotyczące fachowego słownictwa.

Banking

A step by step guide for small voluntary organisations
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Moss Gail
Rok wydania: 
1999
Miejsce wydania: 
Kings Hill
ISBN: 
1-85934-094-6
Wydawca/cy: 
Charities Aid Foundation
Numer w starym katalogu: 
254

Poradnik dla małych i średnich organizacji wolontariackich dotyczący korzystania przez nie z usług bankowych. Zaczynając od podstawowych zasad książka skupia się na takich tematach jak: ocena aktualnego porozumienia z bankiem, nasze oczekiwania wobec banku, uzyskanie informacji odnośnie rynku usług bankowych, wybór najlepszej opcji, negocjacja opłat bankowych, nadzór nad relacją organizacji z bankiem, rozwiązywanie problemów. Zawarte są tu także praktyczne informacje i porady.

Managing your Investment

A step by step guide for small voluntary organisations
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Moss Gail
Rok wydania: 
1999
Miejsce wydania: 
Kings Hill
ISBN: 
1-85934-095-4
Wydawca/cy: 
Charities Aid Foundation
Numer w starym katalogu: 
253

Poradnik dla osób zajmujących się kwestiami finansowymi małych i średnich organizacji wolontariackich. Publikacja ta porusza kwestie dotyczące ich prawnej oraz publicznej odpowiedzialności. Zaczynając od podstawowych zasad zawiera informacje odnośnie: oceny pozycji inwestycyjnej organizacji, potrzeby zysku i zwiększania już posiadanego kapitału, możliwości korzystania przez organizacje z usług finansowych i opłat za nie, wyboru osoby odpowiedzialnej za inwestycje, kwestii etycznych dotycych finansowania oraz pokazuje jak osiągnąć wcześniej założone cele.

Financial Governance of Charities

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Gambling Trevor
Jones Rowan
Miejsce wydania: 
Wielka Brytania
ISBN: 
1-85934-029-6
Wydawca/cy: 
The Charities Aid Foundation
The Institute of Chartered Accountants in England and Wales
The Chartered Institute of Management Accountants
Numer w starym katalogu: 
252

Powstały w Wielkiej Brytanii raport dotyczący środków, za pomocą których zarządzane są instytucje charytatywne. Zajmuje się takimi tematami jak: administracja finansowa, planowanie budżetu, sposoby i wzory wydatkowania środków finansowych oraz procedury księgowe. Skupia się głównie na bieżących zagadnieniach, ale także porusza kluczowe kwestie odnoszące się do struktur zarządzania czy roli tzw. powierników, kuratorów.

Producing Promotional Materials

A step by step guide for small voluntary organisations
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Gilchrist Karen
Rok wydania: 
1998
Miejsce wydania: 
Kings Hill
ISBN: 
1-859340-84-9
Wydawca/cy: 
Charities Aid Foundation
Numer w starym katalogu: 
247

Poradnik dla małych organizacji non-profit odnośnie tworzenia przez nie różnego rodzaju materiałów promocyjnych. Zawiera praktyczne wskazówki dotyczące: rozwoju efektywnego logo, produkowania i wykorzystywania materiałów drukowanych oraz audiowizualnych, współpracy z grafikami i projektantami, możliwości promocji w mediach i internecie. Publikacja przeznaczona jest zarówno dla osób szukających obszernego wprowadzenia w temat jak i tych, którzy potrzebują pomocy tylko przy konkretnym zadaniu.

Fundraising for Eucation

A step by step guide
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Gilchrist Karen
Rok wydania: 
1999
Miejsce wydania: 
Kings Hill
ISBN: 
1-85934-083-0
Wydawca/cy: 
Charities Aid Foundation
Numer w starym katalogu: 
246

Poradnik dotyczący tego jak można skutecznie pozyskiwać fundusze w imieniu szkół, przedszkoli oraz fundacji związanych z edukacją. Przedstawione są tutaj praktyczne wskazówki jak: przygotować ogólną strategię pozyskiwania środków finansowych, skutecznie planować indywidualne projekty, znaleźć możliwość uzyskania wsparcia ze strony biznesu, zorganizować wydarzenia społeczne mające na celu zbiórkę funduszy oraz przedstawia także możliwe rządowe i pozarządowe źródła finansowania.

Organising an Event

A guide for the millennium
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Gilchrist Karen
Rok wydania: 
1999
Miejsce wydania: 
Kings Hill
ISBN: 
1-85934-104-7
Wydawca/cy: 
Charities Aid Foundation
Numer w starym katalogu: 
245

Poradnik dotyczący organizowania różnego rodzaju wydarzeń, głównie wśród lokalnej społeczności. Zaczynając od podstawowych zasad, koncetruje się na takich zagadnieniach jak: planowanie i przygotowanie oodpowiedniego dla naszych potrzeb wydarzenia, wybór odpowiedniego miejsca na spotkanie, zawiadamianie zainteresowanych o danym wydarzeniu i jego promowanie, zapraszanie gości specjalnych, zapewnienie potrzebnego sprzętu, dobranie odpowiedniego zespołu ludzi tak by uniknąć zbędnych trudności.

Effective Media Relations

A guide for small voluntary organisations
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Gilchrist Ian
Rok wydania: 
1997
Miejsce wydania: 
Kings Hill
ISBN: 
1-85934-063-6
Wydawca/cy: 
Charities Aid Foundation
Numer w starym katalogu: 
244

Poradnik dla małych organizacji wolontariackich przydatny w ich kontaktach z mediami. Zawiera praktyczne wskazówki dotyczące między innymi: pisania oświadczeń prasowych, udzielania wywiadów w radiu, radzenia sobie z wystąpieniami w telewizji, budowania relacji z dziennikarzami czy użycia tzw. nowych mediów. Książka napisana jest przystępnym językiem, zawiera także pewne objaśnienia pojęć używanych w środkach masowego przekazu.

Running a Public Collection

A practical guide for voluntary organisations
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Whiting Jennie
Rok wydania: 
1998
Miejsce wydania: 
Kings Hill
ISBN: 
1-85934-060-1
Wydawca/cy: 
Charities Aid Foundation
Numer w starym katalogu: 
243

Poradnik dla organizacji - jak przygotować i przeprowadzić publiczną zbiórkę pieniędzy. Autor opisuje tutaj główne typy publicznych kwest, korzyści jakie z nich płyną, zasady odnośnie ich organizacji i przełożenie tch zasad na warunki działalności poszczególnych organizacji. Ponadto książka zawiera wskazówki jak: zaplanować zbiórkę, finansować i dokumentować jej przebieg, znaleźć i wyszkolić wolontariuszy oraz pokazuje przepisy i inne regulacje z jakimi organizacja zbiórki musi być zgodna.

Fundraising Strategy

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Mullin Redmond
Rok wydania: 
1997
Miejsce wydania: 
Kings Hill
ISBN: 
1-85934-056-3
Wydawca/cy: 
Charities Aid Foundation
Institute of Charity Fundraising Managers
Numer w starym katalogu: 
238

Poradnik dla organizacji dotyczący pozyskiwania przez nie funduszy. Książka ma na celu wyjaśnienie zasad i procesu strategii pozyskiwania środków finansowych. Obejmuje ona swoim zasięgiem pojęcie strategii i jej znaczenie dla organizacji not-for-profit, prezentuje opinie osób zaangażowanych we wdrażanie strategii w różnych kampaniach, przedstawia praktyczne informacje w postaci tzw. case-studies odnośnie poszczególnych strategii pozyskiwania funduszy.

Legacy Fundraising

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Wilberforce Sebastian
Rok wydania: 
1998
Miejsce wydania: 
Kings Hill
ISBN: 
1-85934-055-5
Wydawca/cy: 
Charities Aid Foundation
Institute of Charity Fundraising Managers
Numer w starym katalogu: 
239

Przewodnik dla organizacji i instytucji charytatywnych odnośnie pozyskiwania funduszy z darowizn i spadków. Publikacja obejmuje swoim zakresemmiędzy innymi: etyczne aspekty takiego sposobu pozyskiwania funduszy, sposoby włączania darowizny do strategii finansowania, prognozowanie przewidywanego dochodu z darowizn i spadków, użycie marketingu bezpośredniego, kontakt telefoniczny i bezpośredni z potencjalnymi darczyńcami. Książka łączy w sobie podejście teoretyczne z czysto praktycznymi informacjami.

Public Speaking and Presentations

A guide for small voluntary organisations
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Gilchrist Ian
Rok wydania: 
1997
Miejsce wydania: 
Kings Hill
ISBN: 
1-85934-064-4
Wydawca/cy: 
Charities Aid Foundation
Numer w starym katalogu: 
242

Przewodnik dla małych organizacji wolontariackich odnośnie przygotowywania i wygłaszania przemówień czy prezentacji. Autor przedstawia kilka prostych zasad jak: stworzyć efektywne przemówienie, które zaciekawi słuchaczy; przezwyciężyć nerwy, mówić swobodnie, bez potrzeby czytania wcześniej przygotowanego tekstu; radzić sobie z pytaniami ze strony widowni. Publikacja napisana jest przystępnym językiem, zawiera wskazówki zarówno dla począkujących jak i dla osób dążących do poprawy swoich umiejętności.

The Complete Fundraising Handbook

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Clarke Sam
Rok wydania: 
1993
Miejsce wydania: 
Wielka Brytania
ISBN: 
1-873860-21-8
Wydawca/cy: 
Directory of Social Change
Institute of Charity Fundraising Managers
Numer w starym katalogu: 
00024

Praktyczny informator dotyczący pozyskiwania funduszy. Swoim zakresem obejmuje najważniejsze źródła finansowania, od rządowych czy korporacyjnych donacji po darowizny od jednostek, a także opisuje techniki zdobywania środków finansowych.

"SPADOCHRON"

Praktyczny podręcznik dla osób planujących karierę, szukających pracy i zmieniających zawód
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Bolles Richard Nelson
Rok wydania: 
1993
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-85928-07-3
Wydawca/cy: 
Fundacja Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych
Numer w starym katalogu: 
00025, 00066

Wg krytyka, "ten wieloletni bestseller nie ma konkurencji. Jest równie użyteczny, jak i zabawny".

Older Volunteers

A Guide to Research and Practice
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Fischer Rose Lucy
Schaffer Banister Kay
Rok wydania: 
1993
Miejsce wydania: 
Stany Zjednoczone
ISBN: 
0-8039-5008-X
Wydawca/cy: 
Sage Publications
Numer w starym katalogu: 
01620

Książka dotycząca aktywności osób starszych jako wolontariuszy. Jej głównym celem jest połączenie wiedzy z prowadzonych na ten temat badań z praktyką. Zawiera m.in. informacje na temat podstawowych zagadnień dotyczących wolontariatu seniorów i korzyści jakie z niego płyną, pracy z osobami starszymi i jej etyki, a także wnioski z tych rozważań.

Managing the Non-profit Organization

Principles and Practices
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Drucker Peter F.
Rok wydania: 
1990
Miejsce wydania: 
Nowy Jork
ISBN: 
0-06-016507-3
Wydawca/cy: 
Harper Collins Publishers
Numer w starym katalogu: 
01815 , 03338

Poradnik dotyczący zarządzania organizacjami non-profit. Zawiera główne zasady i praktyczne wskazówki odnoszące się między innymi do: roli lidera, strategii marketingowych i finansowych oraz kierowania i pracy z zespołem.

A Guide to Budget Work for NGOs

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Shapiro Isaac
Rok wydania: 
2001
Miejsce wydania: 
Waszyngton
Wydawca/cy: 
The International Budget Project
Numer w starym katalogu: 
152

Poradnik dla organizacji pozarządowych zawierający informacje ekonomiczne i praktyczne dotyczące tworzenia i wykonywania ich budżetu oraz sposobów pozyskiwania przez nie środków finansowych. Wydanie zawiera płytę multimedialną.

Guidelines for Laws Affecting Civic Organizations

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Irish Leon
Simon Carla
Kushen Robert
Rok wydania: 
1997
Miejsce wydania: 
Nowy Jork
ISBN: 
0-9641568-9-X
Wydawca/cy: 
Open Society Institute
Numer w starym katalogu: 
155, 555

Pierwsze wydanie publikacji zawierającej praktyczne wskazówki odnoszące się do tworzenia i zmiany obowiązujących krajowych regulacji prawnych dotyczące sposobu działania organizacji obywatelskich i ich ochrony.

How To Set Up And Run An Advice Service

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Wilson Dick
Mniszko Stefan
Rok wydania: 
1998
Miejsce wydania: 
Nottingham
ISBN: 
1 874259 01 1
Wydawca/cy: 
R.A Wilson
Numer w starym katalogu: 
156

Poradnik dotyczący udzielania członkom danego społeczeństwa wszelkiego rodzaju porad, w tym prawnych i dotyczących spraw socjalnych. Opracowanie składa się z czterech części obejmujących: ogólną ideę fachowego doradztwa czy istnienia centrów pomocowych, głównie na przykładzie Wielkiej Brytanii;  formy udzielania porad i wskazówki jakich błędów unikać;  metody tworzenia systemów i biur udzielania porad i modeli zarządzania nimi oraz opisuje sposoby na podnoszenie jakości i efektywności ich pracy.

Subskrybuje zawartość