proces legislacyjny

Stanowisko OFOP w sprawie rządowego projektu ustawy o jawności życia publicznego

Warszawa, dnia 3 listopada 2017 r.
Stanowisko Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych
w sprawie projektu ustawy o jawności życia publicznego (UD314)

 

---DOKUMENT W FORMACIE PDF DO POBRANIA---

Kalendarium senackiej nowelizacji o pożytku

kalendarz

25 marca weszła w życie mała nowela ustawy dot. pożytku publicznego. Senat zacznie zlecać zadania publiczne związane z opieką nad Polonią i Polakami za granicą. Czy będzie wymagany wkład własny? Czy formularze będą podobne do tych wykorzystywanych w samorządach? Tego i więcej dowiemy się na przełomie 2016/2017 r. Marszałek Karczewski zaprasza do „konsultacji polonijnych”, a poniżej kalendarium prac nad ustawą.

 

Prawo o stowarzyszeniach - posiedzenie sejmowej podkomisji nadzwyczajnej

Data: 
8 kwiecień, 2015 - 14:00
Osoba: 
Kinga Polubicka

Podkomisja nadzwyczajna rozpatrzyła propozycje zmian w ustawie dotyczące stowarzyszeń zwykłych (art. 40). Kolejne posiedzenie zostało zaplanowane na 21.04.2015 o godz. 14:00.

Konferencja "Jakość i otwartość procesu legislacyjnego" - Fundacja im. Stefana Batorego

Data: 
2 grudzień, 2014 - 10:00
Osoba: 
Kinga Polubicka, Piotr Frączak

Fundacja im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo zorganizowała konferencję "Jakość i otwartość procesu legislacyjnego", w trakcie której został przedstawiony i udostępniony publicznie raport "Tworzenie i konsultowanie rządowych projektów ustaw", oparty na analizie sposobu prowadzenia konsultacji publicznych i tworzenia dokumentów towarzyszących rządowym projektom ustaw procedowanym w 2012 roku.

Nowa ustawa o zbiórkach publicznych - posiedzenie Senackiej Komisji ds. Rodziny i Polityki Społecznej

Data: 
13 luty, 2014 - 11:00
Osoba: 
Kinga Polubicka

Na posiedzeniu 13 lutego 2014r. członkowie Senackiej Komisji ds. Rodziny i Polityki Społecznej głosowali nad przyjęciem lub odrzuceniem poprawek zgłoszonych przez Biuro Legislacyjne do treści nowej ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1726). Zmiany miały charakter czysto techniczny i wynikały z zasad redakcji aktu prawnego.

Obywatelskie Forum Legislacji

Data: 
23 październik, 2012 - 15:00
Osoba: 
Piotr Frączak

Spotkanie dotyczyło m.in. prezentacji nowych narzędzi informatycznych portalu sejmometr.pl prezentowanych przez Fundację e-państwo

Subskrybuje zawartość