program współpracy

Uwagi Zespołu Ekspertów Obywateli dla Zdrowia do projektu programu współpracy

Dnia 28.09.2017 w siedzibie Rzecznika Praw Pacjenta odbyło się spotkanie Zespołu Ekspertów Obywateli dla Zdrowia z przedstawicielami Zespołu ds. Programu Współpracy (Kinga Polubicka, Ewa Rybus-Tołłoczko). Zaprezentowane zostały dotychczasowe prace nad projektem Programu współpracy Ministerstwa Zdrowia z organizacjami pozarządowymi. Eksperci zapoznali się z informacjami o celach i planowanym zakresie programu współpracy zgodnie z art.

Drugie spotkanie Zespołu - prace nad programem współpracy z MZ

6.09.2017 r. Zespół ds. Programu Współpracy działający w ramach projektu „Obywatele dla Zdrowia”, podjął kolejne działania celem wypracowania programu współpracy Ministerstwa Zdrowia z organizacjami pozarządowymi. Głównym celem spotkania, było przedyskutowanie wcześniej opracowanych założeń do programu, stworzonego podczas warsztatów na przełomie czerwca i lipca. Członkowie Zespołu korzystając z pomocy ekspertów, wypracowali dokument, który następnie będzie poddany dokładnej analizie ministerstwa.

IV Forum Pacjentów Onkologicznych

Data: 
21 marzec, 2017 - 12:00
Osoba: 
Kinga Polubicka

W panelu pn. "Rola organizacji pacjentów w dialogu społecznym na rzecz zmian w ochronie zdrowia" na IV Forum Pacjentów Onkologicznych (PROGRAM FORUM) uczestniczyła przedstawicielka OFOP - Kinga Polubicka, kierowniczka Programu Rzeczniczego.

Podsumowanie NGO.PL nt obowiązku przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi przez ministerstwa

Redakcja ngo.pl przygotowała podsumowanie, które ministerstwa wywiązały się z obowiązku przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi*. Wspomina tam m.in. o rezultatach naszego projektu "Programy dla zmiany" realizowanym w 2015 r. oraz o danych, które pozyskaliśmy od ministerstw prowadząc Repozytorium OFOP

Publikujemy skład powołanego przez premiera Zespołu do spraw programów współpracy z ngo

Od 2015 roku, zgodnie z art 5b  Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ministrowie mają obowiązek przyjęcia programów współpracy z organizacjami pozarządowymi. Ustawa wyznacza na przyjęcie programu termin - powinien on zostać uchwalony  do  dnia  30  listopada  roku poprzedzającego okres obowiązywania programu.

Ruszyły konsultacje publiczne Założeń Programu współpracy MKiDN z NGO na lata 2017-2019

Zaproszamy do wzięcia udziału w konsultacjach publicznych Założeń Programu współpracy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z organizacjami pozarządowymi nalata  2017-2019

Subskrybuje zawartość