regiony

O wkładach własnych w Olsztynie

Spotkanie regionalne w Olsztynie zdominowały dyskusje dotyczące wkładów własnych oraz konieczności lobbowania na rzecz ich zniesienia, a w związku z tym zaangażowania się w proces negocjowania kontraktu terytorialnego między województwem a rządem. Jak ustalili uczestnicy spotkania, dla rozwoju III sektora nie mniej ważne jest zatwierdzenie korzystnych kryteriów wyboru projektu i efektywna praca reprezentantów NGO do komitetu monitorującego.

W Toruniu o SzOOP-ie i pieniądzach z RPO

Spotkanie regionalne w Toruniu dało przedstawicielom III sektora możliwość zgłoszenia przedstawicielom władz samorządowych swoich bieżących postulatów, jakimi są m. in. zapewnienie szerokiego dostępu wszystkich podmiotów, w tym NGO, do aplikowania w planowanych konkursach, wprowadzenie zmian w podziale puli środków finansowych oraz prowadzenie szerszej konsultacji SzOOP-ów.

Kielce - regionalnie o funduszach 20 marca

Większa wiedza na temat roli komitetów monitorujących oraz ogólnopolskiego panelu ds. monitorowania funduszy europejskich, dokładne omówienie trzech osi priorytetowych i położenie nacisku na potrzebę konsultacji całego SZOP-u – takie efekty przyniosła konferencja w Kielcach. Przede wszystkim jednak, spotkanie z 20 marca uświadomiło regionalnym reprezentantom trzeciego sektora, jak dużą rolę mogą odegrać w monitorowaniu procesu wdrażania funduszy europejskich.

Łódzkie,warte utrwalenia i pokazywania

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Stowarzyszenie "Nasza galeria"
Rok wydania: 
2011
Miejsce wydania: 
Łódź
Wydawca/cy: 
Stowarzyszenie "Nasza galeria"
Numer w starym katalogu: 
353

Album jest efektem VI Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego"Łódzkie,warte utrwalenia i pokazywania" jaki w dniach 21.08-3.09 2011 zorganizowało  Stowarzyszenie"Nasza galeria",zrzeszające twórców niepełnosprawnych z całej Polski.Artystów urzekła małomiasteczkowa zabudowa prymasowskiego Łowicza,zwłaszcza kościoły:ojców Pijarów,Św Ducha,poewangielicki zbór oraz gmach muzeum w Łowiczu.Dodatkowym walorem  wzbogacającym album są opisy,umieszczone przez autorów bezpośrednio na praca

Civil Society in the Asia-Pacific Region

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Serrano R. Isagani
Rok wydania: 
1994
Miejsce wydania: 
Waszyngton
ISBN: 
971-8817-09-3
Wydawca/cy: 
CIVICUS World Alliance for Citizen Participation
Numer w starym katalogu: 
00657, 02742, 02743

Książka jest opracowaniem zagadnienia wolontariackich stowarzyszeń obywateli regionu Azja-Pacyfik.Zawiera też tabele, wykresy i przykłady z praktyki.

Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Pietrzyk Irena
Rok wydania: 
2002
Miejsce wydania: 
Warszawa
Wydawca/cy: 
Wydawnictwo Naukowe PAN
Numer w starym katalogu: 
02920

„…książka napisana została z myślą o dostarczeniu Czytelnikowi możliwie wyczerpującej i zaktualizowanej wiedzy na temat wspólnotowej polityki regionalnej i regionów w Unii Europejskiej w chwili, gdy negocjowane jest członkostwo Polski w strukturach europejskich i gdy kraj nasz przygotowuje się do korzystania z europejskiej pomocy strukturalnej. (…) Książka składa się z dwóch części, z których pierwsza jest poświęcona historii i zasadom europejskiej polityki regionalnej, doprowadzonym do ostatnich regulacji prawnych, obejmujących lata 2000-2006.

Słowa kluczowe:
Subskrybuje zawartość