rynek pracy

Stanowisko OFOP w sprawie projektu zmiany ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

 

Stanowisko Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w sprawie projektu zmiany ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

 

 

Do Sejmu został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustawach (druk sejmowy 1949).

Ekonomia społeczna a publiczne służby zatrudnienia w Polsce - zasady, perspektywy i kierunki współpracy

Poradnik
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Mazur, Stanisław
Pacut, Agnieszka
Rok wydania: 
2008
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-85928-60-X
Wydawca/cy: 
Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
Numer w starym katalogu: 
626

Publikacja powstała w związku z projektem "Profesjonalne służby zatrudnienia na rzecz ekonomii społecznej i trzeciego sektora".

Słowa kluczowe:

Kobiety a rynek pracy z uwzględnieniem perspektywy Centrum Promocji Kobiet

Materiały na seminarium
Dane szczegółowe
Rok wydania: 
1996
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-904400-2-4
Wydawca/cy: 
Fundacja Centrum Promocji Kobiet
Numer w starym katalogu: 
02344

Kobiety dominują wśród bezrobotnych, szybciej tracą pracę, trudniej ją znajdują, w mniejszym stopniu samodzielnie współtworzą nowy sektor prywatny.

Słowa kluczowe:

Bezrobocie - co robić? Rola organizacji pozarządowych na rynku usług

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
praca zbiorowa
Rok wydania: 
2006
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-85928-00-6
Wydawca/cy: 
Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
Numer w starym katalogu: 
194

"Przedmiotem naszego zainteresowania i badań stały się instytucje aktywne na rynku pracy. Podjęliśmy działania prowadzące do stworzenia swoistej mapy tego rodzaju instytucji, szczególnie uważnie inwentaryzując i badając organizacje pozarządowe zarówno pod kątem ich liczby, lokalizacji, obszaru działania, ale też ich kompetencji i standardów pracy." Do publikacji dołączono płytę CD z dodatkowymi artykułami.

Jak zatrudnić osobę niepełnosprawną?

Poradnik dla pracodawcy z otwartego rynku pracy
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Pawlak-Lis Teresa (red.)
Rok wydania: 
2009
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
978-83-7689-028--9
Wydawca/cy: 
Fundacja Instytut Spraw Publicznych
Numer w starym katalogu: 
182

W poradniku: Status osoby niepełnosprawnej i orzecznictwo; Zatrudnienie osób niepełnosprawnych - system kwotowy; Uprawnienia niepełnosprawnych pracowników; Wsparcie dla pracodwaców z otwartego rynku pracy; Uelastycznienie zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników; Formularze; Ważne linki.

"SPADOCHRON"

Praktyczny podręcznik dla osób planujących karierę, szukających pracy i zmieniających zawód
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Bolles Richard Nelson
Rok wydania: 
1993
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-85928-07-3
Wydawca/cy: 
Fundacja Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych
Numer w starym katalogu: 
00025, 00066

Wg krytyka, "ten wieloletni bestseller nie ma konkurencji. Jest równie użyteczny, jak i zabawny".

Tworzenie zatrudnienia a restrukturyzacja ekonomiczna

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Golinowska Stanisława, Mateusz Walewski (red.)
Rok wydania: 
2000
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-7178-210-1
Wydawca/cy: 
CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych
Numer w starym katalogu: 
02978, 02979

Publikacja składa się z referatów przygotowanych na międzynarodową konferencję, która odbyła się w 1998 r. Cz. I - Rynek pracy i jego instytucje (m.in. Rola instytucji rynku pracy w tworzeniu dynamicznego zatrudnienia; Czy szkolenie przynosi korzyści?...); Cz. II - Warunki i bariery elastyczności oraz mobilności na rynku pracy; Cz. III - Kwalifikacje, kapitał społeczny i reformy polityki społecznej a rynek pracy; Cz. IV - Restrukturyzacja przemysłu a rynek pracy; Cz. V - Restrukturyzacja rolnictwa a rynek pracy.

Labor, Employment and Social Policies in the EU Enlargement Process

Changing Perspectives and Policy Options
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Funck Bernard
Pizzati Lodovico
Rok wydania: 
2002
Miejsce wydania: 
Waszyngton
ISBN: 
0-8213-5008-0
Wydawca/cy: 
The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank
Numer w starym katalogu: 
04168

Składające się z pięciu części opracowanie zagadnień dotyczących pracy, zatrudnienia oraz polityki socjalnej w procesie rozszerzenia Unii Europejskiej. Poszczególne części dotyczą: rynku pracy w Europie Środkowo-Wschodniej, analizy poprzednich rozszerzeń Unii, różnic w zatrudnieniu w poszczególnych rejonach Europy, polityki społecznej i ochrony zatrudnienia oraz ochrony przed wykluczeniem społecznym. Ponadto w książce zawarte są tabele, wykresy i statystyki obrazujące dane zagadnienia.

Klub pracy

Seria: Instytucje rozwoju lokalnego
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Rojtek Renata
Rok wydania: 
1996
Miejsce wydania: 
Katowice
Wydawca/cy: 
PIL
Numer w starym katalogu: 
02197, 04296

Poradnik pomagający odpowiedzieć na pytania dotyczące instytucji, jaką są kluby pracy, do czego służą i jakie warunki powinny być spełnione przy ich tworzeniu.

Strategie zatrudnienia organizacji międzynarodowych: UE, MOP, OECD

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Boruta Irena
Rok wydania: 
2002
Miejsce wydania: 
Warszawa
Wydawca/cy: 
Instytut Spraw Publicznych
Numer w starym katalogu: 
04173

W publikacji „w pierwszej kolejności omówiona zostanie strategia zatrudnienia UE, a następnie MOP i OECD. W dalszej kolejności omówiony zostanie dotychczasowy wpływ wymienionych strategii na rozwiązania polskie. Opracowanie zakończą sugestie co do sposobu wykorzystania w Polsce omówionego dorobku światowego, sformułowane w nawiązaniu do strategii gospodarczej Rządu „Przedsiębiorczość – rozwój – praca”.

Nadzieja rynku pracy

Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Klich Jacek (red.)
Rok wydania: 
2000
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-86917-29-6
Wydawca/cy: 
Instytut Spraw Publicznych
Numer w starym katalogu: 
03341, 03522, 03523

„(…) książka prezentuje wyniki badań nad dynamiką sektora małych i średnich przedsiębiorstw w latach 1990-1997 w aspekcie tworzenia miejsc pracy. Wykorzystując oryginalną metodologię oraz bazę danych autorzy wykazują, iż w grupie małych i średnich przedsiębiorstw firmy krajowych inwestorów tworzą największą liczbę nowych miejsc pracy.

Polski talk show: Dialog społeczny a integracja europejska

EU-monitoring V
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Hausner Jerzy
Mirosława Marody (red.)
Rok wydania: 
2001
Miejsce wydania: 
Kraków
ISBN: 
83-911367-9-5
Wydawca/cy: 
Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Fundacja im. Friedricha Eberta
Numer w starym katalogu: 
03179

Piąty raport z cyklu „EU-monitoring”, poświęcony problematyce dialogu społecznego w Polsce, a w nim: Podstawowe problemy gospodarki, państwa i społeczeństwa w latach 2000-2001 i ich odbicie w dyskursie społecznym (gospodarka, rolnictwo, prawo, polityka, społeczeństwo); Rynek pracy w Polsce: percepcja i rzeczywistość (tworzenie i likwidacja miejsc pracy, efektywny rynek i dostępność miejsc pracy, nierówności płac); Polskie oblicza dyskursu społecznego oraz Podsumowanie: dialog, władza, rozwój.

Subskrybuje zawartość