sprawozdawczość finansowa

Dokumentacja organizacyjna i rachunkowa stowarzyszeń i fundacji

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Dworowska Wioletta
Rok wydania: 
2006
Miejsce wydania: 
Gdańsk
ISBN: 
83-7426-249-4
Wydawca/cy: 
Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o.
Numer w starym katalogu: 
04197

W opracowaniu zaprezentowano dokumentację niezbędną w funkcjonowaniu organizacji pozarządowych. Zamieszczono dokumenty związane z zakładaniem i działalnością stowarzyszeń i fundacji (rejestracja, statut, wybór władz, ubieganie się o status organizacji pożytku publicznego, podjęcie działalności gospodarczej), dokumentację rachunkową (polityka rachunkowości, inwentaryzjacja, sprawozdawczość finansowa) oraz najczęściej wykorzystywane umowy cywilnoprawne. Wszelkie dokumenty zostały przykładowo wypełnione i opatrzone komentarzem ułatwiającym przygotowanie dokumentacji.

Subskrybuje zawartość