zasada partnerstwa

Stanowisko OFOP w sprawie realizacji zasady partnerstwa – odpowiedź na ankietę MRR

W połowie lipca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przesłało do Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych ankietę dotyczącą jakości realizacji zasady partnerstwa w obecnym okresie programowania 2007-2013.

Wyzwania dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego

Budowanie społeczeństwa obywatelskiego, a co za tym idzie, także udział przedstawicieli zorganizowanych obywateli w debacie publicznej czy w tworzeniu polityk publicznych, wymaga wykorzystania świadomości, umiejętności, kompetencji i zasobów tkwiących w obywatelach i ich organizacjach.

Drugi raport Repozytorium OFOP

18 kwietnia opublikowaliśmy drugi raport Repozytorium OFOP. Prezentujemy w nim naruszenia przez polski rząd zasady pomocniczości i partnerstwa we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Okres ujęty w raporcie obejmuje piętnaście miesięcy od zmiany rządu po wyborach parlamentarnych (od listopada 2015 do lutego 2017). Dotarło do nas w tym czasie 39 przykładów naruszeń w 17 ministerstwach.

Raport Repozytorium OFOP

17 naruszeń w ośmiu ministerstwach dokumentuje pierwszy raport z cyklu Repozytorium OFOP. Zaprezentowano w nim naruszenia przez polski rząd zasady pomocniczości i partnerstwa we współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Umowa Partnerstwa i krajowe programy operacyjne na ostatniej prostej

W dniu 20 listopada Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego pozytywnie (z zastrzeżeniami) zaopiniowała UP i krajowe programy operacyjne. 22 listopada pozytywną opinię o Umowie Partnerstwa wydała również Krajowa Rada Działalności Pożytku Publicznego. Między innymi te informacje pojawiły się podczas konferencji międzynarodowej V4 w Warszawie. Wręczono również nagrody za najbardziej partnerski komitet monitorujący.

Udział organizacji w monitorowaniu funduszy europejskich 2007-2013 - analiza

Tekst Doświadczenia organizacji pozarządowych w systemie monitoringu funduszy europejskich 2007-2013. Analiza przykładów powstał z intencją wykorzystania doświadczeń organizacji pozarządowych biorących udział w dialogu obywatelskim toczącym się na forach komitetów monitorujących programy operacyjne dofinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Już jutro odbędzie się Krajowe Forum Terytorialne poświęcone zasadzie partnerstwa.

W środę 12 września odbędzie się wyjątkowe dla trzeciego sektora posiedzenie jednego z najważniejszych ciał dialogu obywatelskiego, zwanego Krajowym Forum Terytorialnym ( więcej nt. KFT znajdziesz pod tym linkiem).

Subskrybuje zawartość