List OFOP nt nowelizacji ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Zarząd Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych wystosował do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisława Komorowskiego list na temat rządowego projektu nowelizacji ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Zarząd Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych wystosował do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisława Komorowskiego list na temat rządowego projektu nowelizacji ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. List do pobrania w pilku pdf.

Warszawa, 17 września 2011 r.

Szanowny Pan
Bronisław Komorowski
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa

Zarząd Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych zwraca się do Pana Prezydenta z prośbą o zawetowanie przyjętego właśnie przez parlament rządowego projektu nowelizacji ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Przyjęty przez parlament projekt uważamy za nieskonsultowany i mamy nadzieję, że Pan Prezydent, jako strażnik Konstytucji, przychyli się do naszego stanowiska, iż taki tryb stanowienia prawa pozbawia obywateli gwarantowanego w niej prawa do wypowiadania się i bycia wysłuchanym w kwestiach, które ich dotyczą.

Ekspresowy tryb przygotowywania i procedowania tej ustawy sprawił, że ani organizacje pozarządowe i ich reprezentacje, ani ustawowe ciało dialogu, jakim jest Rada Działalności Pożytku Publicznego, nie miały okazji zapoznać się z projektem i wypowiedzieć na temat jego potencjalnych skutków.
Nie wypowiadamy się na temat potrzeby nowelizacji obowiązującej obecnie ustawy ani na temat samych jej zapisów zaproponowanych w rządowym projekcie (choć pojawiły się pierwsze niepokojące sygnały, że może mieć ona negatywne konsekwencje dla rozwoju współpracy między samorządami a organizacjami pozarządowymi), protestujemy przede wszystkim przeciwko trybowi jej uchwalenia, uniemożliwiającemu dokładne zapoznanie się z projektem i wnikliwą analizę jego skutków, a przecież ustawa ta może dotyczyć kilkudziesięciu tysięcy zarejestrowanych w Polsce organizacji pozarządowych.

Nie przesądzając o potencjalnych korzyściach i zagrożeniach, protestujemy przeciwko trybowi pomijającemu niezbędny – naszym zdaniem – proces konsultacji z zainteresowanymi środowiskami.

Liczymy na wsparcie Pana Prezydenta, pozostajemy z szacunkiem.

Za Zarząd OFOP,
Piotr Frączak