Projekty zrealizowane

"NGO bez barier"

Serwis NGO bez barier

Witamy i zapraszamy do zapoznania się ze stroną projektu „NGO bez barier”.

Serwis www.ngobezbarier.ofop.eu jest skierowany do wszystkich zainteresowanych tematem aktywności osób niepełnosprawnych w trzecim sektorze a...

„Jawnie, przejrzyście, odpowiedzialnie"

To projekt realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych i Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich, którego celem jest wypracowanie i upowszechnienie standardów działania organizacji pozarządowych i procedur ich wdrażania.

Badania sektora pozarządowego dowodzą, że organizacje często – z nieświadomości, niewiedzy lub lekceważenia – nie wypełniają swoich zobowiązań wobec państwa oraz opinii publicznej. Kontrola działalności organizacji...

Happening NGO bez barier

Happening NGO bez barier

Na ile polskie ngosy są dostępne i otwarte dla osób niepełnosprawnych? Jakie bariery czekają na osoby niepełnosprawne chcące pracować w organizacjach pozarządowych? Z jakimi trudnościami mogą spotkać się organizacje, które chciałyby mieć w swoim zespole pracownika niepełnosprawnego? Są w ogóle jakieś trudności czy może tylko stereotypy? HAPPENING NGO BEZ BARIER...