Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób wybieranych przez Walne Zebranie na okres trzech lat spośród przedstawicieli członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy przede wszystkim badanie wykonania budżetu, gospodarki finansowej oraz rachunkowości Stowarzyszenia oraz kontrolowanie zgodności działalności Zarządu i dyrektora biura ze Statutem i przepisami powszechnie obowiązującymi.

 


Komisja Rewizyjna (2015-2018)

Przewodniczący:
Filip Czernicki (Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych)

Pozostali Członkowie:
Jerzy Kwaczyński (PTTK Żyrardów)
Katarzyna Sadło (Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego)


Komisja Rewizyjna (2009-2012, druga kadencja 2012-2015)

Przewodniczący:
Filip Czernicki (Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych)

Pozostali Członkowie:
Jerzy Kwaczyński (PTTK Żyrardów)
Piotr Zalewski (Akademia Promocji Filmu)
 


Komisja Rewizyjna (2006 - 2009)

Przewodniczący:
Filip Czernicki (Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych)

Członkowie:
Anna Amsterdamska (Stowarzyszenie Właścicieli Lokali)
Aleksandra Priwieziencew (Polska Zielona Sieć)

 


Ostateczny skład Komisji Rewizyjnej (2003 - 2006)

Przewodnicząca:
Krystyna Bosak Bosakowska

Członkowie:
Aneta Jułkowska – Milke (Dolnośląski Związek Organizacji Pozarządowych WROS)
Bohdan Michalski (Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów)


Pierwszy skład Komisji Rewizyjnej (2003 - 2006)

Przewodnicząca:
Krystyna Bosak Bosakowska (Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości)

Członkowie:
Aneta Jułkowska-Milke (Dolnośląski Związek Organizacji Pozarządowych WROS)
Jan Brzost (Stowarzyszenie Forum Ząbkowickie)