Zarząd

Zgodnie ze Statutem, Zarząd OFOP-u składa się z sześciu członków, w tym Prezesa, wybieranych spośród uprawnionych przedstawicieli organizacji członkowskich, przez Walne Zebranie na okres czterech lat.

Zmiana połowy składu Zarządu następuje co dwa lata (tzw. kadencja rotacyjna).

Do kompetencji Zarządu należą m.in.: kierowanie bieżącymi sprawami Stowarzyszenia, realizacja budżetu Stowarzyszenia, uchwalanie, po przeprowadzeniu odpowiedniej konsultacji, stanowisk w sprawach o istotnym znaczeniu dla Stowarzyszenia i jego członków, powoływanie komisji eksperckich, w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami, reprezentacja Stowarzyszenia na zewnątrz, przyjmowanie nowych członków.

Skład Zarządu 2017-2020:

Prezes
Dariusz Supeł (Zwiazek Harcerstwa Polskiego)

Wiceprezeska

Weronika Czyżewska-Waglowska (Stowarzyszenie Dialog Społeczny)

Członkowie
Karolina Dreszer-Smalec (Fundacja na rzecz Collegium Polonicum)
Iwona Janicka (Fundacja Aktywności Lokalnej)
Przemysław Dziewitek (Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska)
Łukasz Domagała (Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT)

29 maja 2017 r. podczas Walnego Zebrania do zarządu zostali wybrani Karolina Dreszer-Smalec oraz Przemysław Dziewitek na drugą kadencję, a nową członkinią zarządu została Iwona Janicka z Fundacji Aktywności Lokalnej.


Na Walnym Zebraniu OFOP 7 czerwca 2013 roku odbyły sie wybory na trzy miejsca w Zarządzie. Kandydowali: Łukasz Broniszewski, Karolina Dreszer-Smalec, Przemysław Dziewitek, Krzysztof Hołyński, Teresa Rękosiewicz, Barbara Skórzyńska, Łukasz Salwarowski , Jacek Węsierski. Do nowego Zarządu OFOP weszli: Łukasz Broniszewski, Karolina Dreszer-Smalec, Przemysław Dziewitek. Osoby, które nadal pozostają członkami Zarządu to: Piotr Frączak i Dariusz Supeł. Po śmierci Wiceprezeski Marzeny Mendzy-Drozd Zarząd był tymczasowo pięcioosobowy.

Na Walnym Zebraniu OFOP 23 czerwca 2014 roku odbyły się wybory uzupełniające na jedno miejsce w Zarządzie. Kandydowali: Ewa Borek i Michał Braun. Nowym członkiem Zarządu został Michał Braun, obecnie skład Zarządu jest ponownie sześcioosobowy.

31 maja 2016 roku, podczas Walnego Zebrania Członków, odbyły się uzupełniające wybory do Zarządu OFOP w miejsce Michała Brauna. Swoje kandydatury zgłosili: Łukasz Domagała (Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT),  Bartłomiej Engelbrecht (Federacja Organizacji Pozarządowych) i Piotr Nowacki (Chrześcijańska Służba Charytatywna). N owym członkiem Zarządu został Łukasz Domagała.


Skład Zarządu 2016-2017:

Prezes
Dariusz Supeł (Zwiazek Harcerstwa Polskiego)

Wiceprezeski

Weronika Czyżewska-Waglowska (Stowarzyszenie Dialog Społeczny)
Karolina Dreszer-Smalec (Fundacja na rzecz Collegium Polonicum)

Członkowie
Łukasz Broniszewski (Fundacja Stabilo)
Przemysław Dziewitek (Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska)
Łukasz Domagała (Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT)


Skład Zarządu 2015-2017:

Prezes
Dariusz Supeł (Zwiazek Harcerstwa Polskiego)

Wiceprezeski

Weronika Czyżewska (Stowarzyszenie Dialog Społeczny)
Karolina Dreszer-Smalec (Fundacja na rzecz Collegium Polonicum)

Członkowie

Michał Braun (Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach) - zawieszony na własny wniosek od 20 lipca 2015, 11 sierpnia 2015 złożył rezygnację w związku z podjęciem działań politycznych
Łukasz Broniszewski (Fundacja Stabilo)
Przemysław Dziewitek (Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska)

 


Skład Zarządu 2013-2015:

Prezes
Piotr Frączak (Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego)

Wiceprezesi
Karolina Dreszer-Smalec (Fundacja na rzecz Collegium Polonicum)
Dariusz Supeł (Zwiazek Harcerstwa Polskiego)

Członkowie
Łukasz Broniszewski (Fundacja Stabilo)
Przemysław Dziewitek (Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska)
Michał Braun (Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach) - od 2014r.

 


Skład Zarządu 2009-2013:

Prezes
Piotr Frączak (Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego)

Wiceprezesi
Marzena Mendza-Drozd (Stowarzyszenia na rzecz FIP)
Dariusz Supeł (Zwiazek Harcerstwa Polskiego)

Członkowie
Piotr Drygała (Stowarzyszenie "Zielone Zagłębie")
Teresa Rękosiewicz (Fundacja "Odzew")
Joanna Romańczyk (Śląska Liga Walki z Rakiem)

 


Skład Zarządu (2006-2009):

Prezes

Marcin Dadel (Stowarzyszenie Klon/Jawor)

Wiceprezesi

Piotr Frączak (Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego)

Urszula Jaworska (Fundacja Urszuli Jaworskiej)

Członkowie

Jan Bazyl (Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA)

Irena Fugalewicz (Fundacja dla Śląska)

Paweł Korliński (Stowarzyszenie Monar)

Karolina Pomian (Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych)

Dariusz Supeł (Związek Harcerstwa Polskiego)

Lidia Urbaniak (Dolnośląskie Forum Stowarzyszeń i Środowisk Kobiecych)

 

W 2007 roku miejsce Jana Bazyla zajęła Agnieszka Sowczak.

W 2008 roku Marcin Dadel zrezygnował z funkcji prezesa, na jego miejsce został wybrany Piotr Frączak.


Ostateczny skład Zarządu 2003-2006:

Prezes:
Marcin Dadel (Stowarzyszenie Klon/Jawor)
Wiceprezesi:
Piotr Frączak (Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego)
Witold Monkiewicz (Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej)
Sekretarz:
Filip Czernicki (Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych)
Skarbnik:
Piotr Zalewski (Fundacja Akademia Promocji Filmu)
Członkowie:
Jacek Sutryk (Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych)
Scholastyka Śniegowska (Stowarzyszenie MONAR)
Piotr Todys (Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA)
Jacek Weiss (Instytut Na Rzecz Edukacji Kulturalnej)
 

Pierwszy skład Zarządu 2003-2006:

Prezes
Piotr Wyszomirski (Stowarzyszenie Popierania Inicjatyw Społecznych)

Wiceprezesi
Marcin Dadel (Stowarzyszenie Klon/Jawor)
Jacek Weiss (Instytut Na Rzecz Edukacji Kulturalnej)

Skarbnik:
Joanna Krasnodębska (Stowarzyszenie Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT)

Sekretarz:
Filip Czernicki (Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych)

Członkowie:
Tadeusz Miśkowicz (Forum Stowarzyszeń Przedsiębiorczości Regionu Małopolskiego)
Witold Monkiewicz (Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej)
Jacek Sutryk (Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych)
Piotr Zalewski (Fundacja Akademia Promocji Filmu)


 

Poszukujemy osoby do współpracy przy koordynacji zadań w ramach projektu „Obywatele dla Zdrowia”

Poszukujemy osoby do współpracy przy koordynacji zadań w ramach projektu „Obywatele dla Zdrowia” współfinansowanego ze środków unijnych.

Zlecenie obejmuje realizację zadań wynikających z projektu, w szczególności organizację 5 jednodniowych spotkań i 2 dwudniowych warsztatów dla 15 osób w okresie maj-listopad 2017 w wymiarze ok. 40-70 godz/m-c.

Dołącz do zepołu VIII OFIP-u!

Poszukujemy osób do współpracy przy organizacji VIII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych, które odbędzie się w połowie września 2017 r.

 

 

Szukamy pracownika/pracowniczki do Programu Monitoringu Funduszy Europejskich!

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) szuka pracownika/pracowniczki do Programu Monitoringu Funduszy Europejskich na stanowisku koordynator/koordynatorka projektów.

 

Zadania:

  1. koordynacja projektów i działań w ramach programu, realizacja zadań i nadzór nad budżetami, prowadzenie dokumentacji projektowej,

  2. monitoring źródeł informacji dotyczących funduszy europejskich 2014-2020,

W dniu 3 października 2016r. biuro OFOP nieczynne.

Informujemy, że w dniu 3 października 2016 r. biuro OFOP będzie nieczynne. 

Zapraszamy do kontaktu z nami we wtorek, 4 października.

 

 

W dniach 7-8 lipca biuro OFOP nieczynne.

Informujemy, że ze względu na szczyt NATO w dniach 7-8 lipca biuro OFOP będzie nieczynne. Zachęcamy do kontaktowania się z nami w tym czasie mailowo.

Wolontariat w Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych - Warszawa

Zapraszamy wolontariuszy do współpracy z Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych przy działaniach z zakresu rzecznictwa, monitoringu funduszy europejskich, współpracy z organizacjami członkowskimi oraz biblioteki.

Federacja prowadzi szereg działań wspierających inne organizacje, przede wszystkim w sposób systemowy, np. poprzez udział w konsultacjach przepisów prawnych.