Instytut Spraw Obywatelskich w ramach inicjatywy Centrum KLUCZ zaprasza ngo na bezpłatne szkolenia i doradztwo

Dotyczy organizacji członkowskiej: 

Centrum KLUCZ zaprasza na I edycję bezpłatnych szkoleń oraz specjalistycznego doradztwa dla organizacji pozarządowych oraz spółdzielni socjalnych z terenu województwa łódzkiego. 

 

I edycja szkoleń odbędzie się w Łodzi w terminach 29-30 X oraz 18-19 XI.

II edycja szkoleń i doradztwa odbędzie się w Tomaszowie Mazowieckim (13-14 XI oraz 27-28 XI)

III edycja szkoleń i doradztwa odbędzie się w Skierniewicach (grudzień 2014) (4-5 XII oraz 11-12 XII)

 

Przygotowaliśmy dla Państwa:

 • Dwudniowe szkolenie z pozyskiwania funduszy w organizacjach pozarządowych
 • Dwudniowe szkolenie z budowania strategii promocji oraz sprzedaży produktów i usług
 • 3 godziny specjalistycznego doradztwa

 

Szkolenie I. „Innowacje w pozyskiwaniu funduszy dla ngo”

Prowadzący Rafał Górski (Instytut Spraw Obywatelskich w Łodzi, Grupa INSPRO Spółka z o.o.)

Data: 29-30 października 2014

Miejsce: Łódź (szczegółowe informacje podamy uczestnikom)

Korzyści:

 • Poznasz specyfikę pozyskiwania środków finansowych przez organizacje pozarządowe
 • Dowiesz się o sposobach zbierania funduszy z czterech źródeł: darczyńców instytucjonalnych, darczyńców indywidualnych, działalności gospodarczej i biznesu.
 • Poznasz innowacyjne narzędzia i publikacje ułatwiające pozyskiwanie funduszy dla ngo.

Szkolenie będzie prowadzone z wykorzystaniem innowacyjnego narzędzia ZING.  ZING jest używany do zwiększenia interakcji i wymiany wiedzy między uczestnikami szkoleń. Wspiera proces decyzyjny, zbiera cenne opinie wszystkich uczących się osób... Firmy takie jak ABN AMRO, Siemens, czy McKinsey stosują narzędzia i metodologie ZING w procesie generowania nowych pomysłów, formułowania strategii, planowania projektów czy sesji transferu wiedzy.

 

Szkolenie II „Strategie promocji podmiotu ekonomii społecznej i sprzedaży jego produktów/usług.” Prowadzący Szymon Sikorski (Publicon).

Data: 18-19 listopada 2014

Miejsce: Łódź (szczegółowe informacje podamy uczestnikom)

 

Korzyści:

 • Umiejętność samodzielnego przygotowania, przeprowadzenia i ewaluacji kampanii promocyjnej produktów i usług.
 • Znajomość podstawowych terminów i trendów z zakresu marketingu.
 • Umiejętność budżetowania i oszacowania kampanii promocyjnej
 • Podniesienie kompetencji strategicznych uczestników

Uczestnicy  szkoleń otrzymają praktyczne poradniki, których wydawcą jest Instytut Spraw Obywatelskich:

 • „Centrum KLUCZ. Poradnik dla prowadzących biznes społeczny”
 • „Kuźnia kampanierów. Poradnik walczących społeczników”.

W trakcie szkoleń i doradztwa będą wykorzystywane innowacyjne materiały i narzędzia, m.in. ZING oraz Karty Business Model Poker.

 

W ramach szkoleń zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat ukończenia szkoleń
 • nocleg i wyżywienie
 • ubezpieczenie

 

DORADZTWO:

Dla każdego podmiotu przygotowaliśmy 3 godziny specjalistycznego doradztwa, prowadzonego przez specjalistów i praktyków z zakresu:

 • Doradztwo prawne w zakresie prowadzonej działalności, w tym m.in. dotyczące rozpoczynania działalności ekonomicznej, zmian w statucie, przeznaczania darowizn i 1% na działania organizacji, sprawozdawczości do DPP MPiPS, GUS, KRS, MEN, US, itd.;
 • Konsultacji merytorycznej i formalnej składanych wniosków o dofinansowanie;
 • Tworzenia strategii fundraisingowej dla organizacji, w tym np. tworzenie profili darczyńcy, dobór kanałów i narzędzi oraz sposobów komunikacji;
 • Doradztwo księgowo-podatkowe, w tym w szczególności w zakresie tworzenia komentarza zarządczego, księgowań działalności statutowej nieodpłatnej, odpłatnej i gospodarczej, kadr i płac, sprawozdawczości i formalności względem nadrzędnych organów;
 • Budowania strategii marki, tj. np. wybór kanałów komunikacji, tworzenie skutecznych tekstów PR, kontaktów z mediami, wyglądu www oraz materiałów promocyjnych, itp.;
 • Tworzenia strategii promocji i sprzedaży produktów i usług, w tym pozyskiwanie kontrahentów biznesowych, przygotowywanie oferty dla biznesu, administracji publicznej, klientów indywidualnych, innych PES;
 • Wykorzystywania nowych technologii do zwiększenia rozpoznawalności PES;

Doradztwo będzie prowadzone na terenie woj. łódzkiego, w miejscu i czasie dogodnym dla obu Stron.

Informujemy, że w momencie zakwalifikowania się do udziału w projekcie, PES zobowiązuje się do udziału w pełnym cyklu szkoleniowo-doradczym. Na szkoleniach PES reprezentuje jedna osoba.

 

Zapisy do 22 października 2014 (edycja I - Łódź). Oferta limitowana!

 

Szczegóły i zapisy na STRONIE.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt: Patrycja Kołomańska, tel.: 519 300 646; 42 630 17 49 lub e-mail: [email protected]

 

 

Dotyczy organizacji członkowskiej: