Nowa organizacja w OFOP - Fundacja 2035

Dotyczy organizacji członkowskiej: 

Fundacja 2035

Misja:  Społeczeństwo jutra budujemy dziś pamiętając o wczoraj

Fundacja 2035 działa od 23 maja 2013 roku w woj. łódzkim. Naszą misją jest budowa społeczeństwa przyszłości z uwzględnieniem prognozy demograficznej przewidującej, że w 2035 r. ponad 40% mieszkańców ziemi łódzkiej (i kraju)  będzie w wieku 50+. Działamy na rzecz nowoczesnych, prospołecznych i obywatelskich przygotowań do zmian, jakie przyniesie demograficzna rewolucja, tak aby pokolenia żyły razem, a nie obok siebie. Aby umiały i chciały dzielić przestrzeń publiczną partnersko i przyjacielsko, nie konfrontacyjnie i wrogo. Rozumiały się i wspierały. Stawiamy na współpracę i dialog międzypokoleniowy.

 

Dotychczasowe działania obywatelskie:

·         Zainicjowanie powołania Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Polityki Demograficznej i Współpracy Międzypokoleniowej przy UM w Łodzi. Przewodniczymy jej pracom. KDO skupia 12 ngo. W spotkaniach uczestniczą też osoby niezrzeszone.

·         Zainicjowanie cyklu Międzypokoleniowych Debat Łodzian „Łódź miastem wielu pokoleń” w Centrum Festiwalu Łódź Miasto 4 Kultur.

·         Udział w konsultacjach dotyczących Założeń Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście Łodzi na lata 2015-2020 (jako prowadzący konsultacje oraz jako opiniujący założenia eksperci w obszarach „Marginalizacja osób starszych” i „Niedostateczne formy promowania zdrowego trybu życia”)

·         Udział w cyklicznych spotkaniach Forum dyskusyjnego organizacji pozarządowych działających na rzecz osób starszych.

 

Dotychczasowe realizowane projekty:

·         ASOS 2014 „Nasza Przyjazna Przestrzeń” – dofinansowany przez MPiPS projekt partnerski z Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS dotyczący upowszechniania wśród pokolenia 60+ wiedzy dotyczącej partycypacji społecznej i obywatelskiej oraz wspierania takich działań

·         FIO 2014  „Aktywni, kompetentni, kreatywni 55+” – dofinansowany przez MPiPS projekt partnerski ze Stowarzyszeniem Edukacyjne Centrum Integracji Międzypokoleniowej HIPOKAMP dotyczący rozwoju aktywności społecznej oraz poznawania i świadomego wykorzystywania różnych narzędzi partycypacji przez seniorów z województwa łódzkiego zaangażowanych w dziennikarstwo obywatelskie. 

·         „Nordic Walking dla początkujących” – finansowany od 2014 roku (w 2013 realizowany jako działania wolontaryjne) przez Wydział Sportu UMŁ i Stowarzyszenie HIPOKAMP partnerski projekt dotyczący aktywizacji ruchowej osób starszych

·         Edukacja cyfrowa pokolenia 50+ - realizowane wolontaryjnie działania na rzecz edukacji cyfrowej osób starszych. Działanie wspierane jest organizacyjnie przez Zespół ds. Seniorów UMŁ. Członkowie fundacji są przeszkolonymi wolontariuszami - Latarnikami Polski Cyfrowej Równych Szans. Do wejścia do cyfrowego świata zachęciliśmy dotąd z ponad 950 seniorów ( prawie 300 godzin zajęć i warsztatów komputerowych)

 

Najbliższe plany

·         Stworzenie wspólnie z ngo i grupami nieformalnymi wspólnie dzielonej przestrzeni nazwanej roboczo Międzypokoleniowy Społeczny Dom Kultury na Starym Polesiu, dzielnicy Łodzi poddawanej rewitalizacji społecznej.

·         Upowszechnianie potrzeby profesjonalizacji usług i działań na rzecz osób starszych jako Pracownia Pro Age, stowarzyszenie organizacji i instytucji działających na rzecz geronto- technologii i edukacji gerontologicznej

 

Więcej na stronie www.2035.pl

 

Manifest Fundacji 2035

 

Kim jesteśmy?

Jesteśmy grupą ludzi w różnym wieku i różnych zawodów.  Łączy nas ciekawość świata, radość życia i pasja działań twórczych. W 2035 roku będziemy…  dużo starsi, ale nadal pełni pozytywnej energii.  Bo czy wiek musi oznaczać rezygnację z aktywności, rozwoju, przyjemności ?

Obok nas za progiem 60-ciu lat będzie wówczas ponad 40 procent Polaków. Także Ty. Fajnie byłoby odbyć tę podróż wspólnie. Mieć wpływ na wybór kierunków, tempo marszu, przystanki. Wspólnie ukształtować przyszłość pamiętając o wczoraj. Stworzyć sieć pokolenia.

 

Dokąd zmierzamy?

W 2035 roku wszystko może być inne niż dziś, bardziej przyjazne, kolorowe, respektujące uniwersalne wartości. Widok osoby starszej z jej ograniczeniami i ułomnościami przyjmowany będzie naturalnie, bez wartościowania i ocen. Jej aktywność społeczna, kulturalna i fizyczna również. 

W miastach, miasteczkach i na wsiach wspólną przestrzeń wyznaczą potrzeby uniwersalnego społeczeństwa, w którym każda grupa wiekowa ma równe prawa, choć odmienną specyfikę. Obywatele seniorzy uwierzą w siebie. Będą wiedzieć, jak i do kogo o swoich oczekiwaniach mówić, by zostały spełnione. 

Biznes dostrzeże ogromny ekonomiczny potencjał seniorów. Powstaną nowe sektory gospodarki i usług. Wspólnie zadbamy o to, by ich produkty były faktycznie przydatne, funkcjonalne i ładne. Taki „srebrny design”.  Twórcza międzypokoleniowa wymiana doświadczeń i myśli pozwoli każdemu na aktywność zawodową i społeczną bez limitu czasu i wieku.

Osoby starsze potrzebujące intymności i poczucia bezpieczeństwa znajdą je w specjalnych strefach. Tu w gronie rówieśników łatwiej im będzie realizować marzenia i pasje. W swoim tempie i stylu.

A chorzy, samotni, cierpiący po bolesnych stratach? Dzięki zbudowanej wspólnie pokoleniowej sieci wsparcia, poczują się jak nigdy dotąd zaopiekowani. Otoczeni  serdeczną troską i sąsiedzkim ciepłem.

 

Jak widzisz  wiemy, dokąd zmierzamy. Ale odpowiedzi na pytanie „Jak tam dojść?” chcemy poszukać wspólnie z Tobą. Zapraszamy do nowej pokoleniowej przygody. Wywołajmy srebrne tsunami. Zmieńmy siebie i świat wokół. Bo chyba…  nie mamy wyjścia.

Dotyczy organizacji członkowskiej: