Pacjenci Decydują - pacjenci inicjują dialog społeczny w ochronie zdrowia

Dotyczy organizacji członkowskiej: 

W ostatnich dniach w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" w Warszawie została zainaugurowana II edycja projektu edukacji organizacji pacjenckich z zakresu dialogu społecznego i partycypacji w procesie podejmowania decyzji w ochronie zdrowia. Projekt Pacjenci Decydują inicjujący dialog społeczny w ochronie zdrowia jest otwarty dla wszystkich organizacji pacjenckich i zakłada organizację cyklu 20 szkoleń i warsztatów w całej Polsce. Projekt jest współfinansowany z Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji.

Więcej informacji na temat projektu znajdą Państwo w załączonej informacji prasowej oraz na stronie pacjencidecyduja.pl. 

 

INFORMACJA PRASOWA: Warszawa, 24.11.2014 

W sobotę 15 listopada 2014 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" w Warszawie została zainaugurowana II edycja projektu edukacji organizacji pacjenckich z zakresu dialogu społecznego i partycypacji w procesie podejmowania decyzji w ochronie zdrowia. Projekt rozwoju pacjentów jako strony dialogu społecznego w ochronie zdrowia został zainicjowany przez Fundację MY Pacjenci i prowadzony jest we współpracy z Fundacją Urszuli Jaworskiej, Fundacją Aktywnych Pacjentów ARGUS, Centrum Informacji o Leku oraz Fabryką Komunikacji Społecznej. W spotkaniu otwierającym cykl szkoleń i warsztatów wzięło udział ponad 40 liderów organizacji pacjenckich z całej Polski. Podczas spotkania pacjenci poznawali proces tworzenia prawa i możliwości wywierania na nie wpływu przez pacjentów i obywateli, a także uczyli się, jaka jest rola organizacji pacjenckich w dialogu z administracją publiczną.

Podczas spotkania inaugurującego II edycji projektu Pacjenci Decydują Rafał Szymczak z Fundacji ARGUS powiedział, że w ochronie zdrowia kapitał społeczny nie jest w pełni wykorzystany. Znacznie lepiej jako obywatele radzimy sobie ze wskazywaniem kierunków zmian w innych obszarach takich jak: edukacja, ustawa śmieciowa czy wolność w Internecie niż w ochronie zdrowia. Warto wzmocnić głos pacjentów i obywateli w tym obszarze.

Urszula Jaworska zwróciła uwagę na wpływ braku dialogu społecznego na jakość tworzonego prawa. Brak dialogu społecznego w zdrowiu powoduje, że od lat tworzymy złe prawo. Złe prawo oznacza system ochrony zdrowia, który ignoruje potrzeby pacjentów. Nic się nie zmieni dopóki nie zaprosimy pacjentów i innych uczestników dialogu o zdrowiu do stołu obrad.

Zdrowie jest dla nas najważniejszą wartością, powinniśmy więc jako obywatele zabierać odważniej głos w sprawach dotyczących kierunków zmian w systemie ochrony zdrowia. Naszą rolą jest wspieranie administracji publicznej w podejmowaniu reform, które wychodzą naprzeciw potrzebom pacjentów i obywateli, powiedziała Ewa Borek, Prezes Fundacji MY Pacjenci. Dlatego też, w ramach projektu Pacjenci Decydują zaplanowano w całej Polsce cykl 20 szkoleń rozwijających umiejętności dialogu społecznego w społeczności pacjenckiej oraz warsztatów poświęconych konsultacjom społecznym wybranego projektu ustawy z zakresu ochrony zdrowia.

W ramach projektu rozbudowana zostanie platforma internetowa porządkującą informacje na temat bieżących konsultacji społecznych i wspierająca proces zajmowania w nich stanowiska przez organizacje pacjenckie, pacjentów i obywateli. Projekt jest otwarty dla wszystkich organizacji pacjenckich w Polsce, materiały szkoleniowe oraz narzędzia informatyczne wspomagające konsultacje udostępniane są na stronie internetowej projektu www.pacjencidecyduja.pl. Organizacje pacjenckie zainteresowane wzięciem udziału w dialogu społecznym mogą znaleźć tam więcej informacji oraz zgłaszać swój udział na adres mailowy podany w informacji o projekcie. Aktualnie planowane są spotkania regionalne w wybranych miastach Polski: w Krakowie, Wrocławiu, Katowicach, Poznaniu, Gdańsku, Białymstoku, Olsztynie, Lublinie, Łodzi i Warszawie.

Projekt jest współfinansowany z Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji (www.ngofund.org.pl), którego operatorem jest Fundacja Batorego.

 

KONTAKT
Ewa Borek
[email protected]
+48 602 23 64 73

 

Fundacja MY Pacjenci wspiera partycypację pacjentów w podejmowaniu decyzji w ochronie zdrowia i zapewnia wsparcie eksperckie organizacjom pacjenckim, żeby komunikowały skuteczniej swoje problemy i potrzeby. Fundacja prowadzi działalność naukową, badawczą, doradczą i szkoleniową dla pacjentów i ich organizacji. www.mypacjenci.org

Fundacja Urszuli Jaworskiej założona w 1997 roku, pierwotnie zajmowała się tylko tworzeniem Rejestru Dawców Szpiku, transplantacjami szpiku i narządów. Od kilku lat jej głównym celem działalności jest pomoc dla ludzi chorych na nowotwory oraz inne choroby przewlekłe i poprawa jakości opieki zdrowotnej w Polsce.http://fundacjauj.pl

Fundacja Argus skupia ekspertów z zakresu prawa medycznego i specjalizuje się w zapewnianiu wsparcia prawnego dla organizacji pacjenckich. Fundacja wspiera pacjentów w ich wysiłkach na rzecz wydłużania okresu sprawności, przygotowywaniu ekspertyz prawnych i animowaniu dyskusji dotyczącej funkcjonowania systemów zabezpieczenia społecznego w Polsce. http://fundacjaargus.pl

Centrum Informacji o Leku (CIL) jest pierwszym i jedynym w Polsce fachowym serwisem informacji o lekach, prowadzonym w oparciu o uznane polskie i zagraniczne źródła informacji. Misją CIL jest udostępnianie i propagowanie wiedzy na temat leków oraz bezpiecznego ich stosowania. Na platformie CIL można zadać pytanie dotyczące produktów leczniczych oraz sprawdzić ceny leków refundowanych (współpraca z lekarzami i farmaceutami). http://www.leki-informacje.pl

Fabryka Komunikacji Społecznej (FKS) jest agencją reklamową specjalizującą się w marketingu społecznym. Jej głównymi obszarami działalności są badania, opracowywanie strategii, planowanie oraz realizowanie kampanii o charakterze społecznym. FKS jest wydawcą portalu kampaniespoleczne.pl – serwisu, który kompleksowo porusza tematykę kampanii społecznych i oferuje największą w Polsce bazę wiedzy i case studies z tego obszaru. http://www.fks.com.pl