Ogólnopolska debata – III Sektor dla Polski

Tytuł projektu: „Ogólnopolska debata – III Sektor dla Polski”

Grantodawca: Fundacja im. Stefana Batorego – Mechanizm Finansowy EOG

Czas trwania projektu: 03/2014-04/2016

Kwota dofinansowania dla OFOP: 575 590,00 zł

Zadanie: Ogólnopolska debata III sektor dla Polski Działanie 1 – Krajowy panel ekspertów (sporządzenie ekspertyz) Działanie 2 – VII Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych(OFIP) Działanie 3 – Konferencja „Rok po OFIP”

Rola OFOP: Lider