Ciała dialogu obywatelskiego

Ciała dialogu obywatelskiego są to organy składające się zarówno z przedstawicieli władz publicznych jak i organizacji pozarządowych, mające za zadanie wypracowanie ustaleń dotyczących celów, instrumentów oraz strategii wdrażania polityki publicznej. Są one organami doradczymi, konsultacyjnymi i opiniodawczymi dla władz państwowych, funkcjonującymi zarówno na poziomie regionalnym, krajowym jak i ogólnoświatowym.

Kontakt w OFOP: Agata Wiśniewska-Górczewska, [email protected]

W dniu 23 czerwca 2017 r. (piątek) w Gliwicach przy ul. Studziennej 6 (GCOP) odbędzie się spotkanie warsztatowe prowadzone przez członków i zastępców Komitetów Monitorujących RPO i PO WER. Tematem przewodnim spotkania będzie rozmowa na temat...

Wiele się słyszy, że fundusze unijne są w mniejszym stopniu dostępne dla organizacji pozarządowych w ramach perspektywy 2014-2020. Potrzebujemy jednak jako środowisko organizacji konkretnych danych na ten temat, po to, aby mieć argumenty do dalszego działania na rzecz zmian. W tym celu...

Chcesz podzielić się doświadczeniem, zasięgnąć porady, mieć wpływ na środki wydatkowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i zobaczyć, jak inne organizacje z województwa dolnośląskiego radzą sobie z realizacją projektów? Jeśli tak, to...

W dniu 25 maja 2017 r. w Warszawie odbędzie się spotkanie warsztatowe dla organizacji pozarządowych z województwa mazowieckiego, prowadzone przez członków i...

Wspólnie z Siecią Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT zapraszamy na ostatnie w tym roku webinarium, które odbędzie się już 29 grudnia (czwartek), w godz. 13.00-14.30, pn. „Partnerstwo Tematyczne – czym jest i jak może realizować swoje działania?...

Poniższy tekst dotyczy prac w ramach ciał dialogu obywatelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Komitetów Monitorujących. W związku z...