Ciała dialogu obywatelskiego

Ciała dialogu obywatelskiego są to organy składające się zarówno z przedstawicieli władz publicznych jak i organizacji pozarządowych, mające za zadanie wypracowanie ustaleń dotyczących celów, instrumentów oraz strategii wdrażania polityki publicznej. Są one organami doradczymi, konsultacyjnymi i opiniodawczymi dla władz państwowych, funkcjonującymi zarówno na poziomie regionalnym, krajowym jak i ogólnoświatowym.

Kontakt w OFOP: Agata Wiśniewska-Górczewska, [email protected]

Wspólnie z Siecią Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT zapraszamy na ostatnie w tym roku webinarium, które odbędzie się już 29 grudnia (czwartek), w godz. 13.00-14.30, pn. „Partnerstwo Tematyczne – czym jest i jak może realizować swoje działania?...

Poniższy tekst dotyczy prac w ramach ciał dialogu obywatelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Komitetów Monitorujących. W związku z...

Już niedługo odbędzie się spotkanie Stałej Konferencji ds. konsultacji Funduszy Europejskich.  Ale to nie koniec. Zbliża się Stała Konferencja ds. Strategicznej Mapy Drogowej, od lat działa Stała Konferencja Ekonomii Społecznej. Ciągle jeszcze wiele osób odnosi się...

Komitet Sterujący ds. koordynacji interwencji Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych (EFSI) w sektorze zdrowia został ostatecznie uzupełniony o troje reprezentantów organizacji pozarządowych.

Osoby te to:

Pani Renata Bukowska wraz dwojgiem innych kandydatów zostali przez Radę Działalności Pożytku Publicznego rekomendowani jako reprezentanci organizacji w GR ds. KSOW. Funkcję...

Od 6 kwietnia obowiązuje nowy SzOOP dla Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Program ten jest krajowym programem o najmniejszym budżecie (823,65 mln €) i koncentruje się na finansowaniu systemu funduszy europejskich.