ENNA

(The European Network of National Civil Society Associations) - "Parasol Parasoli"

ENNA to sieć organizacji „parasolowych” reprezentujących interesy sektora pozarządowego w poszczególnych krajach. Sieć zaczęła się tworzyć w 2009 roku a status prawny Organizacji Pozarządowej uzyskała po zarejestrowaniu w Brukseli w 2011  roku. OFOP był aktywnym członkiem założycielem sieci ENNA, a jej Prezydentką jest obecnie przedstawicielka OFOPu Anna Mazgal.

Członkami ENNA są obecnie 23 organizacje - z 21 krajów, w tym niebędących w Unii jak Turcja i Norwegia. Pośrednio ENNA zrzesza ponad 80 000 organizacji społecznych!

ENNA umożliwia współprace krajowych federacji m.in. w zakresie:

  • Upowszechniania i dzielenia się dobrymi praktykami wynikającymi z ich pracy
  • Współtworzenia polityk i stanowisk na tematy dotyczące sektora pozarządowego na poziomie Europejskim.
  • Prezentowania swojej pracy na rzecz organizacji członkowskich w kraju.

Więcej Informacji o sieci ENNA znajdziesz tu: http://enna-europe.org