Dokumenty

Dokumenty programujmące nowe fundusze europejskie Rządu RP i Komisji Europejskiej znajdą Państwo na stronie internetowej nowaperspektywa.ngo.pl

 

WYTYCZNE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH NA OKRES 2014-2020

/files/nowaperspektywa.ngo.pl/public/wytyczne


STANOWISKO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH  W SPRAWIE ZASAD WYBORU PROJEKTÓW NA OKRES 2014-2020

/files/nowaperspektywa.ngo.pl/public/zasadywybrpro


STANOWISKO ( II) OGÓLNOPOLSKIEJ FEDERACJI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W SPRAWIE POMOCY TECHNICZNEJ

/files/nowaperspektywa.ngo.pl/public/PT2


STANOWISKO GRUPY ROBOCZEJ DO SPRAW SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO W SPRAWIE KOMITETÓW MONITORUJĄCYCH W PRZYSZŁEJ PERSPEKTYWIE 2014-2020

/files/nowaperspektywa.ngo.pl/public/komitety.pdf


DRAFT STANOWISKA GRUPY ROBOCZEJ DO SPRAW SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO NA TEMAT POMOCY TECHNICZNEJ 2014-2020

/view/files.Download/draft_pt.pdf?file_id=890950&site_id=809586


STANOWISKO ORGANIZACJI W KWESTII NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W PRZYSZŁYM OKRESIE PROGRAMOWANIA :

files/nowaperspektywa.ngo.pl/public/niepelnosprawni_fe1420.pdf


 

UWAGI ORGANIZACJI EKOLOGICZNYCH DO ZAŁOŻEŃ UMOWY PARTNERSTWA :

files/nowaperspektywa.ngo.pl/public/Ekolodzy_o_ZUP.pdf

 


 

STANOWISKO FORUM AKTYWIZACJI OBSZARÓW WIEJSKICH W SPRAWIE ZAŁOŻEŃ UMOWY PARTNERSTWA :

files/nowaperspektywa.ngo.pl/public/Stanowisko_FAOW_ZUP.pdf

 


 

STANOWISKO POLSKIEJ SIECI LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W SPRAWIE ZAŁOŻEŃ UMOWY PARTNERSTWA :

files/nowaperspektywa.ngo.pl/public/PSLGD_O_ZUP.pdf

 


 

STANOWISKA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W SPRAWIE ZAŁOŻEŃ UMOWY PARTNERSTWA :

 

files/nowaperspektywa.ngo.pl/public/organizacje_o_ZUP.pdf

 


 

12 POSTULATÓW OFOP

 

/files/nowaperspektywa.ngo.pl/public/12_postulatow_OFOP.pdf

 STANOWISKO OFOP W SPRAWIE IDEI DOBREGO RZĄDZENIA:

 

/files/nowaperspektywa.ngo.pl/public/dobre_rzadzenie1.pdf

 


 

STANOWISKO OFOP W SPRAWIE GRANTU GLOBALNEGO:

 

/files/nowaperspektywa.ngo.pl/public/grant_globalny.pdf

 


 

STANOWISKO OFOP W SPRAWIE KOMITETÓW MONITORUJĄCYCH:

 

/files/nowaperspektywa.ngo.pl/public/komitety_monitorujace.pdf

 


 

STANOWISKO OFOP W SPRAWIE INNOWACJI SPOŁECZNYCH:

 

/files/nowaperspektywa.ngo.pl/public/innowacje_spoleczne.pdf

 


 

STANOWISKO OFOP W SPRAWIE ZASADY PARTNERSTWA:

 

/files/nowaperspektywa.ngo.pl/public/zasada_partnerstwa1.pdf

 


 

 

STANOWISKA OFOP W SPRAWIE  ROZPORZĄDZEŃ OGÓLNYCH WERSJA POLSKA I ANGIELSKA

 

    /files/nowaperspektywa.ngo.pl/public/uwagi_ofop_rozporzadz_ke uklad_problemowy_iv_2012_pl.pdf

    /files/nowaperspektywa.ngo.pl/public/_2012_eng.pdf

 


 

STANOWISKA OFOP SPRAWIE WSPÓLNYCH  RAM STRATEGICZNYCH ORAZ  WERSJA POLSKA I  ANGIELSKA

    

/files/nowaperspektywa.ngo.pl/public/stanowisko_ws._wrs_wersja_polska.pdf

/files/nowaperspektywa.ngo.pl/public/stanowisko_ws._wrs_wersja_angielska.pdf

 

 

Dokumenty programujmące nowe fundusze europejskie Rządu RP i Komisji Europejskiej znajdą Państwo na stronie internetowej nowaperspektywa.ngo.pl

Tekst Doświadczenia organizacji pozarządowych w systemie monitoringu funduszy europejskich 2007-2013. Analiza przykładów powstał z intencją wykorzystania doświadczeń organizacji pozarządowych biorących udział...