Harmonogram działań

04-10-2013

Rozpoczęły się konsultacje Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020

2 października rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (POPC). Wsparcie trafi na tworzenie sieci szerokopasmowych, rozwój e-usług publicznych na poziomie centralnym, e-integrację osób wykluczonych cyfrowo i aktywizację cyfrową społeczeństwa oraz upowszechnianie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

03-10-2013

Rozpoczęto konsultacje społeczne projektu Strategii rozwoju Polski Południowej do roku 2020

Od 11 września do 16 października 2013 r. trwają konsultacje społeczne projektu Strategii rozwoju Polski Południowej do roku 2020.

26-09-2013

Konsultacje projektu Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 - ostatnie spotkanie

Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (POPT). Ostatnie z cyklu spotkań odbędzie się w dniu 7 października 2013 r. w Krakowie (godz. 11.00, Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, ul. Basztowa 22, sala 201).

19-09-2013

Ruszyły konsultacje Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

3,7 mld euro zostanie w najbliższych latach przeznaczone na wsparcie reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, adaptacyjności, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. Program Wiedza Edukacja Rozwój będzie też wspierał innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową, wdrażanie w Polsce Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych oraz Gwarancji dla młodzieży.

Trwają konsultacje społeczne projektu PO Inteligentny Rozwój 2014-2020

9 września 2013 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR). Ich celem jest zebranie opinii i uwag na temat kierunków wsparcia proponowanych w ramach Programu.

02-09-2013

Ruszają konsultacje społeczne Programu Pomoc Techniczna 2014-2020

2 września 2013 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego rozpoczyna konsultacje społeczne projektu Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (POPT). Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag na temat kierunków wsparcia proponowanych w ramach POPT 2014-2020.

29-08-2013

Konsultacje społeczne Planów działania na lata 2014-2015 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Instytucja Pośrednicząca PO KL w województwie opolskim informuje, iż: od 28 sierpnia 2013r. do 11 września 2013 r. trwać będą konsultacje społeczne propozycji kryteriów dostępu i kryteriów strategicznych do Planów działania na lata 2014-2015, dla Priorytetów VI-IX wdrażanych w ramach komponentu regionalnego PO KL.

26-08-2013

Konsultacje społeczne projektu Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

26 sierpnia 2013 r. rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020). Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag na temat kierunków wsparcia proponowanych w ramach POIiŚ 2014-2020.

19-08-2013

Konsultacje projektu Umowy Partnerstwa w woj. opolskim

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Opolu zaprasza wszystkich zainteresowanych na konsultacje projektu Umowy Partnerstwa. Konferencja konsultacyjna odbędzie się w Opolu 28 sierpnia 2013 r. o godz. 14.00.

Konsultacje projektu Umowy Partnerstwa w woj. świętokrzyskim

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Umowy Partnerstwa dla regionu. Dokument ten ma określać kierunki interwencji polityki spójności, wspólnej polityki rolnej oraz wspólnej polityki rybołówstwa w Polsce w latach 2014-2020. Konsultacje odbędą się w Kielcach 22 sierpnia 2013 r. w godz. 12.30-15.00.

06-08-2013

Wytyczne dla regionów w sprawie funduszy 2014-2020 – włącz się

Stała konferencja do spraw konsultacji funduszy europejskich 2014-2020 chce stworzyć listę wytycznych (postulatów/zapisów), które zostaną przekazane do wszystkich regionów w związku z funduszami europejskimi na nową perspektywę. Są to pewne minimalne, uniwersalne wymagania dla Regionalnych Programów Operacyjnych. W związku z tym do 12 sierpnia 2013 zbierane są ramowe postulaty od przedstawicieli sektora pozarządowego.

31-07-2013

Konsultacje Projektu Uszczegółowienia RPO Województwa Śląskiego 2014-2020

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego informuje, że rozpoczęły się konsultacje Projektu Uszczegółowienia RPO WSL 2014-2020 przyjętego przez Zarząd Województwa Śląskiego 9 lipca 2013.

24-07-2013

Konsultacje projektu Regionalnego Programu Województwa Opolskiego 2014-2020

Zarząd Województwa Opolskiego zaprasza do konsultacji projektu Regionalnego Programu Województwa Opolskiego 2014-2020. Konsultacje mają charakter otwarty i będą trwać do 27 sierpnia 2013 r.

22-07-2013

Konsultacje projektu programu operacyjnego dla Małopolski 2014-2020

Zarząd Województwa Małopolskiego zaprasza do zapoznania się ze Wstępnym projektem regionalnego programu operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i do zgłaszania uwag do tego dokumentu w terminie do 15 września 2013 r.

17-07-2013

Ruszyły konsultacje projektu Umowy Partnerstwa 2014-2020

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego informuje, że rozpoczęło konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa - dokumentu określającego strategię wykorzystania Funduszy Europejskich na lata 2014-2020. Elementem konsultacji będzie konferencja, która odbędzie się 23 lipca 2013 r. w Warszawie. Opinie, propozycje i uwagi dotyczące projektu Umowy Partnerstwa można zgłaszać do 30 sierpnia 2013 r.

15-07-2013

Lubuskie. Konsultacje nowej perspektywy z NGO

Konsultacje założeń Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 dobiegają końca. Dwa ostatnie spotkania skierowane są do lubuskich organizacji pozarządowych. Konsultacje odbędą się 19 lipca w Gorzowie Wlkp. i 22 lipca w Zielonej Górze.

08-07-2013

Konsultacje systemu zapewnienia jakości usług rozwojowych 2014-2020 Trwają konsultacje dot. wprowadzenia w ramach wdrażania w Polsce funduszy strukturalnych w latach 2014-2020 tzw. Systemu Zapewnienia Jakości Usług Rozwojowych, w tym wprowadzenia dla wszystkich podmiotów świadczących usługi szkoleniowo-doradcze oraz ich beneficjentów obowiązku rejestracji w krajowym "Rejestrze Usług Rozwojowych".

25-06-2013

Konsultacje Programu Polska Cyfrowa 2014-2020

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zaprasza na konferencje regionalne, w trakcie których zostaną zaprezentowane założenia realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. Konferencje zostaną przeprowadzone między 10 lipca 2013 r. a 23 lipca 2013 r. w Gdańsku, Krakowie, Poznaniu i Warszawie.

02-06-2013

Konsultacje zmian w SzOP PO KL

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zaprasza do udziału w konsultacjach Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Kapitał Ludzki, które potrwają do 12 czerwca 2013 r.

16-05-2013

Konsultacje projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zaprasza na spotkania regionalne, w trakcie których zostanie zaprezentowany projekt Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 - następca Innowacyjnej Gospodarki. Spotkanie regionalne zostaną przeprowadzone w terminie od 23.05. do 14.06. w następujących miastach: Gdańsk, Wrocław, Białystok, Kraków, Katowice, Szczecin i Warszawa.

25-04-2013

Konsultacje Założeń RPO - Lubuskie 2020

9 kwietnia Zarząd Województwa przyjął Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020. Rozpoczęła się faza konsultacji społecznych.

22-04-2013

Śląskie. Rozpoczęły się konsultacje Projektu RPO na lata 2014-2020 Zarząd Województwa przyjął Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Rozpoczęła się faza konsultacji społecznych.

18-04-2013

Konsultacje Programu Europa Środkowa 2014-2020

Trwają prace nad przygotowaniem nowego Programu Operacyjnego Europa Środkowa 2014-2020. Opracowano już dwie części dokumentu: 1. Analiza regionalna obszaru programu – sytuacja wyjściowa oraz 2. Cele i strategia programu. Materiał poddawany jest obecnie konsultacjom krajowym oraz transnarodowym. Krajowy Punkt Kontaktowy Programu dla Europy Środkowej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego zachęca wszystkich zainteresowanych do wypełnienia ankiety internetowej na temat programu oraz do udziału w seminarium w Szczecinie 23 maja 2013 r.

28-03-2013

Kultura: Przed końcem marca weź udział w konsultacjach UE

Punkt Kontaktowy Programu Kultura przypomina o kończących się konsultacjach społecznych dotyczących sektora kultury. Jeszcze tylko do końca marca 2013 r. Komisja Europejska zbiera opinie na temat problemów i potrzeb finansowych tego sektora.

20-02-2013

Ogólnopolska konferencja OFOP na temat nowej perspektywy funduszy unijnych (27.12.2012)

Konferencja poświęcona bedzie podsumowaniu dotychczasowych konsultacji nowego systemu funduszy europejskich oraz wymianie informacji wewnątrz sektora na temat dalszych działań związanych z programowaniem przyszłej perspektywy.


19-02-2013

Spotkanie grupy roboczej ds. społeczeństwa obywatelskiego (27.12.2012)

Spotkanie grupy, która została utworzona przy Komitetcie Koordynacyjnym Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, poświęcone będzie planowaniu działań na 2013 rok.


16-01-2013

Spotkanie grupy roboczej 12 postulatów (27.12.2012)

Spotkanie poświęcone będzie przyszłemu okresowi programowania funduszy europejskich 2014-2020.


12-12-2012

Konsultacje Założeń Umowy Partnerstwa (12.12.2012)

Federacja Mazowia opublikowała pismo od Marszałka Województwa Mazowieckiego wraz z zaproszeniem na konferencję konsultacyjną Założeń Umowy Partnerstwa, która odbędzie się 19 grudnia 2012 r. w Warszawie.


07-12-2012

Na co wydać unijne fundusze? (07.12.2012)

Trwa właśnie zbieranie uwag i propozycji do projektu dokumentu, który m.in. wskazuje, jakie rodzaje inwestycji będą mogły liczyć na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej między 2014 a 2020 rokiem oraz jakie będą nowe programy operacyjne.


06-12-2012

Trwają konsultacje założeń Regionalnego Programu Operacyjnego dla Mazowsza na okres 2014-2020 (06.12.2012)

Zarząd Województwa Mazowieckiego podaje do publicznej wiadomości projekt Założeń RPO WM 2014-2020 w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych. Konsultacje założeń Regionalnego Programu Operacyjnego będą trwać do 21 grudnia.


14-11-2012

Fundusze Europejskie 2014-2020 - konsultacje Założeń Umowy Partnerstwa (14.11.2012)

Przygotowanie Założeń Umowy Partnerstwa to jeden z kluczowych etapów prac nad dokumentami określającymi zasady wykorzystania funduszy z budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego rozpoczyna cykl 16 konferencji regionalnych, podczas których dokument będzie konsultowany z przedstawicielami województw oraz partnerami społecznymi i gospodarczymi.

 


13-11-2012

Ramowe terminy konsultacji najważniejszych dokumentów programujących fundusze europejskie 2014-2020(13.11.2012)

W materiale strategicznym „Sposób organizacji prac nad dokumentami programowymi związanymi z perspektywą finansową UE 2014-2020” mowa jest o pracach rządu związanych z programowaniem nowej perspektywy finansowej. W harmonogramie działań znajdują się również informacje o terminach konsultacji z partnerami społeczno-gospodarczymi.


10-10-2012

Konsultacje nowych funduszy europejskich 2014-2020 – Konferencja OFOP (10.10.2012)

 

22 października w siedzibie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności odbędzie się konferencja poświęcona konsultacjom nowego okresu programowania funduszy unijnych. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych w imieniu sygnatariuszy 12 postulatów, zaprasza na debatę o tym co jest ważne dla organizacji pozarządowych w kontekście nowej polityki spójności oraz o tym jak zorganizować sam proces konsultacji.