Szkoła NGO

Pomysł na stworzenie szkoły zrodził się z potrzeby udziału szerszego grona osób zaangażowanych w  działalność organizacji pozarządowych w ciałach dialogu obywatelskiego. Skuteczna i silna reprezentacja przedstawicieli III sektora  to wzmocnienie roli NGO’s we współpracy z administracją publiczną i pozostałymi partnerami społeczno-gospodarczymi. Poprzez projekt Szkoły Reprezentacji NGO oraz Szkoły Partycypacji Społecznej  chcielibyśmy wzmocnić umiejętności liderów organizacji pozarządowych oraz poszerzać ich wiedzę z zakresu polityk publicznych i zachęcić do udziału (partycypacji) w życiu społecznym. Do uczestnictwa zapraszamy liderów i liderki z organizacji członkowskich OFOP - w szczególności osoby związane z regionalnymi i branżowymi federacjami organizacji pozarządowych.
W zakładce tej będziemy informować o bieżących działaniach w ramach projektów.

Szkoła Reprezentacji NGO 
Weronika Czyżewska: [email protected], tel. 22 253 28 56
Działanie w ramach projektu  "Demokracja to partycypacja" finansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

 
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Wartość dofinansowania 127 906,55  CHF
www.programszwajcarski.gov.pl, www.swiss-contribution.admin.ch/poland
 

Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki oraz Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych zapraszają organizacje pozarządowe z woj. łódzkiego na spotkanie z...

Fundusze europejskie w instytucji publicznej od kuchni.  Szkoła Reprezentacji NGO – zgłoś się!

...
Konferencja „Szkoła Dialogu – doświadczenia i nowe horyzonty współpracy” odbędzie się 11 czerwca br. w Warszawie w siedzibie Uniwersytetu SWPS (ul. Chodakowska 19/31).
Punkt informacyjny i ew. rejestracja będzie w hollu głównym na parterze.
...

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych oraz Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zakończyły projekt wzmacniający umiejętności...

20 lutego odbyła się konferencja "Udział obywateli w planowaniu przyszłej perspektywy funduszy europejskich 2014-2020” która podsumowywała kończącą się Szkołę Partycypacji Społecznej. Na konferencji głos zabrali absolwenci szkoły, członkowie grupy 12 postulatów oraz...

 Szkoła Partycypacji Społecznej to kontynuacja idei Szkoły Reprezentacji NGO realizowanej przez Federację na przełomie 2011/2012 r.