Repozytorium

17 naruszeń w ośmiu ministerstwach dokumentuje pierwszy raport z cyklu Repozytorium OFOP. Zaprezentowano w nim naruszenia przez polski rząd zasady pomocniczości i partnerstwa we współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Redakcja ngo.pl przygotowała podsumowanie, które ministerstwa wywiązały się z obowiązku przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi*. Wspomina tam m.in. o rezultatach naszego projektu "Programy dla zmiany" realizowanym w 2015 r. oraz o...

Od 2015 roku, zgodnie z art 5b  Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ministrowie mają obowiązek przyjęcia programów współpracy z organizacjami pozarządowymi. Ustawa wyznacza na przyjęcie programu termin - powinien on zostać uchwalony  do  dnia  30  listopada  roku poprzedzającego okres...

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych z końcem września 2016 r. uruchomiła Repozytorium dokumentujące nieprawidłowości lub nieprzejrzyste decyzje władzy dotyczące: konkursów grantowych, ciał dialogu i gremiów doradczych oraz programów współpracy ministerstw z NGO.

Ruszyła strona repozytorium.ofop.eu. W wywiadzie dla portalu ngo.pl opowiadamy, czego można się z niego dowiedzieć, jak można zgłaszać naruszenia zasady partnerstwa, czemu powstało i do czego ma doprowadzić -  http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1994477.html 

  1. Ministerstwo Spraw Zagranicznych pod datą 17 maja 2016 roku ogłosiło konsultacje programu współpracy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Ministerstwa. Adres ogłoszenia w BIP z wyrażeniem „sprzedaż auta” był mylący. 
    Ogłoszenie zostało usunięte spod linku. 
    Ogłoszenie pod linkiem „sprzedaż auta” zarchiwizowana dzięki serwisowi web.archive.org