Repozytorium

 1. Ministerstwo Spraw Zagranicznych pod datą 17 maja 2016 roku ogłosiło konsultacje programu współpracy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Ministerstwa. Adres ogłoszenia w BIP z wyrażeniem „sprzedaż auta” był mylący. 
  Ogłoszenie zostało usunięte spod linku. 
  Ogłoszenie pod linkiem „sprzedaż auta” zarchiwizowana dzięki serwisowi web.archive.org 
 1. Komitet Społeczny do spraw Paktu dla Kultury powołany Zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 września 2011 roku 
  http://bip.mkidn.gov.pl/media/download_gallery/Tekst_Z_42.pdf
   
 2. Rada Organizacji Pozarządowych powołany Zarządzeniem z dnia 16 października 2012 r.
 1. Pod datą 7 kwietnia 2016 r. Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło konkurs na realizację zadania publicznego: „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2016-2018"

Nabór na partnera do projektu konkursowego Zmiany w systemie edukacji w Polsce odpowiedzią na oczekiwania społeczne i zmiany gospodarcze, w ramach Działania 2.16 pn. Usprawnienie procesu stanowienia prawa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Pod datą 27 listopada 2015 roku opublikowano ogłoszenie
https://ms.gov.pl/pl/ogloszenia/news,7777,ogloszenie-w-sprawie-przeprowadzenia-x-otwartego.html. Jako termin składania wniosków wyznaczono dnia 30 grudnia2015 r.

5 lutego 2016 r.(ponad miesiąc po terminie składania wniosków) unieważniono konkurs, jako powód podano:

 1. Pod datą 30 października 2015 roku opublikowano ogłoszenie
  https://www.ms.gov.pl/pl/ogloszenia/news,7686,ogloszenie-w-sprawie-przeprowadzenia-ix-otwartego.html
   
 2. 18 grudnia 2015 r. ogłoszono rozstrzygnięcie konkursu