Repozytorium

Docierające w ostatnich miesiącach niepokojące doniesienia o powtarzających się przypadkach kontrowersyjnych decyzji rządu wobec organizacji pozarządowych, skłoniły nas do podjęcia nowego działania. Tworzymy i wkrótce opublikujemy repozytorium dokumentujące i prezentujące nieprawidłowości lub nieprzejrzyste decyzje władzy dotyczące:

  1. konkursów grantowych ogłaszanych przez ministerstwa,
  2. powoływania/odwoływania członkó...