Stanowiska i opinie OFOP

Grupa organizacji społecznych apelujących w grudniu do Prezydenta o zawetowanie noweli Prawa o zgromadzeniach konsekwentnie wystosowała kolejne wspólne stanowisko. Powodem był wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który niestety uznał zakwestionowane przepisy za zgodne z Konstytucją. Wśród sygnatariuszy znalazła się nasza Federacja. Publikujemy jego treść oraz...

Przekazaliśmy Pełnomocnikowi Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego wspólne stanowisko wobec projektu ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, wypracowane w partnerstwie "Dobre prawo dla organizacji pozarządowych", którego prace koordynujemy.

 

 

Jako Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, stawiając sobie za jeden z celów kształtowanie sprzyjających postaw społecznych wobec trzeciego sektora i budowanie jego rzetelnego wizerunku, nie możemy przejść obojętnie wobec informacji pojawiających się w ostatnich dniach w mediach publicznych, portalach społecznościowych i serwisie niezależna.pl dot. m.in. dotacji i zleceń otrzymywanych od Urzędu miasta st. Warszawy przez organizacje pozarządowe...

Biorąc pod uwagę znaczenie dla sektora pozarządowego w Polsce funduszy płynących z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, środowisko organizacji pozarządowych w Polsce podjęło decyzję o włączeniu się w konsultacje prowadzone przez Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli.

7 marca Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych przekazała pani Elżbiecie Rafalskiej, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, oraz panu Krzysztofowi Michałkiewiczowi, Sekretarzowi Stanu w MRPiPS, opinię o zmianach w procedurze akredytacji wprowadzanej dwoma nowymi zarządzeniami.

W tej sprawie Zarząd OFOP zabrał głos już w styczniu wydając ...

26 stycznia Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych przekazała pani Elżbiecie Rafalskiej, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, oraz panu Krzysztofowi Michałkiewiczowi, Sekretarzowi Stanu w MRPiPS, stanowisko w sprawie decyzji Ministerstwa o cofnięciu przyznanych wcześniej akredytacji Ośrodkom Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Przypominamy, że stało się to na podstawie Zarządzenia nr 45 wydanego przez panią Minister 31 grudnia zeszłego roku.

...