Spotkanie Grupy Roboczej ds. zmiany ustawy Prawo o stowarzyszeniach

Data: 
24 wrzesień, 2013 - 10:00
Osoba: 
Kinga Chryzantema Polubicka

Spotkanie dotyczyło przepisów regulujących:

- nadzór nad stowarzyszeniami

- zawieszenie działalności stowarzyszenia

- przekształcenie stowarzyszenia

- likwidację stowarzyszenia

- zdolność prawną stowarzyszenia zwykłego

- rozpoczęcie działalności stowarzyszenia zwykłego

- odpowiedzialność za zobowiązania zaciągane przez stowarzyszenie zwykłe.

 

Projekt nowelizacji wypracowany w wyniku zaangażowania grupy roboczej ma zostać zaprezentowany na najbliższym posiedzeniu Zespołu ds. Rozwiązań Finansowych i Prawnych w zakresie Działalności Społecznej i Obywatelskiej przy Kancelarii Prezydenta RP.