System Analizy Orzeczeń Sądowych

Tytuł projektu: „System Analizy Orzeczeń Sądowych”

Grantodawca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Czas trwania projektu: 02/2014-07/2014

Kwota dofinansowania dla OFOP: 37 638,00 zł

Zadanie: Faza badawcza – badanie zapotrzebowania dotyczącego funkcji systemu

Rola OFOP: Partner (Lider – Uniwersytet Warszawski – Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego Komputerowego