Szkoła Dialogu-perspektywą skutecznej współpracy

Projekt: „Szkoła Dialogu-perspektywą skutecznej współpracy”

Wartość projektu: 660 791,80 PLN

Czas trwania: luty 2014 – czerwiec 2015

Zasięg projektu: województwo lubuskie

Grantodawca: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Realizator: Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Partner: Fundacja na rzecz Collegium Polonicum

Partner: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

 

Grupa docelowa: samorządy lokalne i organizacje pozarządowe

Cel główny:

Wdrożenie modelu współpracy w samorządach województwa lubuskiego jako skutecznej metody partnerstwa w programowaniu i wdrażaniu rozwiązań w zakresie polityk publicznych.

 

Najważniejsze zadania w projekcie to:

  • Szkoła Dialogu

  • Wypracowanie Modelu Współpracy

 

Strona internetowa projektu

Ulotka projektowa - Szkoła Dialogu - perspektywą skutecznej współpracy