Program rzeczniczy

Repozytorium.ofop.eu

Ruszyła strona repozytorium.ofop.eu. W wywiadzie dla portalu ngo.pl opowiadamy, czego można się z niego dowiedzieć, jak można zgłaszać naruszenia zasady partnerstwa, czemu powstało i do czego ma doprowadzić -  http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1994477.html 

Uwagi Zespołu Ekspertów Obywateli dla Zdrowia do projektu programu współpracy

Dnia 28.09.2017 w siedzibie Rzecznika Praw Pacjenta odbyło się spotkanie Zespołu Ekspertów Obywateli dla Zdrowia z przedstawicielami Zespołu ds. Programu Współpracy (Kinga Polubicka, Ewa Rybus-Tołłoczko). Zaprezentowane zostały dotychczasowe prace nad projektem Programu współpracy Ministerstwa Zdrowia z organizacjami pozarządowymi. Eksperci zapoznali się z informacjami o celach i planowanym zakresie programu współpracy zgodnie z art.

Ponad 3000 podpisów pod apelem o weto trafiło do Prezydenta RP

W piątek 13 października o 13:00 złożyliśmy w Pałacu Prezydenckim listę podpisów pod apelem o zawetowanie ustawy o Narodowym Instytucie Wolności. Nasze argumenty przedstawiliśmy w stanowisku dostarczonym 2 października. Dziś do Prezydenta trafiła pełna lista ponad 3000 podpisów obywateli i obywatelek, społeczników, wolontariuszy, sympatyków, ludzi zaangażowanych w życie publiczne.

Fundacja Bank Mleka Kobiecego - oświadczenie Zarządu OFOP

Warszawa, 10.10.2017 r.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU OGÓLNOPOLSKIEJ FEDERACJI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

W ostatnich dniach w mediach pojawiły się informacje, sugerujące, że Fundacja Bank Mleka Kobiecego została zasilona w 2016 roku kwotą pół miliona złotych ze Skarbu Państwa, podczas gdy w latach ubiegłych takich środków nie dostawała. Prasa jednocześnie zasugerowała, iż ma to związek z rodziną Prezes Fundacji.

Kategorie:

Drugie spotkanie Zespołu - prace nad programem współpracy z MZ

6.09.2017 r. Zespół ds. Programu Współpracy działający w ramach projektu „Obywatele dla Zdrowia”, podjął kolejne działania celem wypracowania programu współpracy Ministerstwa Zdrowia z organizacjami pozarządowymi. Głównym celem spotkania, było przedyskutowanie wcześniej opracowanych założeń do programu, stworzonego podczas warsztatów na przełomie czerwca i lipca. Członkowie Zespołu korzystając z pomocy ekspertów, wypracowali dokument, który następnie będzie poddany dokładnej analizie ministerstwa.

VIII OGÓLNOPOLSKIE FORUM INICJATYW POZARZĄDOWYCH 8-9 września Warszawa

Do poniedziałku 21 sierpnia można zarejestrować swój udział w tegorocznym Forum, które odbędzie się w piątek i sobotę 8-9 września na Uniwersytecie Warszawskim.

Warsztaty z zasad współpracy - krok w kierunku Programu Współpracy MZ z NGO

W ramach projektu „Obywatele dla Zdrowia” realizowanego przez Polską Koalicję Pacjentów Onkologicznych, OFOP oraz Rzecznika Praw Pacjenta, w dniach 30.06-01.07.2017 r. odbyły się warsztaty dla członków Zespołu ds. Programu Współpracy.

List otwarty OFOP do pani premier w sprawie Narodowego Centrum

Zarząd Federacji OFOP wystosował list otwarty do premier Beaty Szydło apelując o nieprzyjmowanie na wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów projektu o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

- - - DOKUMENT W FORMACIE PDF - - -

Pierwsze kroki do Programu Współpracy Ministra Zdrowia z organizacjami pacjenckimi

2 czerwca odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu ds. Programu Współpracy, w ramach projektu „Obywatele dla Zdrowia” realizowanego przez Polską Koalicję Pacjentów Onkologicznych, OFOP oraz Rzecznika Praw Pacjenta. Spotkanie poprowadził Tomasz Schimanek - ekspert OFOP - który, opierając się na swoich doświadczeniach i wiedzy, przedstawił uczestnikom sposób tworzenia PW, jego niezbędne elementy oraz najważniejsze założenia (prezentacja).

Stanowisko OFOP ws. złagodzenia obowiązków fundacji dot. przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

suszenie banknotów na sznurku

Fundacje nie powinny być traktowane bardziej rygorystycznie niż stowarzyszenia, a nawet niż przedsiębiorcy - takie stanowisko zajęła Federacja w sprawie nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Kliknij "Czytaj więcej...", by przeczytać pełną treść pisma skierowanego do Ministra Finansów.

Kategorie:

Eksperci zaproszeni do współtworzenia programu współpracy Ministra Zdrowia z NGO

Został rozstrzygnięty nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w obszarze ochrony i promocji zdrowia do Zespołu ds. Programu Współpracy, w ramach projektu „Obywatele dla Zdrowia” nr POWR.05.02.00-00-0011/16 realizowanego przez Polską Koalicję Pacjentów Onkologicznych, OFOP oraz Rzecznika Praw Pacjenta.

Drugi raport Repozytorium OFOP

18 kwietnia opublikowaliśmy drugi raport Repozytorium OFOP. Prezentujemy w nim naruszenia przez polski rząd zasady pomocniczości i partnerstwa we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Okres ujęty w raporcie obejmuje piętnaście miesięcy od zmiany rządu po wyborach parlamentarnych (od listopada 2015 do lutego 2017). Dotarło do nas w tym czasie 39 przykładów naruszeń w 17 ministerstwach.

Stwórz z nami program współpracy Ministra Zdrowia z organizacjami pozarządowymi

W ramach projektu „Obywatele dla Zdrowia” nr POWR.05.02.00-00-0011/16 realizowanego przez Polską Koalicję Pacjentów Onkologicznych, OFOP oraz Rzecznika Praw Pacjenta ogłaszamy nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w obszarze ochrony i promocji zdrowia do Zespołu ds. Programu Współpracy. 

Ekspertyza dot. oceny statusu osób działających w KM

Zachęcamy do zapoznania się z ekspertyzą opracowaną przez prawnika Przemysława Żaka. Dokument dotyczy oceny statusu osób działających w Komitetach Monitorujących wdrażanie środków europejskich z ramienia organizacji pozarządowych (dostępny w tym miejscu). Stan prawny na dzień 20 stycznia 2017 r. 

Uwaga! zmiana adresu Monitora Pozarządowego

Informujemy, że strona monitora pozarządowego od tego momentu będzie dostępna pod adresem www.monitorpozarzadowy.ofop.eu, a nie jak wcześniej z końcówką *pl.
Za utrudnienia przepraszamy. 

Spotkanie dla organizacji z woj. pomorskiego

Już 06 kwietnia w Gdyni odbędzie się spotkanie dla osób związanych z organizacjami pozarządowymi w regionie wraz z członkami i członkiniami Komitetu Monitorującego RPO Województwa Pomorskiego. Całość pod nazwą "Efektywność funduszy strukturalnych. Udział pomorskich organizacji w partnerstwach terytorialnych". 

Dyskusja u Rzecznika Praw Obywatelskich: Jak wyglądają, a jak powinny wyglądać relacje trzeciego sektora z rządem?

Data: 
2 marzec, 2017 - 10:00
Osoba: 
Dariusz Supeł, Karolina Dreszer-Smalec, Kinga Polubicka

Wiceprezeska OFOP Karolina Dreszer-Smalec u boku Rzecznika Praw Obywatelskich dr. Adama Bodnara wygłosiła wystąpienie otwierające seminarium o relacjach III sektora z rządem. 

Głos w dyskusji zabrał także Prezes OFOP Dariusz Supeł, kierowniczka Programu Rzeczniczego OFOP Kinga Polubicka oraz Edyta Hadrowicz, ekspertka prawna OFOP ds. Prawa o stowarzyszeniach. 

Seminarium zostało zorganizowane przez RPO w ramach cyklu spotkań z organizacjami pozarządowymi.

Stanowisko po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 16 marca 2017 r. w sprawie ustawy Prawo o zgromadzeniach

Grupa organizacji społecznych apelujących w grudniu do Prezydenta o zawetowanie noweli Prawa o zgromadzeniach konsekwentnie wystosowała kolejne wspólne stanowisko. Powodem był wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który niestety uznał zakwestionowane przepisy za zgodne z Konstytucją. Wśród sygnatariuszy znalazła się nasza Federacja. Publikujemy jego treść oraz udostępniamy w załączniku

IV Forum Pacjentów Onkologicznych

Data: 
21 marzec, 2017 - 12:00
Osoba: 
Kinga Polubicka

W panelu pn. "Rola organizacji pacjentów w dialogu społecznym na rzecz zmian w ochronie zdrowia" na IV Forum Pacjentów Onkologicznych (PROGRAM FORUM) uczestniczyła przedstawicielka OFOP - Kinga Polubicka, kierowniczka Programu Rzeczniczego.

Stanowisko przedstawicieli organizacji społecznych, członków Rady Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Edukacji Prawnej przy MS w sprawie podsumowania roku funkcjonowania i koniecznych zmian w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej

Dr Filip Czernicki i dr Jan Winczorek - przedstawiciele organizacji społecznych i członkowie Rady Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Edukacji Prawnej przy Ministrze Sprawiedliwości krytycznie oceniają funkcjonowanie przyjętej rok temu regulacji, opierając się na oficjalnych danych statystycznych MS. Wskazują też kierunki niezbędnych zmian.

Stanowisko partnerstwa "Dobre prawo dla organizacji pozarządowych" względem NCRSO

Przekazaliśmy Pełnomocnikowi Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego wspólne stanowisko wobec projektu ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, wypracowane w partnerstwie "Dobre prawo dla organizacji pozarządowych", którego prace koordynujemy.

 

 

Raport Repozytorium OFOP

17 naruszeń w ośmiu ministerstwach dokumentuje pierwszy raport z cyklu Repozytorium OFOP. Zaprezentowano w nim naruszenia przez polski rząd zasady pomocniczości i partnerstwa we współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Narodowe Centrum - nie rozwiązuje problemów, tworzy nowe - Stanowisko OFOP

Rząd przedstawił projekt ustawy powołującej nową instytucję odpowiedzialną za współpracę z organizacjami pozarządowymi – Narodowe Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NCRSO). Lektura projektu skłania do postawienia tezy, że nie będzie to tylko ustawa "techniczna", przenosząca ośrodek wzajemnych relacji z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do nowo utworzonej instytucji. Zawarte w projekcie rozwiązania są zapowiedzią poważnych zmian w stosunkach administracji publicznej z organizacjami.

Podsumowanie NGO.PL nt obowiązku przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi przez ministerstwa

Redakcja ngo.pl przygotowała podsumowanie, które ministerstwa wywiązały się z obowiązku przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi*. Wspomina tam m.in. o rezultatach naszego projektu "Programy dla zmiany" realizowanym w 2015 r. oraz o danych, które pozyskaliśmy od ministerstw prowadząc Repozytorium OFOP

Projekt Narodowego Centrum – same pytania i niepokój.

W poniedziałek 19 grudnia 2016r. ukazał się oficjalnie projekt ustawy wraz z uzasadnieniem i Oceną skutków regulacji. Do 31 stycznia potrwają rządowe konsultacje publiczne, czyli możliwość wyrażenia opinii o projekcie – może to zrobić każdy obywatel jak i organizacja pozarządowa.

Organizacje pozarządowe działające w ramach Strategicznej Mapy Drogowej w partnerstwie dot. dobrego prawa po zapoznaniu się projektem ustawy i jego uzasadnieniem zdecydowały się przygotować wspólne stanowisko. Zanim zostanie przygotowana ostateczna wersja stanowiska upubliczniamy wstępne opinie i oceny proponowanych rozwiązań.

Podpisz apel do Prezydenta o weto ustawy Prawo o zgromadzeniach :: OFOP sygnatariuszem ::

Od 15 listopada w bardzo szybkim tempie trwały prace nad zmianą ustawy Prawo o zgromadzeniach. Ustawa została uchwalona przez Sejm 2 grudnia. Przed posiedzeniem Senatu pod apelem przeciwko wprowadzanym zmianom podpisało się 130 organizacji pozarządowych, w tym Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych.

Publikujemy skład powołanego przez premiera Zespołu do spraw programów współpracy z ngo

Od 2015 roku, zgodnie z art 5b  Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ministrowie mają obowiązek przyjęcia programów współpracy z organizacjami pozarządowymi. Ustawa wyznacza na przyjęcie programu termin - powinien on zostać uchwalony  do  dnia  30  listopada  roku poprzedzającego okres obowiązywania programu.

Obywatele dla Zdrowia – nowa jakość budowania dialogu społecznego w służbie zdrowia

Zdjęcie prelegentów na konferencji prasowej

W trosce o nową jakość dialogu społecznego w ochronie zdrowia Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych w partnerstwie Rzecznika Praw Pacjenta oraz Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych OFOP rozpoczęła realizację 3-letniego projektu „Obywatele dla Zdrowia”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

 

Ponownie wnioskujemy o treść ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Pani premier powiedziała, że projekt ustawy o Narodowym Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego jest już gotowy. Zapytaliśmy o to wczoraj wnioskiem o dostęp do informacji publicznej, wskazując, że projektu nie ma nawet w obowiązkowym Wykazie prac Rady Ministrów. Dziś projekt znalazł się w wykazie, ale opisane w nim rozwiązania nie pokrywają się z medialnymi zapowiedziami, że będzie ono pośredniczyć i "porządkować" środki przeznaczane przez poszczególnych ministrów na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. Czekamy na projekt, by móc odnieść się do proponowanych rozwiązań w oparciu o fakty. 

Pisaliśmy o tym w sierpniu http://ofop.eu/aktualnosci/czy-niedlugo-zobaczymy-ustawe-ministra-kaczmarczyka-o-narodowym-centrum 

List otwarty OFOP w sprawie ataków medialnych na NGO

Jako Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, stawiając sobie za jeden z celów kształtowanie sprzyjających postaw społecznych wobec trzeciego sektora i budowanie jego rzetelnego wizerunku, nie możemy przejść obojętnie wobec informacji pojawiających się w ostatnich dniach w mediach publicznych, portalach społecznościowych i serwisie niezależna.pl dot. m.in. dotacji i zleceń otrzymywanych od Urzędu miasta st. Warszawy przez organizacje pozarządowe.

 

Warszawa, 25.10.2016r.

Kategorie:
Słowa kluczowe:
Subskrybuje zawartość