Program międzynarodowy

Działania przedstawicielki OFOP w EKES w 2011 roku

Informacja o działalności Marzeny Mendzy-Drozd, przedstawicielki Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym w 2011 roku.

W ramach instytucjonalnych struktur europejskich Komitet pełni szczególną rolę: jest on organem konsultacyjnym zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego powołanym jednym z Traktatów Rzymskich (Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej) z 1957 roku.

Wyzwania dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego

Budowanie społeczeństwa obywatelskiego, a co za tym idzie, także udział przedstawicieli zorganizowanych obywateli w debacie publicznej czy w tworzeniu polityk publicznych, wymaga wykorzystania świadomości, umiejętności, kompetencji i zasobów tkwiących w obywatelach i ich organizacjach.

System dialogu społecznego w realizacji zasady partnerstwa

Współczesny dialog społeczny (rozumiany szeroko jako tradycyjny dialog społeczny i dialog obywatelski) to zinstytucjonalizowana forma relacji władza wykonawcza – zorganizowane grupy obywateli, której istotą są negocjacje, czyli sposób ustalania wspólnych stanowisk czy współuczestniczenia w podejmowaniu decyzji [por. Dialog obywatelski jako forma współrządzenia, w: FederalistKa nr 1/2010].

EKES nagradza wybitne działania społeczeństwa obywatelskiego

Nagroda dla społeczeństwa obywatelskiego 2016 za inicjatywy w dziedzinie migracji.
 

Kategorie:
Słowa kluczowe:

Społeczeństwo obywatelskie jednoczy się na rzecz zrównoważonego rozwoju

W 2015 roku za sprawą nowych zobowiązań temat zrównoważonego rozwoju powrócił ze zdwojoną mocą. Dostrzegając potrzebę włączania się społeczeństwa obywatelskiego w podejmowane działania, cztery międzynarodowe sieci – CIVICUS, Climate Action Network International, Global Call to Action Against Poverty oraz International Forum of National NGO Platfroms – połączyły siły i rozpoczęły pracę na rzecz globalnej platformy dot. zrównoważonego rozwoju.

 

Wyniki pierwszej tury Pulsometru Obywatelskiego

W listopadzie zeszłego roku odbyła się pierwsza tura badań w ramach Pulsometru Obywatelskiego, nowego narzędzia organizacji CIVICUS do badania stanu społeczeństwa obywatelskiego. Można się już zapoznać z jego wynikami.

Wizyta EKES-u w Polsce - weź udział w spotkaniu nt. uchodźców i mirgantów

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) organizuje obecnie wizyty w 11 państwach członkowskich, które najbardziej odczuwają napływ uchodźców. 18-19 stycznia 2016 takie spotkanie odbedzię sie w Warszawie. Przedstawiciele EKES spotkają się tam z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, które pomagają uchodźcom. Efektem spotkań będzie przygotowanie raportu, jako podstawa do dalszych prac Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej.

Włącz się w tworzenie nowego narzędzia CIVICUSa i monitoruj społeczeństwo obywatelskie!

Od 2007 roku OFOP jest członkiem Światowej Federacji Organizacji Pozarządowych i Woluntarystycznych CIVICUS. W tym roku nasza Federacja została zaproszona do koordynowania pilotażowego programu nowego narzędzia the Civic Pulse na terenie Polski. Możecie je współtworzyć razem z nami!
 

Robocze spotkanie z NENO nt. zasady partnerstwa w FE 2014+

Data: 
20 październik, 2015 - 11:00
Osoba: 
Agata Wiśniewska-Górczewska

Podczas spotkania Agata Wiśniewska-Górczewska podzieliła się doświadczeniami OFOP-u i polskich organizacji w zakresie udziału w planowaniu perspektywy finansowej 2014-2020, informacjami o aktywności ngo w komitetach monitorujących oraz efektach działań rzeczniczych i monitorujących. Oprócz estońskich ngo'sów w spotkaniu uczestniczyła przedstawiciela estońskiego Ministerstwa Finansów, odpowiedzialnego w tym kraju za wdrażanie FE.

OFOP zaprasza do udziału w opracowaniu nowego raportu nt. kondycji społeczeństwa obywatelskiego

Kolejne wydanie sztandarowej, corocznej publikacji CIVIUS-a, The State of Civil Society Report (pol. Raport nt. kondycji społeczeństwa obywatelskiego), zostanie opublikowane w czerwcu 2015 roku. OFOP pragnie zapewnić, że informacje dotyczące Polski będą głosem sektora.

OFOP popiera apel Ośrodka KARTA w obronie Stowarzyszenia MEMORIAŁ

Ośrodek KARTA wystosował – podpisany przez 32 organizacje pozarządowe – apel do władz rosyjskich w sprawie rosyjskiego „Memoriału” – traktowany jako list otwarty. Sprawa „Memoriału” będzie rozpatrywana przez Sąd Najwyższy Federacji Rosyjskiej 13 listopada.

Konferencja Międzynarodowa OFOP: „Zasada partnerstwa w krajach V4 - dobre praktyki”

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych zachęca do udziału w konferencji poświęconej zasadzie partnerstwa (okres programowania 2014-2020). Spotkanie odbędzie się w dniach 26-27 listopada 2013 w Centrum Bankowo-Finansowym przy ulicy Nowy Świat 6/12.

Dyskusja na temat praw Obywateli w UE z członkami federacji The Wheel i przedstawicielami sieci ENNA

Data: 
20 czerwiec, 2013 - 10:00
Osoba: 
Marek Żółtowski

W dniach 20, 21 Czerwca odbyło się zebranie członków sieci ENNA w Dublinie. Okazją do spotkania w tym mieście był odbywające się spotkanie przewodnictwa Irlandii w Radzie wraz z negocjatorami z PE na temat budzetu Unii. W tym samym czasie na zamku Komisarz Kroes przewodniczyła spotkaniu na temat Europejskiej Agendy Cyfrowej w której uczestniczyli także eksperci z organizacji z Polski.

Konferencja: Obywatelskość w Unii Europejskiej - skrzyżowanie doświadczeń, Zagrzeb 8,9 lipca

Przystąpienie Chorwacji do Unii Europejskiej podczas Roku Obywateli stanowi doskonałą okazję do refleksji na temat obywatelstwa UE i przyjrzenia sie mu z perspektywy zaangażowania   obywateli w sprawy Europejskie.

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Armenii - Maia Mekvabishvili

Zachęcamy do lektury nowego artykułu w naszej bibliotece. Jest to zapowiedź serii prac na temat społeczeństwa obywatelskiego oraz funkcjonowania trzeciego sektora na świecie. Autorka opierają się na najnowszych faktach i badaniach przedstawia w nim m.in charakterystykę organizacji non profit, sposoby ich funkcjonowania i rolę jaką ogdrywają w społczeństwie ormiańskim. Wszystko to posiłkując się najnowszymi danymi i wskaźnikami a także opracowaniami ekspertów.

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Armenii

artykuł autorstwa: Maia Mekvabishvili
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Maia Mekvabishvili
Wydawca/cy: 
OFOP

Konferencja "Europa: projekt rządów czy obywateli?" - 6 czerwca

Konferencja
Europa: projekt rządów czy obywateli?
organizowana we współpracy z Kancelarią Prezydenta RP
Pałac Prezydencki, 6 czerwca 2013 roku

Transmisja na żywo:

1. http://www.prezydent.pl/

2. http://www.ngo.pl/

3. http://www.euronews.com/

 

Porozumienie na rzecz Europejskiego Roku Obywateli - PERO

Data: 
3 kwiecień, 2013 - 10:00
Osoba: 
Piotr Frączak, Marek Żółtowski, Teja Juvancic

Grupa Inicjatywna Porozumienia na rzecz Europejskeigo Roku Obywateli PERO spotkała się z przedstwicielami MAiC - krjaowego punktu kontkatoweg, Przedstawicielstwa KOmisji Europejsiej oraz Biura informacyjnego Parlamentu Europejskiego w Warszawie w celu omówienia możliwości wspólnych działań. 

 

Porozumienie na rzecz Europejskiego Roku Obywateli - PERO

Data: 
3 kwiecień, 2013 - 10:00
Osoba: 
Piotr Frączak, Marek Żółtowski, Teja Juvancic

Grupa Inicjatywna Porozumienia na rzecz Europejskeigo Roku Obywateli PERO spotkała się z przedstwicielami MAiC - krjaowego punktu kontkatoweg, Przedstawicielstwa KOmisji Europejsiej oraz Biura informacyjnego Parlamentu Europejskiego w Warszawie w celu omówienia możliwości wspólnych działań. 

 

Konkurs „Regaty Rozwoju: liderzy innowacji i współpracy ponadnarodowej PO KL 2007-2013”

Krajowa Instytucja Wspomagająca – Centrum Projektów Europejskich informuje, że termin nadsyłania zgłoszeń na konkurs "Regaty Rozwoju: liderzy innowacji i współpracy ponadnarodowej PO KL 2007-2013", przeznaczonego dla dla realizatorów projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej EFS został przedłużony do 17 maja 2013 roku.

Porozumienie na rzecz Europejskiego Roku Obywateli

Porozumienie na rzecz Europejskiego Roku Obywateli 2013 (PERO) zainicjowało ogólnopolską debatę na temat rzeczywistego wymiaru aktywnego obywatelstwa

Parlament Europejski ogłosił rok 2013 Europejskim Rokiem Obywateli.  Stało się to impulsem do utworzenia europejskiego Sojuszu ds.  Europejskiego Roku Obywateli (EYCA ), w którego skład wchodzi kilkadziesiąt stowarzyszeń i krajowych sieci organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką społeczeństwa obywatelskiego.

Wzięliśmy udział w spotkaniu członków sieci ENNA w Berlinie

Walne Spotkanie członków sieci ENNA, Berlin 23-25 września 2012

Najważniejsze punkty spotkania:

  1. Dobre praktyki na temat pomiaru oddziaływania i usług społecznych
  2. Rola ENNA we Flagowych inicjatywach obywatelskich na poziomie UE.
  3. Propozycja połączenia/włączenia ENNA z CEDAG
  4. Przyjęcie nowych członków
  5. Udział w Debacie „Quo Vadis  Społeczeństwo obywatelskie” w ramach tygodnia „engagement” - partycypacji obywatelskiej

Transparency in NGOs

Data: 
20 marzec, 2013 - 10:30
Osoba: 
Marek Żółtowski, Katarzyna Dzieciołowska

Uczestniczyliśy w Konferencji na temat transparentności w orgnizacjach w Krajach Wyszehradzkich. Na której prezentowaliśy Kartę Zasad organizacji.
Rozmawialiśmy o Zbiórkach publicznych i zmianach na Słoawacji i w Polsce, o koncie transparentnym  i mechanizmach grantodawczych uzmożliwiających śledzenie na co wydawane sa darowizny indywidualnych osób.  Konferencja odbyła się w ramach projektu "V4 Sustainability agenda" finansowanegoz Funduszu Wyszehradzkeigo i CEE TRUST.

 

"Z widokiem na obywatela Europy"

Data: 
19 marzec, 2013 - 14:00
Osoba: 
Marek Żółtowski

Z okazji Europejskiego Roku Obywateli 2013 Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej oraz Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu zorganizowały spotkanie na temat Europejskiego Roku Obywateli.

"Open Space" spotkanie organizowane przez EKES

Data: 
23 styczeń, 2013 - 09:00
Osoba: 
Marek Żółtowski

Spotkanie rozpoczynające Europejski Rok Obywateli, zorganizowane przez Europejski Komitet Ekonomiczno Społeczny.

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-youreurope2013

"Making the most of European Year" Konferencja KE w Brukseli

Data: 
22 styczeń, 2013 - 09:00
Osoba: 
Marek Żółtowski

Konferencja z okazji rozpoczęcia Europejskiego Roku Obywateli wspołorganizowana wraz sojuszem organizacji pozarządowych EYCA na rzecz Roku Obwyateli.

 

II spotkanie grupy roboczej sojuszu na rzecz Europejskiego Roku Obywateli

Data: 
5 marzec, 2013 - 14:00
Osoba: 
Marek Żółtowski

Nad przeszkodami dla dialogu obywatelskiego i rozwoju demokracji uczestniczacej w Europie, debatowało ponad 30 przedstawicieli europejskich sieci organizacji pozarządowowych oraz przedstawiciele z krajowych organizacji parasolowych w tym OFOPu.

Inaguracja Europejskiego Roku Obywateli 2013

Data: 
22 styczeń, 2013 - 09:00
Osoba: 
Marek Żółtowski

22-23 stycznia, Bruksela,  inauguracja Europejskiego Roku Obywateli 2013 (ER 2013).

Visegrad Civil Society Organizations’ Platform

We use synergy of cooperation to reinforce excellence and sustainability of civil society organizations (CSOs) in order to support civil society in Visegrad countries.

Subskrybuje zawartość