Wniosek grantowy nr 22328

Tytuł projektu: „Wniosek grantowy nr 22328”

Grantodawca: Fundacja im. Stefana Batorego

Czas trwania projektu: 01/2014-10/2014

Kwota dofinansowania dla OFOP: 105 000,00 zł

Zadanie: Organizacja VII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych

Rola OFOP: Lider