Wspieranie organizacji pozarządowych – działania rzecznicze 2014

Tytuł projektu: „Wspieranie organizacji pozarządowych – działania rzecznicze 2014”

Grantodawca: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Czas trwania projektu: 02/2014-01/2015

Kwota dofinansowania dla OFOP: 111 000,00 zł

Zadanie: Wspieranie działalności rzeczniczej w obszarze wykorzystania środków z UE

Rola OFOP: Lider