Współpraca Wyszehradzka

ETAP II  "V4 Sustainability Agenda"

Czas trwania: wrzesień 2012 - wrzesień 2013

Lider projektu: OFOP

Partnerzy: NIOK.hu, avpo.cz, forum200.cz, 1snsc.sk

Realizacje projektu dzięki grantowi z :

Opis działań

1.    Stworzenie planu systematycznej współpracy orgniazacji parasolowych w regionie wyszehradzkim.
2.    Stworzenie merytorycznego zakresu współpracy (policy).
3.    Przygotowanie wspólnych stanowisk (position papers).

 

"V 4 Sustainability Agenda" to tytuł programu współpracy OFOPu z organizacjami z krajów wyszehradzkich. Partnerami projektu są: ze Słowacji 1st SNSC, z Węgier NIOK, z Czech AVPO i Forum 2000. Program powstał w celu systematyczej wymiany informacji i wspólnego reprezentowania interesów organizacji pozarządowych z naszego regionu. 

Cele główne:

  1. Rozwój partnerstwa NGOsów z grupy wyszehradzkiej w zakresie wspólnych wysiłków w przezwyciężaniu problemów w podobnym prawnym i finansowym otoczeniu.
  2. Formułowanie ponadnarodowych strategii wzmacniania bezpieczeństwa finansowego NGOsów w grupie V4.
  3. Propagowanie i rozpowszechnianie najlepszych rozwiązań służących wzmacnianiu stabilności społeczeństwa obywatelskiego
    w oparciu o dobre przykłady.
     

 

 

ETAP I  zakończony "Securing Greater Financial Sustainability of Civil Society in V4 countries"

Główne tematy projektu: "Mechanizmy Alternatywnego Finansowania" , "Przyszłość Funduszy"

Czas trwania: styczeń - czerwiec 2012

Realizację tego etapu projektu umożliwia nam dotacja z CEE TRUST i Fundacji Batorego.

Fundacja im. Stefana Batorego

 

  Opis Działań

Działania polegać będą na organizacji dwóch seminariów (na Słowacji i w Polsce) oraz przygotowaniu dwóch analiz porównawczych dotyczących źródeł finansowania i alternatywnych mechanizmów finansowania organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Niezbędne dane pozyskiwane będą poprzez zebranie informacji z dostępnych źródeł (raportów, analiz etc.) oraz poprzez komunikację z partnerskimi organizacjami we wszystkich czterech krajach. Tak zebrane dane, opinie i oceny zostaną wykorzystane do stworzenia rekomendacji
i sformułowania stanowiska, które będzie przedmiotem rzecznictwa na poziomie Unii Europejskiej.

 

 

 

Koordynator Projektu:

Marek Żółtowski, foreign(at)ofop(dot)pl

skype: ofopforeign

+48 22 253 28 56

OFOP, Strzelecka 3/12 03-433 Warszawa